dinsdag 06 februari 2024
Leerling Met Atlas Rh

Uitdagingen om infrastructuur aan te passen aan GSL

In GO! atheneum Willebroek campus ’t Forum is innovatie belangrijk. De eerste graad in de doorstroomrichtingen krijgt er al twee jaar les op een andere manier. In een vorm van gepersonaliseerd samen leren (GSL) krijgen de leerlingen meer vrijheid om op hun manier de leerstof te verwerken. De resultaten zijn positief, maar de school botst wel op praktische problemen. Zo moet ook de infrastructuur volgen… en daar ontbreken de middelen voor.  

We gingen praten met Petra Colin en Heidi Van Eetvelt. Petra is directeur van GO! atheneum Willebroek. Heidi is projectleider huisvestingsplannen bij de centrale diensten van het GO!. Zij vertellen over de troeven en de uitdagingen van innovatief onderwijs in Vlaanderen.

Level Up!

Petra, kan je de achtergrond even schetsen van jullie verhaal?

Petra: "Op een bepaald moment dreigden bij ons de doorstroomrichtingen vergeten te worden. Dat kwam door het succes van richtingen met arbeidsmarkt- en dubbele finaliteit. Daardoor hebben we de doorstroomrichtingen in de schijnwerpers gezet. We verzamelden ze allemaal op één campus en in de eerste graad rolden we een nieuw onderwijsconcept uit. Dat kreeg de naam ‘Level Up’.”

Hoe zit dat onderwijsconcept in elkaar?

Petra: “De basis is een soort van leerplein om de onderwijskwaliteit van onze leerlingen te bevorderen. De leerlingen krijgen op maandag een instructie, een soort weekplanning. Vervolgens kiezen ze zelf of ze hun taken en opdrachten individueel, per twee of in groep afwerken. Ondertussen kunnen ze ook altijd extra instructie krijgen van leerkrachten. De resultaten na twee jaar zijn veelbelovend, met aanzienlijke stijgingen in leermotivatie en leerwinst van de leerlingen.”

Maar ook de infrastructuur moest aangepast worden aan dit concept?

Petra: “Klopt. We hebben de refter en de turnzaal opgeofferd om dit concept mogelijk te maken. Sporten doen we nu in stedelijke infrastructuur. Voor de refter hebben we echter nog geen passende oplossing gevonden. Budget was er niet echt, het was vooral een kwestie om met de enthousiaste leerkrachten zelf zo creatief mogelijk aan de slag te gaan. Dat is gelukt voor de eerste graad, maar de middelen ontbreken om dit concept uit te rollen in de hele school. ‘Level Up’ stopt nu dus bij de leerlingen in het derde jaar, en dat is heel jammer.”

Gebrek aan middelen

Dat het veel scholen ontbreekt aan middelen om innovatief onderwijs uit te rollen beaamt Heidi Van Eetvelt van de centrale diensten het GO!.

Heidi: "Veel van onze schoolgebouwen verkeren in een slechte staat door jarenlange onderfinanciering. Voor elke euro die het GO! van de overheid ontvangt, hebben we er eigenlijk acht nodig. Hoe mooi het project ook is in Willebroek, het botst op zoveel limieten. Scholen hebben hun eigen middelen nodig voor noodzakelijke herstellingen en om te voldoen aan de basisbehoeften, om te zorgen voor veilige, warme, droge en propere lokalen. Er schieten meestal geen middelen over om te investeren in kwaliteitsvol en modern onderwijs, laat staan om ook nog aan duurzaamheidsvereisten te voldoen.”

Dat zorgt voor gemiste kansen om ons onderwijs te verbeteren?

Heidi: “Zeker, en dat is dubbel jammer. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat aangepaste schoolinfrastructuur niet enkel de leerprestaties verbetert. Het geeft ook een boost aan de tevredenheid van de leerkrachten.”

___

Het verhaal van GO! atheneum Willebroek met hun Level up-concept toont de moedige stappen die scholen nemen om onderwijs te innoveren. Toch benadrukt het ook de cruciale rol van infrastructuur en de uitdagingen die scholen moeten overwinnen om hun dromen van modern en kwaliteitsvol onderwijs te verwezenlijken. Het is een warme oproep om meer te investeren in de fysieke ruimtes waarin deze ideeën tot bloei kunnen komen.

DE VRAAG OM MEER AANDACHT EN MIDDELEN VOOR INFRASTRUCTUUR VIND JE OOK TERUG IN HET GO! MEMORANDUM

In de video hieronder hoor je Petra en Heidi uitgebreider aan het woord en krijg je wat inkijk in deze creatieve school.

.

GO! nieuwsbrief