dinsdag 21 december 2021
Kunnenzijnwiejebentbegintmetverbondenheid Rh

Kunnen zijn wie je bent begint met verbondenheid

Al weken werd het vuur opgepookt om van deze week de warmste van het jaar te maken, nu is het eindelijk zover. De vlam is sinds maandag haast nergens meer weg te denken. Ook niet in GO! CLB Oudenaarde - Geraardsbergen waar Nils Strumane en Kayleigh Ghys met het pilootproject Welbevinden de weerbaarheid van de leerlingen van de gelieerde scholengroepen willen verhogen, zodat ze er allemaal ook echt zichzelf kunnen zijn.

Maandag ging de Warmste Week officieel van start. Heel wat scholen hebben acties opgezet om geld in te zamelen dat zal gaan naar projecten rond het thema “Kunnen zijn wie je bent”. Dit jaar gaat een deel daarvan naar onze internaten met permanente openstelling (IPO's) zodat de kinderen en jongeren die hier verblijven hun kamers een persoonlijke toets kunnen geven

Sommige scholen en CLB’s gingen naast de inzamelacties nog een stapje verder door zelf actief bezig te zijn met het thema in hun school. Een van deze CLB’s is het GO! CLB Oudenaarde - Geraardsbergen. 

Nils Strumane en Kayleigh Ghys van GO! CLB Oudenaarde – Geraardsbergen vertellen: "Wij zijn vorige week gestart met het pilootproject Welbevinden om de weerbaarheid van de leerlingen te verhogen zodat ze zichzelf kunnen zijn. We werken hiervoor met de drie bouwstenen van de geluksdriehoek: 1. verbondenheid en je veilig voelen in de klas, 2. jezelf kunnen zijn en zelfvertrouwen ontwikkelen en 3. je goed kunnen voelen. Tijdens iedere sessie wordt er aandacht besteed aan elke individuele bouwsteen om leerlingen technieken aan te leren om hun veerkracht te versterken. Op deze manier kan er preventief ingezet worden op veilige klasgroepen waar leerlingen zich goed in hun vel voelen." 

Ze starten het project in de 6e leerjaren in de basisscholen en voorzien 4 sessies per school. Dit gaat in totaal om zo'n 820 leerlingen uit het zesde leerjaar. Uiteraard kan op vraag van een school ook een ander leerjaar aan bod komen. Zo kunnen ze aan de slag gaan met een drietal scholen per maand. De twee scholengroepen waarin Nils en Kayleigh met het CLB opereren tellen een veertigtal scholen. Daarnaast werken ze ook nog binnen een tiental contractscholen. Zo bereiken ze toch een heel pak jongeren.

quote icoon

De leerlingen krijgen tijdens deze sessies oefeningen waarin iedereen leert om aandachtig en respectvol naar elkaar te luisteren.

— Kayleigh Ghys, medewerker GO! CLB Oudenaarde – Geraardsbergen

Kayleigh legt uit: “De leerlingen krijgen tijdens deze sessies oefeningen zoals de groeitaalslinger en leren werken met bepaalde materialen zoals gevoelskaartjes van Klasse om een dialoog te creëren waarbij iedereen leert om aandachtig en respectvol naar elkaar te luisteren. Doordat elke leerling aan bod komt, wordt er niemand uitgesloten en krijgt iedereen de kans om over een bepaald onderwerp iets te zeggen. Via dit project willen we problemen of spanningen bespreekbaar maken in de klas, bijvoorbeeld ook rond pesten of racisme.’’  

De bedoeling van de sessies is dat de leerlingen en leerkrachten gelanceerd worden om zelf actief met het thema welbevinden bezig te zijn met behulp van de technieken en tools die ze hebben aangeleerd tijdens de workshops. Door dit thema meer in het licht te zetten, hoopt het GO! CLB Oudenaarde - Geraardsbergen dan ook zaadjes te planten die straks gaan groeien in de scholen. Om signalen op te pikken is het belangrijk dat ze deze sessies live kunnen laten doorgaan.

Ten slotte hopen ze dit project volgend jaar te kunnen verderzetten en uit te breiden naar het vijfde leerjaar en het eerste jaar secundair onderwijs.

Meer informatie over de oefeningen en de methodiek vind je hier.

Welzijnsdriehoek

.

GO! nieuwsbrief