zondag 15 november 2015
handen.jpg

8 tips over praten met leerlingen over radicalisme en extremisme

De aanslagen in Parijs van vrijdag 13 november hebben iedereen geschokt. Ook bij leerlingen komen nieuws, informatie en beelden hard binnen. 8 tips om in dialoog te gaan met de leerlingen in je klas.

Net als volwassenen zijn ook leerlingen geschokt door de aanslagen in Parijs. Hoe ga je optimaal met je leerlingen in dialoog?

  1. Wees professioneel ten aanzien van je leerlingen. Niet jouw emoties tellen nu maar wel de boodschap die je aan je leerlingen kunt brengen.
  2. Treed kordaat op bij beledigingen van medeleerlingen omwille van hun godsdienst of afkomst.
  3. Vermeld rustig dat je niet wenst te polariseren, dat je niet meegaat in zwart-wit denken, dat je je verzet tegen veralgemeningen. Nodig op een positieve manier uit tot kritisch en zelfkritisch denken.
  4. Luister goed naar provocerende uitspraken van leerlingen en probeer voor jezelf te verwoorden welke behoefte ze daarmee uitdrukken. Reageer eerst op de behoefte en pas later op het taalgebruik.
  5. Vermijd ongenuanceerde uitspraken. Sommige leerlingen kunnen deze verkeerd interpreteren en kwetsend opvatten bijvoorbeeld 'Je suis Charlie', 'Je suis Paris'.
  6. Veroordeel daden in plaats van mensen. Bijvoorbeeld: gebruik de omschrijving 'gruwelijke daden' in plaats van 'gruwelijke daders’.
  7. Streef naar activiteiten die bijdragen tot solidariteit in een multiculturele samenleving.
  8. Wees voorzichtig met acties die fout geïnterpreteerd en kwetsend kunnen opgevat worden, bijvoorbeeld 1 minuut stilte voor de slachtoffers in Parijs en niet voor de slachtoffers in Syrië of elders in de wereld. In het GO! kiezen we ervoor om stil te staan bij de slachtoffers in Parijs én bij alle andere slachtoffers van terreur wereldwijd. 

Het nascholingstraject 'Radicalisme en extremisme' wordt herhaald in januari en heeft tot doel de professionalisering van leerkrachten tegenover radicale uitspraken en gedragingen van leerlingen te verhogen. Je leest er hier meer over.

Heb je naar aanleiding van de aanslagen in Parijs vragen of wil je hierover iets kwijt? Contacteer Sarina Simenon, de woordvoerder en persverantwoordelijke van het GO!, op 0476 26 66 36. Het GO! wil elke leerkracht zo goed mogelijk ondersteunen.