zaterdag 23 maart 2019

GO! zet artificiële intelligentie in op school voor maximale onderwijskansen

Brussel, 23 maart 2018 – Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap neemt de Engelse start-up Century Tech onder de arm om IXZO! te ontwikkelen. IXZO! is een tool die onderwijs op maat van elke leerling mogelijk maakt. Century Tech zal de tool die het GO! de voorbije twee schooljaren in enkele pilootscholen ontwikkelde, opschalen door middel van AI en neurowetenschap.

ixzo_leraar_en_leerlingen.jpg

Onderwijs op maat van elke leerling en werkbaar werk zijn twee uitdagingen waar we al langer dan vandaag een antwoord op zoeken. In 2016 startte het GO! vanuit zijn pedagogische begeleidingsdienst samen met enkele GO! scholen een project op om te bekijken hoe IT-innovatie aan die uitdagingen een antwoord kan bieden.

“Voor het GO! is elke leerling uniek, met eigen interesses, mogelijkheden en talenten. Onze ambitie is om élke leerling maximale onderwijskansen te bieden,” duidt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!. “Maar onderwijs op maat van elke leerling vergt een enorme inspanning voor schoolteams, die vandaag al bijzonder veel werkdruk ervaren. Een krachtige digitale tool kan twee doelstellingen met elkaar verzoenen: het maakt gepersonaliseerd samen leren mogelijk, en verlaagt tegelijkertijd de planlast voor leraren.”

IXZO! ontstond uit een traject waarin programmeurs samen met leerlingen en leerkrachten maakten waar die twee laatste nood aan hebben op school. Met wat hieruit voortkwam gingen de voorbije twee schooljaren 11 scholen aan de slag in een pilootproject om deze innovatieve tool verder in de schoot van het GO! te ontwikkelen. Inmiddels twee jaar verder zijn de pilootscholen erg enthousiast. “IXZO! is een krachtig en ondersteunend instrument”, zo zegt Katinka Boeykens, directeur van de basisschool van het GO! atheneum Etterbeek. “Onze school zet expliciet in op de zelfsturing van onze kinderen in hun leren. De ontwikkeling van deze zelfsturing draagt bij tot levenslang leren, noodzakelijk in onze snel veranderende maatschappij.”

quote icoon

De digitale toepassing vervangt de leraar voor de klas helemaal niet. Wel is het een middel dat leerkrachten meer tijd biedt om les te geven.

De komende maanden zullen het GO! en Century Tech elk hun specifieke knowhow aanwenden om IXZO! te versterken, zodat een 30-tal GO! scholen in september 2019 met de vernieuwde versie aan de slag kunnen. Op langere termijn willen we het systeem breder uitrollen.
“We geloven heel erg in de mogelijkheden van IXZO!, maar zoals altijd kost een veranderingstraject tijd. Het vergt een nieuwe manier van lesgeven waar sommige scholen al verder in staan dan andere. Daarom begeleidt onze pedagogische begeleidingsdienst de scholen in hun veranderingstraject en in het professionaliseren van de leraren”, verduidelijkt Raymonda Verdyck.

De digitale toepassing vervangt de leraar voor de klas helemaal niet. Wel is het een middel dat leerkrachten meer tijd biedt om les te geven. Het zorgt voor een gepersonaliseerde omgeving die het mogelijk maakt om elke leerling op zijn of haar niveau uit te dagen. Dankzij artificiële intelligentie wordt snel duidelijk welke leerling remediëring nodig heeft of extra uitdaging kan gebruiken. Het systeem identificeert waar een leerling tegenaan loopt doorheen het leerproces en reikt extra ondersteuning aan. Leerkrachten krijgen sneller zicht op de vooruitgang van elke leerling, kunnen sneller ingrijpen en vlot feedback geven.

ixzo1.png
ixzo2.png
ixzo3.png
ixzo6.png
ixzo7.png

Persverantwoordelijke

David En Nathalie 00

Nathalie Jennes & David Janssens

02 790 95 35

persdienst@g-o.be

'Samen leren samenleven' - ons PPGO!

Idara_groot.jpg
  • Het GO! heeft zijn pedagogisch project (PPGO!) aangepast aan de geest van de tijd. Aan die vernieuwingsoperatie hebben tal van onderwijsprofessionals uit de verschillende geledingen van het GO! meegewerkt.

  • Het PPGO! heeft tot doel kinderen en jongeren de basiswaarden van het GO! aan te leren die de bouwstenen vormen voor actief burgerschap. ‘Samen leren samenleven’ is dan ook de kernopdracht voor elke GO! professional.

  • De centrale administratieve en pedagogische diensten van het GO! ondersteunen scholen en instellingen onder meer met nascholing bij het in praktijk brengen van het PPGO!.

Lees meer over 'Samen leren samenleven' - ons PPGO!