vrijdag 03 september 2021
Raadvanbestuurverkiezing Rh2

Verkiezing raad van bestuur

Stel je kandidaat voor een van onze raden van bestuur en geef zo mee richting aan de koers van je GO! scholengroep.

Wie zoeken we?

Gemotiveerde en geëngageerde bestuurders voor elk van onze 26 GO! scholengroepen. Mensen die zich vanuit hun eigen expertise willen inzetten om ons pedagogisch project (PPGO!) waar te maken in al onze scholen en centra. Gelijke kansen, kwaliteit voor élke lerende en gepersonaliseerd samen leren staan centraal in onze futureproof visie.

Heb jij kennis over algemeen beleid, pedagogisch beleid, personeelsbeleid, materiaal en financiën en wil je deze expertise inzetten? Wil je je mee inzetten om gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen waar te maken? Draag je waarden als respect, openheid,… hoog in het vaandel? Aarzel niet langer en stel je kandidaat om toe te treden tot de raad van bestuur.
Iedereen komt in aanmerking! We zoeken kandidaten met verschillende achtergronden die complementair zijn, met elkaar kunnen samenwerken en bijdragen tot een verdere professionalisering van ons onderwijs.

Hoe ziet zo’n raad van bestuur eruit?

Elke raad van bestuur bestaat uit zes rechtstreeks verkozen leden. Zij benoemen zelf nog drie extra, gecoöpteerde bestuurders, die door het college van directeurs zijn voorgedragen. De algemeen directeur maakt deel uit van de raad van bestuur met een raadgevende stem.

Ben je werkzaam in het bedrijfsleven, en denk je vanuit die ervaring graag mee over de invulling van duaal leren? Of heb je al bestuurservaring in een vzw of andere organisatie, en zet je die graag in om ook het GO! sterker op de kaart te zetten? Dan heb je het ideale profiel om bestuurder te worden. Verfrissende ideeën uit verschillende sectoren zijn meer dan welkom!

Wie komt in aanmerking?

Iedereen die enthousiast, gemotiveerd is en een hart voor het GO! heeft. De enige voorwaarde is dat je meerderjarig bent en geen onverenigbare functie uitoefent.

Wat is de timing?

De nieuwe raden van bestuur schieten op 1 april 2022 uit de startblokken. Zij staan de komende vier jaar aan het roer van de scholengroepen.

Hoe stel ik mij kandidaat?

Vul het kandideringsformulier in en bezorg het ten laatste op 25 oktober 2021 samen met je motivatie aan de voorzitter van het kiesbureau van jouw scholengroep.

Wie kandidaat is voor coöptatie neemt voor 18 februari 2022 contact op met het college van directeurs. Het college kan zelf kandidaten voordragen. Let wel: 18 februari is de uiterste datum waarop het college van directeurs de lijst van de kandidaten voor coöptatie moet opstellen en voordragen aan de rechtstreeks verkozenen. Wie zich kandidaat wil stellen voor coöptatie meldt dat best iets voor 18 februari (bv. begin februari) aan het college van directeurs.

Meer weten?

Contacteer je scholengroep, mail naar verkiezingraadvanbestuur@g-o.be of surf naar pro.g-o.be/over-go/organisatiestructuur/raden-van-bestuur.

.

GO! nieuwsbrief