Eindtermen

eind.jpg
  • De eindtermen of onderwijsdoelen die aan de nieuwe lichting voorafgingen dateren van het begin van de 21e eeuw. In die twintig jaar is de wereld weer heel wat veranderd. De nieuwe eindtermen sluiten dichter aan bij de huidige toestand van de wereld. Die voor de eerste graad secundair onderwijs zijn inmiddels van kracht sinds september 2019.

  • De nieuwe eindtermen voor de tweede en de derde graad gingen oorspronkelijk van kracht vanaf het schooljaar 2021-2022. Op 16 juni 2022 besliste het Grondwettelijk Hof echter dat deze eindtermen worden vernietigd. Er wordt een overgangsperiode voorzien om tot aangepaste eindtermen te komen. Tot en met schooljaar 2024-2025 blijven de huidige eindtermen en leerplannen geldig.

GO! standpunt

Het Grondwettelijk Hof heeft zich op 16 juni 2022 uitgesproken over de vordering tot schorsing van het decreet met de onderwijsdoelen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs: de nieuwe eindtermen worden vernietigd. Het Grondwettelijk Hof motiveert dat de eindtermen te gedetailleerd zijn.

Het GO! betreurt de beslissing en vraagt aan de Vlaamse Regering en het Parlement om vaart te zetten achter het vormgeven van de aangepaste set eindtermen, en dat ze dit doen op een manier waardoor we het al geleverde werk zoveel mogelijk kunnen blijven gebruiken. “Dit is vooral een domper voor onze leerkrachten, die de voorbije jaren ontzettend veel werk verzet hebben om de nieuwe eindtermen in hun lessen te verwerken”, zegt Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO!. “We vragen met aandrang aan de Vlaamse Regering en het Parlement om zo snel mogelijk aangepaste eindtermen te voorzien zodat we klaar geraken tegen september 2024. En dat daarbij rekening gehouden wordt met het vele werk dat onze leraren al verzet hebben, zodat dat niet verloren is.

Er wordt een overgangsperiode voorzien om tot aangepaste eindtermen te komen. Tot en met schooljaar 2024-2025 blijven de huidige eindtermen en leerplannen geldig. Dit heeft geen impact op de attestering aan het einde van dit schooljaar en ook volgend jaar start op zoals gepland.