woensdag 08 december 2021

Nieuwe sportinfrastructuur voor 18 GO! scholen

Het GO! bouwt nieuwe sportinfrastructuur of verbetert de bestaande infrastructuur in 18 scholen. De Vlaamse overheid maakt ruim 2,5 miljoen euro vrij om die plannen te financieren. Het GO! vult dat bedrag aan met eigen middelen. Door de nieuwe infrastructuur open te stellen voor de buurt wil het GO! de band met de gemeenschap versterken.

Persbericht 18GO Scholengooiendeurenopen Rh

 

Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts investeert 2.534.000 euro in nieuwe of verbeterde sportinfrastructuur voor scholen van het GO!. De middelen daarvoor komen uit de voorziene budgetten voor 2021 en 2022. Het GO! verdeelt de pot over 18 scholen, aangevuld met 162.700 euro uit de eigen middelen voor grote infrastructuurwerken. Daarnaast gebruiken de scholengroepen ook kleine infrastructuurmiddelen voor aanpassingen aan bestaande sportinfrastructuur. Het geld gaat naar infrastructuur zowel binnen als buiten.

Het GO! zal samenwerken met verscheidene partners om op een slimme manier de publieke ruimte in te delen. Door het openstellen van de nieuwe sportinfrastructuur voor buitenschoolse activiteiten, maakt het GO! de verbinding met gezinnen uit de buurt en sportverenigingen. Zo krijgen jongeren nog extra kansen om hun talenten te ontwikkelen.

Afgevaardigd bestuurder Koen Pelleriaux: Het openstellen van onze infrastructuur voor buitenschoolse activiteiten kadert in de bredere visie van het GO! dat een school meer is dan een gebouw. De school is een ankerpunt in de samenleving waar leren, werken en vrije tijd elkaar ontmoeten. Hedendaagse infrastructuur in onze scholen is bovendien een noodzaak om ook morgen kwalitatief onderwijs te kunnen organiseren. Wij juichen het toe dat de Vlaamse overheid hierin investeert.”

De 18 scholen van het GO! zijn geselecteerd op basis van vijf criteria die de Vlaamse overheid vooropstelde: extra buitenschoolse opstelling, draagvlak en participatie, pedagogische visie, verbetering van de kwaliteit van het aanbod en beweeg-, sport- en speelwaarde. Het GO! voegde daar nog het criterium verankering in het infrastructuurbeleid aan toe.

Overzicht van de 18 geselecteerde scholen van het GO!

Scholengroep 1 - GO! koninklijk lyceum Antwerpen - €200.000
Scholengroep 3 - GO! atheneum Schoten - Schilde - €35.000
Scholengroep 3 - GO! atheneum Schoten - Schilde, BS Vennebos  - €200.000
Scholengroep 5 - GO! atheneum Busleyden - campus Stassart - Mechelen - €200.000
Scholengroep 6 - GO! SBSO Groenlaar - Rumst - €64.294
Scholengroep 7 - GO! campus Het Spoor - Mol - €200.000
Scholengroep 11 - GO! ’t Klein atheneum Tienen - €233.702
Scholengroep 12 - GO! basisschool De Letterberg Tessenderlo - €35.000
Scholengroep 12 - GO! SIBA - Aarschot - €184.738
Scholengroep 16 - GO! basisschool lyceum - Hasselt - €200.000
Scholengroep 18 - GO! atheneum Lokeren - €35.000
Scholengroep 19 - TechniGO! De Voorstad - C. Haelterman - Aalst - €35.000
Scholengroep 20 - GO! atheneum Zottegem - €200.000
Scholengroep 20 - GO! basisschool Hofkouter Sint-Lievens-Houtem - €35.000
Scholengroep 21 - GO! atheneum Avelgem - €168.965
Scholengroep 23 - GO! koninklijk atheneum De Tandem Eeklo - €200.000
Scholengroep 25 - GO! atheneum Brugge - €235.000
Scholengroep 28 - GO! atheneum Calmeyn De Panne - €235.000

.

Persverantwoordelijke

David En Nathalie 00

Nathalie Jennes & David Janssens

02 790 95 35

persdienst@g-o.be

Infrastructuurbeleid

evalueren_en_differentiëren_3_shutterstock_588766490.jpg
  • Het GO! bouwt aan de scholen van de toekomst. Via een globaal infrastructuurbeleid wil het GO! dat de schoolgebouwen het PPGO! mee helpen uitdragen, de lerenden en medewerkers voldoende basiskwaliteit waarborgen in de schoolgebouwen en het patrimonium op de reële behoeften afstemmen.

  • Het GO! legt in de vertaling van het infrastructuurbeleid de nadruk op twee ruimtelijke principes; de versterking van de ruimtelijke campussen  en het gebruik van slimme gebouwtypologieën.

  • Hiervoor werkt het GO! samen met externe partners, beheert het het patrimonium kritisch en bouwt of verbouwt het toekomstgericht en innovatief.

Lees meer over Infrastructuurbeleid