dinsdag 20 december 2022
Scholengroep20 1920 7060

1.001 virtuele mogelijkheden

Op de netwerkdag rond het gebruik van XR in GO! atheneum Zottegem op 7 december bleek hoe divers de mogelijkheden van VR op educatief vlak zijn. Als bewijs hiervoor werden verschillende tools voorgesteld die momenteel al gebruikt worden.

Een van de sprekers was Steven Hendrickx, directeur van GO! technisch atheneum Keerbergen. In zijn school gebruiken ze VR al een hele tijd voor het ontwikkelen van technische vaardigheden. Daarover leer je meer in deze video. Maar ook andere projecten toonden de enorme troeven die VR heeft. Twee van deze bijzondere projecten zetten we graag even in de kijker. 

BRUG TUSSEN SCHOOL EN PRAKTIJK 

“Houston we have a problem!” Zo begint de presentatie van Sonja Mennen en Kevin Weyts over hun VR-project met de naam ‘The Learning Bridge’. Beiden geven ze onder meer les in de richting Verzorging en gezondheids- en welzijnswetenschappen op GO! campus FLX in Leopoldsburg. Zij hebben virtuele realiteit ingeschakeld om een brug te slaan tussen de opleiding en de praktijk.  

Kevin Weyts: “Er zijn niet zoveel VR-projecten in de zachte sector. Dat maakt ons project wel bijzonder. Wij vonden de manier van opleiden niet ideaal. Je geeft les en de leerlingen volgen in de klas, je geeft een taak en ze maken die, … daar ontbrak iets aan. Wij zijn op zoek gegaan naar een andere manier die veel dichter aansluit bij de praktijk en de opleiding ook beter maakt. Zo is ‘The Learning Bridge’ ontstaan." 

Wat is The Learning Bridge concreet? 

Kevin: “The Learning Bridge werkt met 360° videobeelden die we hebben opgenomen in een woon-zorgcentrum (wzc) waar we mee samenwerken. Met een VR-bril op is het net alsof de leerlingen daar zelf aanwezig zijn. Zo krijgen ze bijvoorbeeld een realistische scène te zien waarbij een bewoner zich verslikt. Door hen in die realistische situatie te brengen, krijg je ook een emotionele reactie. Je hebt het gevoel dat je zelf moet handelen in de chaos die ontstaat tijdens een crisissituatie. Op die manier kan je later met meer zelfvertrouwen in de realiteit stappen. De leerwinst is veel groter dan wanneer je dezelfde scène zou naspelen in een rollenspel met klasgenoten.”  

quote icoon

Door leerlingen in een realistische situatie te brengen, is de leerwinst groter dan wanneer je dezelfde scène zou naspelen in een rollenspel.

— Kevin Weyts, leerkracht in GO! campus FLX Leopoldsburg

“Bovendien zijn de filmpjes verrijkt met extra content. Zo zijn er pop-up venstertjes die de leerlingen moeten aan klikken met bijvoorbeeld extra uitleg of meerkeuzevragen over de scène die ze te zien krijgen. Dat heeft nog een extra educatieve waarde aan de VR-beleving.” 

Sonja Mennen: “Het is ook belangrijk dat we onze 360° filmpjes gemaakt hebben in samenwerking met een wzc, op de werkvloer zelf. We wilden geen ideaalbeeld tonen zoals je het in een cursus vindt. We wilden echt tonen hoe het er in de praktijk aan toe gaat. De beelden maken zo het verschil tussen opleiding en praktijk heel klein.” 

COMPLETE LEERMETHODIEK 

Sonja: "Deze aanpak past binnen een complete leermethodiek. Het gebruik van VR is een extra manier om vaardigheden in te oefenen op een veilige manier. Leerlingen gaan eerst de basis aanleren en daarna kunnen ze die kennis bijschaven met de VR-toepassing. Vervolgens wordt hun kennis getest via casustoetsen en tot slot brengen ze alles in de praktijk tijdens hun stage. Dat maakt onze toepassing extra waardevol, het is geen gadget of iets dat eens fijn is om te doen: het maakt deel uit van het hele leerpad. Dit is gepersonaliseerd leren in de praktijk. Elke leerling zit zelf aan het stuur van zijn eigen opleiding. We geven nog amper les voor een hele klas, iedereen kan alle info vinden en op eigen tempo inoefenen. Wij zijn meer de coaches die hen begeleiden in hun traject.” 

quote icoon

Belangrijk is dat we VR gebruiken binnen een complete leermethodiek. Het is een extra manier om vaardigheden op een veilige manier in te oefenen.

