woensdag 15 februari 2023
GO! Spectrumschool Deurne

Tips om schoolkosten te verminderen

Christine Hannes is directeur van GO! spectrumschool Deurne. Samen met de vestiging in Borgerhout telt de school 1.400 leerlingen in meer dan 50 opleidingen. De school kent een heel divers publiek waarvan een groot deel uit kansarme gezinnen komt (OKI 2,92*). Christine geeft graag enkele tips over hoe ze er op school toch in slagen om hun opleidingen betaalbaar te houden én ervoor zorgen dat weinig schoolfacturen onbetaald blijven.

Opleidingen goedkoper maken 

“We willen alle leerlingen mee! Daarom maken we op onze school de opleidingen niet nodeloos duur,” begint Christine. “Zo denken we onder meer goed na over welk materiaal leerlingen écht nodig hebben en kopen we met de school zoveel mogelijk materiaal goedkoper aan in grote hoeveelheden. Onze leerkrachten ontwikkelen bovendien hun eigen lesmateriaal in plaats van gebruik te maken van dure methodes. Zo houden we de schoolfactuur binnen de perken, zelfs van de duurdere beroepsopleidingen.” 

Minder onbetaalde facturen 

Ondanks het grotendeels kansarm publiek, ligt het aandeel onbetaalde facturen in GO! spectrumschool vrij laag. “Daar slagen we in door onder meer de kosten te spreiden, facturen in het begin van de maand te versturen en betalingen zowel cash als elektronisch mogelijk te maken. Ook volgen we facturen op via sms en zijn er afbetalingsplannen mogelijk. We houden onze school financieel gezond en kunnen toch alle leerlingen optimale onderwijskansen bieden.” 

Ontdek nog meer tips van Christine in de video! 

________________

* OKI staat voor Onderwijs Kansarmoede Indicator. 

.

GO! nieuwsbrief