De rol van de GO! onderwijsprofessionals

Rolonderwijsprofessional 2 Rh
  • De visietekst ‘De rol van de GO! onderwijsprofessionals' is ons antwoord op de stijgende complexiteit en veeleisende werkcontext waarmee elke leraar dagelijks te maken krijgt.

  • De klemtoon die we leggen op het werken aan zelfregulerende vaardigheden bij leerlingen vraagt een grote professionaliteit (expertise) van onderwijsprofessionals en een duidelijke visie van schoolteams.

  • We kijken naar de competenties van elke onderwijsprofessional, naar de onderwijsprofessionals als team en naar het ecosysteem rond de school.

GO! standpunt Meer info Praktijkvoorbeelden

 

De visietekst 'De rol van de GO! onderwijsprofessionals' is een van de drie pijlers van ons strategisch plan GO! 2030. De andere twee pijlers zijn 'Gepersonaliseerd samen leren' en 'School als concept'.

Bij de visietekst ‘De rol van de GO! onderwijsprofessionals’ geven we enkele leestips mee. De drie visieteksten zijn met elkaar verbonden. Het spreekt voor zich dat de rol van de onderwijsprofessional samenhangt met ‘gepersonaliseerd samen leren’ en hoe we ‘het concept school’ bekijken. De visietekst ‘De rol van de GO! onderwijsprofessionals' is ons antwoord op de stijgende complexiteit en veeleisende werkcontext waarmee elke leraar dagelijks te maken krijgt. Begrippen als roldifferentiatie, gedeeld leiderschap en de nadruk op teamwerking zijn in deze optiek te lezen. Daarnaast omvat de tekst het belang dat het GO! hecht aan de stapsgewijze groei naar autonomie bij leerlingen. De klemtoon die we leggen op het werken aan zelfregulerende vaardigheden bij leerlingen vraagt een grote professionaliteit (expertise) van onderwijsprofessionals en een duidelijke visie van schoolteams. De rol als regisseur van het leerproces en de coachende rol van de leraar vertrekken van een doordacht design van onderwijs. Daarin wisselen verschillende didactische aanpakken elkaar gericht af.

De onderwijsprofessional en het ecosysteem rond de school

‘Samen leren samenleven’, het DNA van het GO!, is prominent aanwezig in de visieteksten . De uitdrukking ‘it takes a village to raise a child’ in de tekst verwijst daarnaar. We zijn samen verantwoordelijk voor de leerwinst, het stijgend leervermogen en de leermotivatie van leerlingen. We kijken daarvoor naar de competenties van elke onderwijsprofessional, naar de onderwijsprofessionals als team en naar het ecosysteem rond de school.

Lees hier de GO! visietekst De rol van de GO! onderwijsprofessionals en bekijk hier de infographic.


Op zoek naar verdieping en inspiratie? 

Literatuur

Welke ondersteunende voorwaarden zijn er nodig? – De leeromgeving

+ Vandevelde, M. (2023). Innovatieve leeromgevingen op school. Pedagogische projecten koppelen aan fysieke ruimtes. Politeia.
+ Valcke, M., & Adams, B. (2023). Digitaal Leren: Slimme keuzes maken: de juiste digitale leermiddelen voor jouw klas. Owl Press.
+ Vandecandelaere, M., Van den Branden, N., Juchtmans, G., Vandenbroeck, M. , & De Fraine, B. (2016). Flexibele Leerwegen. Inspiratiegids voor basisonderwijs en secundair onderwijs. Uitgeverij Lannoo.

Website

+ Onderzoek rond teamteaching