Strategisch Plan GO! 2030

Poolstervisie
  • Met het strategisch plan GO! 2030 speelt het GO! in op de veranderende noden en uitdagingen.

  • Centraal in de ‘futureproof’ visie van het GO! staat ‘gepersonaliseerd samen leren’.

  • We evalueren met ons net naar een professionele leergemeenschap die via gepersonaliseerd onderwijs elk kind doet excelleren.

GO! standpunt Praktijkvoorbeelden

De maatschappij verandert aan topsnelheid en vaak op ingrijpende wijze. Dat zet het onderwijs onder grote druk, maar biedt ook veel kansen. Met het strategisch plan GO! 2030 speelt het GO! in op de veranderende noden en uitdagingen. Daarmee voegen we een extra dimensie toe aan onze missie, het PPGO!.

Centraal in de ‘futureproof’ visie van het GO! staat ‘gepersonaliseerd samen leren’. Bij deze aanpak zit de lerende zélf aan het stuur van zijn of haar leerproces. Maar het leren gebeurt ook samen, geruggensteund door een team van onderwijsprofessionals, samen met medeleerlingen, -cursisten en met het hele ecosysteem rondom de school.

Op die manier evolueren we met ons net naar een professionele leergemeenschap die via gepersonaliseerd onderwijs elk kind doet excelleren. Kwaliteitsvol onderwijs, de beste onderwijskansen voor elke lerende en ‘samen leren samenleven’ blijven de ultieme doelstellingen van het GO! en onze scholen.

Het GO! = dé favoriete leergemeenschap, voor iedereen gepersonaliseerd, spiegel en bouwsteen van de samenleving

quote
Onderwijsmorgen Rh

Hoe ziet het GO! het onderwijs van de toekomst?

Je leest het in de integrale tekst van de GO! poolstervisie 2030.

Ontdek ook de gerelateerde GO! standpunten

1. Gepersonaliseerd samen leren

2. De GO! onderwijsprofessional

3. School als concept

a. Onderwijs en arbeidsmarkt

b. Inclusie

4. Digitaal beleid