maandag 02 december 2019
eekhoorn_rh.jpg

De mogelijkheid van een eekhoornnest

De Eekhoorn, GO! basisschool voor buitengewoon onderwijs in Wemmel raakte door het M-decreet een pak leerlingen kwijt. Het nest leek plots half leeg. Maar zoals een eekhoorn flitsend en uiterst beweeglijk kan zijn, was de school in staat zich aan te passen en besloot het ook gewoon onderwijs in huis te halen.

Hoe het allemaal begon

Met de invoering van het M-decreet kende GO! basisschool voor buitengewoon onderwijs (BuBaO) De Eekhoorn in Wemmel een enorme daling van het aantal leerlingen. Gevolg: de bestaande infrastructuur bleek plots te groot voor wat restte van de oorspronkelijke doelgroep. Leerkrachten en paramedici werden boventallig, er was expertise op overschot. Daarnaast steeg de vraag vanuit het gewoon onderwijs voor ondersteuning. De school zelf wilde weg van stigmatisering, wilde drempelverlagend werken, wilde het welbevinden verhogen en vooral de nadruk leggen op wat leerlingen ‘wel’ goed doen.

Zo vonden ze een omgekeerde weg, gewoon onderwijs dichter bij buitengewoon onderwijs brengen, efficiënter en sneller realiseerbaar.

De orthopedagoge van de school tekende een basismodel uit voor een inclusieproject: de specifieke werking van BuO zou blijven bestaan voor leerlingen met zeer uitgesproken onderwijsbehoeften, die de draagkracht van een inclusieve werking overstijgen.

Op weg naar inclusie: 2016 tot nu

In 2016 werden de krijtlijnen uitgetekend voor het innovatief plan voor inclusie. Het eigen ontwerp van de school werd hiervoor de basis. Ze brachten het gewoon onderwijs naar het buitengewoon onderwijs. In het schooljaar 2017-2018 werd GO! basisschool Kameleon op de site van de GO! campus BuBaO in Wemmel ingeplant met een gesplitste werking tussen basisonderwijs en buitengewoon basisonderwijs.

In het daaropvolgende schooljaar (2018-2019) werden visie en beleidsplan verfijnd voor het inclusieproject. Zowel het beleid als het team van beide onderwijsvormen werden tot één geheel versmolten. Ze werkten een schoolontwikkelingsplan uit en kwamen tot een duidelijke visie. De nieuwe slagzin werd: “De maatschappij gelooft in mij, mensen geloven in mij, ik geloof in mezelf, ik weet wat ik kan en wie ik ben”. Die vat meteen samen welke leerlingen ze finaal willen zien afzwaaien op de campus: leerlingen die sterk in hun schoenen staan en op hun talenten kunnen bouwen.

Nu

GO! Inclusiecampus Wemmel is een feit! Het logo is er, er is een gecentraliseerde administratie en een gedeeld leiderschap op de campus. Werkgroepen, coaching van startende leerkrachten werken op campusniveau. Het zorgbeleid blijft schoolspecifiek, met in de fase van uitbreiding van zorg de mogelijkheid tot een leerlinggerichte ondersteuning vanuit De Eekhoorn (de GO! basisschool voor buitengewoon onderwijs - BuBaO). De leerlingen van de lagere school spelen ook op vaste momenten samen met de leerlingen van het buitengewoon onderwijs. Er werd een opstapklas opgericht waarin zowel leerlingen van het buitengewoon onderwijs als leerlingen van het regulier onderwijs zitten. Op campusniveau hebben ze flexibele leertrajecten voor wiskunde en begrijpend lezen en werken ze aan inclusie via de muzische vorming. Op die manier bouwen ze op de campus stap voor stap aan “samen leren leven” en “samen leren leren”, zoals het pedagogisch project van het GO! het ook beoogt.

Plannen voor de toekomst op een rijtje

- Afstappen van het klassieke leerjarensysteem
- Gemengde groepen BaO en BuBaO
- Flexibele trajecten over de vakken heen
- Uniform zorgcontinuüm
- Uniforme organisatie
- Uniforme handelingsplanning
- Uniforme procedures o.b.v. het 4-lademodel
- Innovatief onderwijsaanbod cf. 21st century skills en inclusieve maatschappij
- Schooloverschrijdende ouderwerking

Nu eenmaal zot én overtuigd van de kracht van dieren

Tot slot, deze uitsmijter: sinds dit schooljaar houden ze op de campus ook 2 pony’s. Een CoPa-project (Coaching met paarden) onder leiding van een van de leerkrachten. De pony’s hebben een heilzame werking op de kinderen. En zorgen voor het indirecte antwoord op een waaier aan sociaal emotionele hulpvragen. Op termijn wil de school dit project uitbreiden met een time-outproject waar ook externen van gebruik kunnen maken.