maandag 25 mei 2020
Eddymarchand

Bubbels in de openlucht

Het GO! atheneum MXM in Merksem vertaalt zijn visie op innovatie in internationale projecten, ontwikkeling op maat en … buitenruimtes. Vooral die laatste blijken nu, in tijden van corona, stevig te lonen. De groene gordel rond de school wordt dezer dagen maximaal ingezet.

“De heropening na de lockdown is vlot verlopen”, vertelt Eddy Marchand, directeur van het atheneum. “Op vrijdag kregen de zesdejaars uit het aso en tso een veiligheidsbriefing in bubbels van vijf tot elf leerlingen. Daarna konden ze vertellen hoe het met hen gaat. Op maandag zijn in diezelfde bubbels de lessen gestart.”

Hoewel ze in de grootstad Antwerpen ligt, is het GO! atheneum MXM geen betonnen blok met enkel binnenruimtes. “We hebben acht buitenlocaties waar we kunnen lesgeven”, legt Eddy uit. “Die worden nu volop benut. Elke bubbel kan kiezen tussen een klaslokaal en een buitenruimte. Dankzij het mooie weer vindt meer dan de helft van de lessen in de openlucht plaats.”

Projecten in ‘t groen

Het inzetten van buitenruimtes, waaronder een zorgboerderij, een wetenschapsvijver en een Romeinse tuin, kadert in de visie van de school, die gericht is op kwaliteit, welbevinden en innovatie. “De leerlingen van de B-stroom zijn het hele jaar door betrokken bij de groene gordel rond de school. Zo hebben ze een kippenhok en een insectenhotel gebouwd”, vertelt Eddy. “De leerlingen van het aso werken er aan projecten rond ecologie. Daarnaast draagt iedereen mee zorg voor de planten en dieren. Heel wat van onze leerlingen wonen in een stedelijke leefwereld met weinig plaats voor natuur. In de kippenren een vers gelegd ei aan elkaar doorgeven is voor hen al een openbaring. Werken in de buitenruimtes maakt onze leerlingen bewuster van het milieu, leert hen verantwoordelijk te zijn en bezorgt hen rust. Op die manier passen onze groenprojecten in de totale persoonlijkheidsontwikkeling. Punten en een diploma halen zijn belangrijk, maar welbevinden en persoonlijke groei vinden wij minstens even belangrijk.”

quote icoon

Corona versnelt de digitalisering van de school. Zo maken we van een moeilijkheid een mogelijkheid.

— Eddy Marchand, directeur GO! atheneum MXM, Merksem

MXM is de Max

Een andere innovatie aan het atheneum MXM is de Max-methode. “Die steunt op twee pijlers”, verduidelijkt Eddy. “De eerste pijler is ‘goed lesgeven’. Dat betekent het team voortdurend professionaliseren met het heruitvinden van lesgeven, nieuwe manieren van feedback geven, bijscholing en evolueren op het vlak van ICT. In een ideale wereld bereiken we daarmee iedereen, maar in de praktijk merken we dat er nog heel wat leerlingen afvallen. Daarom is er een tweede pijler ‘ontwikkeling op maat’. We zijn begonnen met één traject en hebben jaar na jaar verfijnd, zodat we nu een waaier aan trajecten kunnen aanbieden. Inspirerende voorbeelden zijn de I-klas, waar leerlingen met wat extra inspanning een achterstand kunnen inhalen, en de S-klas die structuur biedt aan leerlingen die het lastig vinden om thuis te studeren.”

Een team van pioniers

De schoolvisie in de praktijk omzetten is een proces dat negen jaar geleden is gestart en stap voor stap vooruitgaat. “Een belangrijke randvoorwaarde is vrijwilligheid”, verklaart Eddy. “Bij elk nieuw project nemen collega’s als pioniers het eigenaarschap op. Dat vraagt een sterke en warme teamgeest, en die is er in onze school. In onze visie hebben we oog voor het welzijn van leerkrachten en houden we rekening met persoonlijke situaties. Ook op dat vlak gaan we jaar na jaar vooruit. We zijn bijvoorbeeld afgestapt van één Complimentendag maar zetten die gewoon voort. Dat loont. De tweede randvoorwaarde is voortdurend meten en opvolgen. Dat doen we met bevragingen in kleine groepen, zonder angst om lessen te trekken en eventueel zaken weer af te schaffen. De weg is hierbij belangrijker dan het doel.”

Grenzeloze ambitie

Aan de twee steunpilaren van de Max-methode is recent een derde pijler toegevoegd: ‘internationalisering’. Het GO! atheneum MXM zet in op uitwisselingsprojecten en andere buitenlandse contacten. “De uitwisselingen zijn helaas opgeschort door de coronacrisis, maar onze internationale ambities liggen niet stil”, vertelt Eddy. “Samen met een Parijse school werken we bijvoorbeeld aan een digitaal project rond herinneringseducatie over de Eerste Wereldoorlog. Wanneer het weer kan, bouwen we daar een fysiek luik aan. Door corona versnelt de digitalisering van de school, met ook efficiëntere online vergaderingen als gevolg. Ook over de grenzen heen. Zo maken we van een moeilijkheid een mogelijkheid.”