School als concept

School Als Concept Rh Cover
  • Hoe organiseren we de onderwijsomgeving voor gepersonaliseerd samen leren en bereiken we leerdoelen?

  • We zien kansen in hybride leeromgevingen en plaats- en tijdsonafhankelijk werken.

  • We zoeken naar balans tussen de primaire leeromgeving binnen de schoolmuren en de leerkansen daarbuiten.

GO! standpunt Meer info Praktijkvoorbeelden

 

De visietekst 'School als concept' is een van de drie pijlers van ons strategisch plan GO! 2030. De andere twee pijlers zijn 'De rol van de GO! onderwijsprofessionals' en 'Gepersonaliseerd samen leren'.

De visietekst 'School als concept' zoomt in op de leeromgeving waarin dit allemaal moet gebeuren. De favoriete leergemeenschap zijn voor elke lerende legt de lat hoog voor leren in al zijn facetten. Deze derde visietekst beantwoordt de vraag hoe we een onderwijsomgeving waarin ‘gepersonaliseerd samen leren’ plaatsvindt, vorm geven. Hoe organiseren we ons het best om de leerdoelen te bereiken? Die vraag vertrekt vanuit de organisatie van ons curriculum en heeft een impact op de schoolorganisatie en op de infrastructuur.

De school als hybride en inclusieve leeromgeving

De kansen die we zien in onder andere de hybride leeromgeving en het plaats- en tijdsonafhankelijk leren en werken, dragen bij aan de focus op de inclusieve school en het samen leren, ze ondergraven ze niet. De veiligheid en structuur die leerlingen nodig hebben en krijgen binnen de contouren van de school als primaire leeromgeving brengen we in balans met de leerkansen die elk individu ook buiten de fysieke schoolmuren kan krijgen.

Lees hier de GO! visietekst School als concept en bekijk hier de infographic.


Op zoek naar verdieping en inspiratie? 

Literatuur

Wat eist dit van het schoolbeleid?

+ Verbiest, E. (2022). Professionele leergemeenschappen: Een inleiding (6e editie). Garant Uitgevers.
+ Marichal, K., & Wouters, K. (2018). Naar gedeeld leiderschap: van oud naar nieuw leidinggeven. Pelckmans.
+ Maenen, S. (2018). Van Babel tot ontwerp: concepten en methoden voor organisatieontwikkeling. Pelckmans.