Integraalplannen

1 kind - klas - bord - lager onderwijs - leergierig - horizontaal - JD.jpg
  • Een integraalplan geeft de strategie voor de school van de toekomst. 

  • Het biedt een houvast en toekomstperspectief.

  • De school van de toekomst is een innovatief totaalconcept en een inspirerende leeromgeving.

GO! standpunt Meer info Praktijkvoorbeelden

Een integraalplan is een beleidsinstrument voor een bepaalde regio, bijvoorbeeld een scholengroep. Hierin wordt een strategie geformuleerd voor het onderwijs van de toekomst.

Een integraalplan kijkt minstens tien jaar in de toekomst. Hoe zou onderwijs kinderen en leerlingen kunnen voorbereiden op de toekomst als het zelf niet actief bezig is met de toekomst? Elke dag werkt het GO! aan onderwijs dat leerlingen de nodige kansen biedt om te leren, op te groeien en zich te ontwikkelen. Schoolgebouwen zijn plaatsen waar deze dynamische en vaak complexe onderwijsprocessen zich afspelen.

De school van de toekomst is een innovatief totaalconcept en een inspirerende leeromgeving. Nu plannen maken voor de kinderen van later in een sterk evoluerende maatschappij is de uitdaging. Een nieuwe pedagogische aanpak stelt bijzondere eisen aan alle aspecten van de schoolinfrastructuur: de indeling van het schoolgebouw, de uitrusting van de ruimtes en de ICT-voorzieningen. In een school waar de talentontwikkeling van elk kind centraal staat, versterkt het gebouw de pedagogische aanpak. De complexiteit van de school van de toekomst vraagt om een nieuw denkkader. De ambitie van het multidisciplinair team integraalplannen is om het noodzakelijke maatwerk te koppelen aan een overkoepelend beleid dat inzet op het onderwijs van de toekomst.

Even terugblikken

Hoe moet de school van de toekomst eruit zien? Om op die vraag te antwoorden is het GO! sinds 2014 gestart met het opmaken van integraalplannen.

Een integraalplan is een beleidsinstrument voor een bepaalde regio, bijvoorbeeld een scholengroep. Hierin wordt een strategie geformuleerd voor het onderwijs van de toekomst. De scholengroep wordt in zijn globaliteit qua onderwijs en infrastructuur in kaart gebracht en een beleid wordt opgemaakt, waarna een aantal strategische projecten worden uitgewerkt op een conceptueel niveau.

Een integraalplan biedt alle betrokkenen een houvast en een toekomstperspectief. Het is het resultaat van een participatietraject waarbij alle belanghebbenden maximaal betrokken worden. Dit beleidsinstrument vraagt een multidisciplinaire inzet van alle betrokkenen. Sinds begin 2014 is een multidisciplinair team van het GO! gestart met de opmaak van integraalplannen. Eind 2018 moet elke scholengroep van het GO! een integraalplan hebben.

De uitdagingen voor het maken van integraalplannen zijn groot en divers. Het GO! heeft een heel uitgebreid en divers patrimonium, waarin jarenlang ondergeïnvesteerd is. Naast heel wat uitdagingen uit het verleden (hoge energiekosten, verouderde infrastructuur …) moet het schoolgebouw van de toekomst ook inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van demografie, ICT, gezondheid, toegankelijkheid, duurzaamheid, Brede Open School … Daarnaast moet de infrastructuur ruimte geven voor vernieuwingen zoals het M-decreet en de modernisering van het secundair onderwijs. Het gebouw is vaak een belemmerende factor om aan onderwijsvernieuwing te werken. Zo is er in minder dan de helft van de scholen aangepast sanitair en een lift voor leerlingen en personeel met een beperking.

De integraalplannen kaderen in het globaal infrastructuurbeleidsplan van het GO!.  Met dit plan wil het GO! richting geven en duidelijkheid bieden over de aanpak, projecten, financiering, timing en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen om zo binnen de context van schaarse mensen en middelen het patrimonium zo goed als mogelijk te beheren. Met de uitrol van dit plan, moet het GO! over al zijn niveaus in staat zijn om het GO! patrimonium strategisch te beheren en moet dit beheer kostenefficiënt zijn.

Wat wil de Vlaamse overheid?

Integraalplannen zijn een initiatief van het GO! zelf. Het is geen antwoord of reactie op welk voorstel of aanmaning van de Vlaamse overheid dan ook.

Wat is de visie van het GO!?

Een integraalplan kijkt minstens tien jaar in de toekomst. Hoe zou onderwijs kinderen en leerlingen kunnen voorbereiden op de toekomst als het zelf niet actief bezig is met de toekomst? Elke dag werkt het GO! aan onderwijs dat leerlingen de nodige kansen biedt om te leren, op te groeien en zich te ontwikkelen. Schoolgebouwen zijn plaatsen waar deze dynamische en vaak complexe onderwijsprocessen zich afspelen.

De school van de toekomst is een innovatief totaalconcept en een inspirerende leeromgeving. Nu plannen maken voor de kinderen van later in een sterk evoluerende maatschappij is de uitdaging. Een nieuwe pedagogische aanpak stelt bijzondere eisen aan alle aspecten van de schoolinfrastructuur: de indeling van het schoolgebouw, de uitrusting van de ruimtes en de ICT-voorzieningen. In een school waar de talentontwikkeling van elk kind centraal staat, versterkt het gebouw de pedagogische aanpak. De complexiteit van de school van de toekomst vraagt om een nieuw denkkader. De ambitie van het multi-disciplinair team integraalplannen is om het noodzakelijke maatwerk te koppelen aan een overkoepelend beleid dat inzet op het onderwijs van de toekomst.

Ontdek de praktijkvoorbeelden

DSC_6512.JPG
Integraalplannen Brede open school Creativiteit Onderwijsvernieuwing

Pedagogen in spe op visite in Huis van het GO!

samenwerking_OVAM_GO.jpg
Brede open school Gezondheid Milieu Preventie en veiligheid Integraalplannen

GO! en OVAM pakken samen bodemverontreiniging op scholen aan