Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ)

Het GO! werkt samen met het CPZ om zijn gezondheidsbeleid te helpen realiseren. Het GO! kan onder meer gebruikmaken van hun expertise en hun aanbod aan materialen en opleidingen.

beb072c47d-centrum%20ter%20preventie%20van%20zelfdoding.jpg
  • stelt haar expertise rond het voorkomen van zelfdoding ter beschikking.

  • verspreidt affiches en folders van de zelfmoordlijn en de Leidraad voor leerkrachten in de secundaire scholen van het GO!.

  • Leerkrachten kunnen hier terecht voor ondersteuning en met bijkomende vragen.

Meer informatie over deze partner