maandag 19 december 2022
PHOTO 2022 12 08 21 14 16

De troeven van XR in de klas

Op 7 december vond in GO! atheneum Zottegem een netwerkdag plaats rond het gebruik van XR op school. XR staat voor extended reality en omvat zowel AR (Augmented Reality), MR (Mixed Reality) als VR (Virtual Reality). Vertegenwoordigers van de scholengroepen en de centrale diensten verzamelden om te bekijken hoe de volgende stap kan gezet worden om XR-toepassingen verder te integreren in de praktijk. Het geloof is groot dat dit een enorme meerwaarde kan hebben voor ons onderwijs. De projecten die er al bestaan bewijzen dat.  

Steven De Pauw is bij het GO! coördinator digitaal beleid, data en analyse. Vanuit die rol is hij ook projectleider digitale transformatie. Hij coördineerde de netwerkdag.

Wat was het doel van deze netwerkdag?

Steven De Pauw: “In 2022 startten we met een werkgroep digitale transformatie, met vertegenwoordigers van elk van de scholengroepen en de afdelingen van de centrale diensten. Deze brede werkgroep ondersteunt de Permanente Technische Commissie (PTC) Digitaal Beleid bij het formuleren en opvolgen van de digitale strategie van het GO!. Dit gebeurt vaak in subwerkgroepen, maar we willen ook regelmatig de volledige groep samenbrengen. In het voorjaar kwamen we twee keer samen, nu organiseerden we een netwerkdag rond het thema XR. Gezien we de ruimte hadden, gaven we ook extra collega’s van de scholengroepen de kans om deel te nemen.” 

PHOTO 2022 12 08 21 14 12

Steven: “Het doel van deze netwerkdag was vooral om een gemeenschappelijk denkkader te ontwikkelen rond XR-gebruik op school. De digitale transformatie is bij uitstek een verhaal dat we samen schrijven, daarom is het belangrijk dat we op dezelfde manier naar dit gegeven kijken. We merken bovendien dat er in veel scholen al VR-projecten lopen, maar die staan vaak op zich. Deze netwerkdag kan een basis zijn om samen na te denken over hoe die aparte projecten passen in een breder kader voor een duurzaam digitaal beleid. We kunnen daarbij ook rekenen op externe partners. De bijdrages op de netwerkdag vanuit de RTC, Edtech Station en Tomorrowlab toonden alvast wat we voor elkaar kunnen betekenen.” 

Waarom draaide deze netwerkdag rond het gebruik van virtuele realiteit? 

Steven: “De werkgroep digitale transformatie gaf in een bevraging aan dat XR een interessant thema is om verder op te nemen. De nieuwsgierigheid is groot en we mogen deze trein zeker niet missen. Het is tijdverlies om te wachten tot de technologie volledig matuur is, of tot er voor alle richtingen voldoende content is. Het XR-actieplan van de Vlaamse Overheid biedt ook een extra stimulans om met dit thema aan de slag te gaan.”

quote icoon

De digitale transformatie is een verhaal dat we samen schrijven. Een duurzaam XR-beleid zal mogelijk worden door samenwerking, zowel binnen het GO! als met externe partners

— Steven De Pauw, GO! coördinator digitaal beleid, data en analyse

PHOTO 2022 12 08 21 14 15 5

Het geloof in XR voor het onderwijs is groot?

Steven: “XR-toepassingen hebben zeker troeven op pedagogisch vlak. De projecten die nu al lopen, bewijzen dat we de mogelijkheden verder moeten exploreren. Op de netwerkdag konden de deelnemers aan de slag met verschillende VR-toepassingen die binnen het GO! al werden ontwikkeld. De deelnemers evalueerden deze tools heel positief. 9 op 10 deelnemers zagen het ook haalbaar om de voorgestelde tools in de eigen scholengroep te implementeren. De feedback van de deelnemers toont ook waar we nog verder – en liefst samen – op moeten inzetten om XR een duurzame plaats te geven. Dat gaat van opleiding van leerkrachten tot het voorzien van een ruim aanbod van content. 

De netwerkdag was een schot in de roos? 

Steven: “Er waren ongeveer zestig mensen aanwezig en ik denk wel dat iedereen dit een leerrijke dag vond. We hopen alleszins dat het enthousiasme van de deelnemers kan doorstromen naar de scholen.”

PHOTO 2022 12 08 21 14 16 2

Meer over XR lees je in het artikel 1.001 VIRTUELE MOGELIJKHEDEN.

.

GO! nieuwsbrief