'Samen leren samenleven' - ons PPGO!

Idara_groot.jpg
  • Het GO! heeft zijn pedagogisch project (PPGO!) aangepast aan de geest van de tijd. Aan die vernieuwingsoperatie hebben tal van onderwijsprofessionals uit de verschillende geledingen van het GO! meegewerkt.

  • Het PPGO! heeft tot doel kinderen en jongeren de basiswaarden van het GO! aan te leren die de bouwstenen vormen voor actief burgerschap. ‘Samen leren samenleven’ is dan ook de kernopdracht voor elke GO! professional.

  • De centrale administratieve en pedagogische diensten van het GO! ondersteunen scholen en instellingen onder meer met nascholing bij het in praktijk brengen van het PPGO!.

GO! standpunt Meer info Tijdslijn Praktijkvoorbeelden


Het GO! heeft ook in de 21e eeuw de maatschappelijke taak om kwaliteitsvol onderwijs te organiseren en aan te bieden. Kwaliteit heeft te maken met het kunnen ontwikkelen van elk talent, met het vormen van de totale persoonlijkheid, met de brede ontwikkeling van elk individu en het vreedzaam samenleven in een voortdurend veranderende samenleving.

Om een leefbare en open samenleving te realiseren, is het op de eerste plaats onze opdracht om van onze jongeren democratische, geëngageerde burgers te maken.

Willen we een harmonieuze en duurzame samenleving, dan moeten we hen samen leren samenleven.

Een pedagogisch project dat meegroeit met de tijd

Sinds 1989 vervult het GO! met veel zorg zijn grondwettelijke opdracht om ‘neutraal’ onderwijs aan te bieden. De superdiversiteit plaatst onze scholen voor extra uitdagingen. Een actualisering van het pedagogisch project van het GO! drong zich op.

De volgende initiatieven binnen het GO! hebben het PPGO! geïnspireerd:

  • de principiële keuze voor een volstrekt neutrale educatieve omgeving, dus vrij van zichtbare levensbeschouwelijke kentekens behoudens tijdens de levenschouwelijke vakken (vanaf
    2009);
  • een brede bevraging (2010-2011) die als basis diende voor het GO! waardenboek en het bijbehorende waardenkaartspel en de toepassing ervan in de scholen (2012);
  • het participatieve traject naar het GO! memorandum 2014: grootschalige enquête, regionale brainstormsessies over heel Vlaanderen, clusterworkshops (voorjaar 2013-januari 2014);
  • het onderzoek naar een waarde(n)volle invulling van het begrip ‘neutraliteit’ ter voorbereiding van de Staten-Generaal van het GO! voor alle bestuursniveaus  in Gent (2015).

Alle GO! geledingen hebben deelgenomen aan deze initiatieven: een groot aantal personeelsleden, leerlingen of cursisten, ouders, pedagogen, beleidsverantwoordelijken e.a. hebben hun mening uitgesproken. 100% participatie!

DE ESSENTIËLE BOUWSTENEN


Samen leren samenleven, kernopdracht voor elke GO! professional

Ons PPGO! heeft tot doel kinderen en jongeren te laten ontdekken dat er geen universele waarheid is om filosofische, ideologische en godsdienstige vragen te beantwoorden. In het GO! geniet iedereen de vrijheid om zelf keuzes te maken en kritisch te zijn. Het PPGO! zegt dat we ondanks verschillende opvattingen en de superdiversiteit in onze samenleving en in onze scholen vooral moeten leren met elkaar samen te leven.

Werken aan...

... actief burgerschap
Deel uitmaken van een samenleving noemen we burgerschap. We brengen onze jongeren de basiswaarden van onze democratie bij: het respect (als eerste hefboom voor actief burgerschap) voor de overtuiging van anderen, de vrijheid om zelf keuzes te maken en de gelijkwaardigheid van man en vrouw.

Participatie is het tweede belangrijke fundament van burgerschap. Inspraak op school, participeren aan de besluitvorming, ... jongeren leren zo wat het betekent verantwoordelijkheid op te nemen. 

…waarden
Wederzijds respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid en betrokkenheid zijn de basiswaarden die in onze scholen worden aangeleerd. Onze scholen zijn samenlevingsscholen en verbindende scholen waar we allemaal samen actieve deelname aan het schoolgebeuren en in de samenleving realiseren. Lees hier alles over de GO! waarden.

De zes kernwaarden van het GO!

Het GO! staat voor kwaliteitsvol en waarde(n)vol onderwijs.

Met RESPECT, GELIJKWAARDIGHEID, EERLIJKHEID, BETROKKENHEID, OPENHEID en ENGAGEMENT maken we ons pedagogisch project waar. 

Leer hier meer over de zes kernwaarden.

Leer ook onze andere favoriete GO! waarden kennen.

Blader door de tijdslijn