Digitaal beleid

Digitaal Beleid
 • Het GO! streeft naar een transparante, geïntegreerde omgeving met digitale producten en toepassingen 

 • die op een gebruiksvriendelijke manier toegankelijk zijn voor lerenden en onderwijsprofessionals

 • ter ondersteuning en verrijking van het leerproces.

GO! standpunt Praktijkvoorbeelden

 

Technologie ondersteunt de GO! 2030-ambities op het vlak van het gepersonaliseerd samen leren, de school als concept, en het versterken van de onderwijsprofessional.

4 doelstellingen

We beogen 4 doelstellingen om de digitale transformatie waar te kunnen maken:

  1. Het voorzien van een optimale digitale leeromgeving voor leerlingen en ouders
  2. Het efficiënt en effectief inzetten van digitaal lesgeven en blended leren door ICT-competente onderwijsprofessionals.
  3. Het optimaal gebruik van (leerlingen)gegevens als hefboom voor acties i.f.v. onderwijskwaliteit.
  4. Het optimaliseren van organisatieprocessen door efficiënt gebruik te maken van IT.


8 conceptoplossingen

Door de werkgroep digitale transformatie, met vertegenwoordigers van de scholengroepen en van de centrale diensten werden 8 conceptoplossingen uitgewerkt om deze doelstellingen te kunnen realiseren:

  1. Een proces ‘van idee tot netbreed digitaal product’ dat het mogelijk maakt om goede ideeën kansen te geven, te prioriteren en te laten groeien binnen het net.
  2. Een toolbox digitale transformatie die wegwijs maakt in bestaande instrumenten die helpen om de visie van een school of scholengroep vorm te geven en uit te voeren.
  3. Een werking op het vlak van e-contentcreatie waardoor content kan worden gemaakt en ter beschikking kan gesteld worden, en dit in samenwerking met partners binnen en buiten het GO!
  4. Het voorzien van een kwaliteitsvolle elektronische leeromgeving in GO! scholen, niét door zelf te ontwikkelen, maar door evaluatiecriteria te voorzien en door in gesprek en onderhandeling te gaan met spelers op de markt.
  5. Het realiseren van een personaliseerd kennis- en leerplatform op maat van de individuele onderwijsprofessional.
  6. Het voorzien van een digitale infrastructuur voor elke school, die wordt opgebouwd in overeenstemming met de ICT-beleidsvisie van de school
  7. Een ‘datahub’ die instaat voor een veilig en efficiënt beheer van data van leerlingen, ouders en scholen. Het GO! bewaakt hiervan de kwaliteit en de doelmatigheid.
  8. We zetten in op ecosysteemmanagement door bewust om te gaan met hoe we samen met stakeholders de beoogde doelstellingen kunnen realiseren.

Binnen het programma digitaal beleid van het GO! werken we aan projecten die allemaal een bijdrage leveren aan de realisatie van bovenstaande oplossingen.