— Sonja Mennen, leerkracht GO! campus FLX Leopoldsburg

PHOTO 2022 12 08 21 14 15 6

Wil dat zeggen dat de filmpjes dan enkel voor jullie kunnen gebruikt worden? 

Kevin: “Neen, zeker niet. Natuurlijk kan elke school zelf filmpjes maken, maar dat is niet noodzakelijk. Ze kunnen bijvoorbeeld onze filmpjes aanvullen met extra interactiepunten in beeld, waarin ze hun eigen accenten kunnen leggen.” 

Lees zeker ook even dit artikel dat we eerder over The Learning Bridge publiceerden.

LEERRIJKE GAME STIMULEERT COMMUNICATIE IN DE KLASGROEP 

Een ander interessant project is VR-KUUB van scholengroep 20. De meeste VR-projecten zijn specifiek gemaakt voor een bepaalde studierichting om concrete vaardigheden in te oefenen. Dat is niet het geval bij VR-KUUB. Deze toepassing is veel breder inzetbaar en kan met eigen inhoud in elke klas gebruikt worden. Achim Rosier is ICT-coördinator van Scholengroep Zuid-Oost-Vlaanderen en werkte samen met enkele collega’s deze toepassing uit. 

Achim Rosier: “We kochten eerst enkele VR-brillen om mee te experimenteren. We wilden ontdekken wat we daarmee konden doen, totaal nog niet gericht op een bepaald doel. Als innovatieve scholengroep wilden we zelf uitproberen, kijken wat er al op de markt was en zien wat voor ons bruikbaar was.” 

En die experimenten waren blijkbaar inspirerend.

Achim: “Het idee groeide om zelf een project in te dienen in het kader van Smart Education @ Schools van imec. Dat was de echte start om onze eigen educatieve game te ontwikkelen. We wilden iets maken dat breed inzetbaar was, voor alle niveaus en alle studierichtingen. Daaruit is VR-KUUB ontstaan.” 

quote icoon

We wilden iets maken dat breed inzetbaar was, voor alle niveaus en alle studierichtingen.

— Achim Rosier, ICT-coördinator van GO! scholengroep Zuid-Oost-Vlaanderen

En dat werkt in een klasgroep? 

Achim: “Ja! Belangrijk is dat wij ervaring hebben in het onderwijs. Wij weten wat kan werken in een klas en wat niet. Dat is een andere insteek dan iemand die van buiten het onderwijs iets zou maken voor leerkrachten. VR-KUUB is ontwikkeld voor en door onderwijsprofessionals. Volgens mij maakt dat een groot verschil. Vooral voor de derde graad basisonderwijs en de eerste graad secundair is onze game een interessante aanvulling op de lessen.”

Een voorbeeld van hoe VR-KUUB in zijn werk gaat ontdek je in dit filmpje.

Achim: “We hebben nu ook een ‘proof of concept’ ontwikkeld voor een cms-systeem waarbij elke leerkracht zelf opdrachten kan maken. Dit kan nu al in onze eigen scholengroep, maar het is nog niet schaalbaar om het voor alle scholen beschikbaar te maken. Met een imec-verduurzamingstraject willen we dit nu verder uitrollen, zodat VR-KUUB in alle scholen kan gebruikt worden. Eind dit schooljaar zal dat cms-systeem klaar zijn, zodat alle leerkrachten VR-KUUB kunnen gebruiken en zelf invullen.”

Meer info over VR-KUUB vind je op deze website.

 

LEES OOK HET ARTIKEL DE TROEVEN VAN XR IN DE KLAS.

.

GO! nieuwsbrief