maandag 31 januari 2022
Interlevensbeschouwelijkedialoogopcampuspitzemburg IMG 20220128 103757

Tijd voor een hartig woordje burgerschap en levensbeschouwing

Op vrijdag 28 januari gingen leerlingen van het GO! Busleyden Atheneum anderhalf uur in gesprek met drie experts op het vlak van levensbeschouwing en mensenrechten. Zo wil de school als partner in het pilootproject ‘Interlevensbeschouwelijke Dialoog’ (ILD) een andere invulling geven aan de levensbeschouwelijke vakken en die koppelen aan de nieuwe eindtermen Burgerschap.

Leerlingen van het Busleyden Atheneum gingen vrijdag 28 januari in gesprek met Khalid Benhaddou, Jelle Creemers en Anton Van Dyck over mensenrechten en levensbeschouwing. Oud-leerlinge Jana Kerremans trad op als moderator. 

De leraren levensbeschouwing van Busleyden Atheneum nemen deel aan het pilootproject Interlevensbeschouwelijke Dialoog (ILD). Dit project wil een andere invulling geven aan de levensbeschouwelijke vakken en wordt gekoppeld aan de nieuwe eindtermen burgerschap. In 2023-2024 wil het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap dit uitrollen over alle scholen. Busleyden Atheneum staat als partner dus mee aan de wieg van de eindtermen Burgerschap. 

In de derde graad secundair onderwijs van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt stapsgewijs overgeschakeld naar een andere invulling van de twee uur levensbeschouwelijke vakken (LBV). Eén uur levensbeschouwing wordt nu door de verschillende levensbeschouwelijke vakken samen ingevuld met interlevensbeschouwelijke dialoog (ILD) gekoppeld aan de nieuwe eindtermen burgerschap. In 2023-2024, wanneer ook de modernisering van start gaat in de derde graad en samen met de invoering van de nieuwe eindtermen burgerschap, wordt de interlevensbeschouwelijke dialoog breed uitgerold in het GO!. 

Busleyden Atheneum neemt deel aan het pilootproject ILD. De leraren levensbeschouwing gaan aan de slag met het nieuwe leerplan ILD onder begeleiding van hun inspectieleden. 
In het kader hiervan ontvingen de leerlingen van het vijfde leerjaar van Campus Pitzemburg en Campus Zandpoort afgelopen vrijdag drie gastsprekers om te dialogeren over mensenrechten en levensbeschouwing. 

Lees ook 'GO! voert samen met de levensbeschouwelijke vakken ‘interlevensbeschouwelijke dialoog’ in voor derde graad secundair'

.

GO! nieuwsbrief