vrijdag 14 mei 2021
Talentinvrijetijd Rh

Een bijzonder talent voor samenwerking

De school als draaischijf voor ontwikkeling van talent, ook in de vrije tijd, zo zit GO! athena school Kortrijk in elkaar. En dat doe je als school beter mét partners. De school haalde met het sociaal-artistiek project 'Talent in vrije tijd' de banden aan met meer dan een dozijn lokale partners en voor 25.000 euro steun binnen van de PNB Paribas Fortis Foundation.

Wie vandaag een school nog zou definiëren als ‘een gebouw waar leerkrachten kennis overdragen aan leerlingen’ gaat voorbij aan het idee dat een school veel meer is dan dat. Uiteraard is het de plek waar jongeren (of volwassenen) kennis en competenties opdoen. Maar even essentieel is het ook een ontmoetingsplaats waar jongeren en hun leerkrachten elkaar ontmoeten, waar verschillende paden, invloeden, ideeën elkaar kruisen en mensen samenkomen om te leren van en met elkaar. Het is de plek waar sociale vaardigheden geoefend worden, zoals bijvoorbeeld tijdens projectwerking of groepsopdrachten of tijdens het samen spelen en ontspannen met anderen. En een school staat nooit op zichzelf: ze neemt ook deel aan de samenleving, en geeft die ook mee vorm. Op zijn best vormt het een ecosysteem met andere organisaties en initiatieven buiten de school. In GO! athena school Kortrijk zijn ze zich daar maar al te goed van bewust. Dat bewijst het project Talent in vrije tijd.

Projectwerking rond sociaal-artistieke vaardigheden

Talent in vrije tijd is een sociaal-artistiek project dat ontstaan is uit de toenadering tussen de school en de buurtwerking Drie Hofsteden waarin kunst, cultuurbeleving en cultuurparticipatie, sportparticipatie en een toeleiding naar erkende jeugdverenigingen centraal staan. Bovendien vond de school ook een financiële speler die het project helpt realiseren. “Dankzij de ondersteuning van BNP Paribas Fortis Foundation en in nauwe samenwerking met onze externe partners, creëren we nieuwe kansen voor de meest kwetsbare kinderen in onze buurt en samenleving. We willen kwetsbare kinderen van 9 tot 12 jaar ontplooien via een bredere toegang tot buitenschoolse, sportieve en culturele activiteiten”, legt Thomas Desimpelaere, coördinator projectbegeleiding in GO! athena school Kortrijk. uit.

Het project ontving een financiële steun van Fonds BNP Parisbas Fortis Foundation (25.000 euro) en werd als regionaal kampioen geselecteerd uit de 362 kandidaatdossiers in 2020. Vanwege de positieve evaluatie in 2020 werd de steun ook verlengd in 2021. Ook dit jaar plannen ze dus heel wat activiteiten op zaterdag alsook een vakantiekamp rond STEM en kunst.

BNPPF Foundation Laureaten HR Athenaschoolkortrijk

Meer dan een elftal aan partners

Het project is een samenwerkingsverband van meerdere scholen en actoren uit het sociale, culturele en sportieve veld. “Wij willen een ruim vrijetijdsaanbod aanbieden op de site van Drie Hofsteden, centraal gelegen in de buurt, maar ook op diverse locaties in de omgeving. Door in een vertrouwde context te werken, verlagen we een aantal sociale drempels en dichten we de kloof met de bestaande vrijetijdsaanbieders,” aldus Thomas.

Het Conservatorium zal op de site van Drie Hofsteden een reeks lessen muziek en woord organiseren om kinderen toe te kunnen leiden naar zijn werking. De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) is samen met het Conservatorium een onmisbare schakel geworden in het functioneren van een dynamische stad als Kortrijk. KASK zal een reeks lessen aanbieden in GO! basisschool Drie Hofsteden.

Theater Antigone verricht dan weer actief inspanningen om zo veel mogelijk mensen uit diverse sociale achtergronden of leeftijdsgroepen bij zijn werking te betrekken. Passerelle begeleidt kinderen en jongeren en stimuleert hen om zich via dans, beweging, expressie en performance artistiek en persoonlijk te ontplooien. Hiervoor biedt Passerelle workshops en projecten aan in heel Vlaanderen, zowel op school, als in de vrije tijd. Theater Antigone en Passerelle zullen in cocreatie een lessenreeks aanbieden aan de kinderen. In de workshops leren kinderen hun talenten ontplooien, krijgen ze de taal beter onder de knie, werken ze aan hun zelfvertrouwen en bouwen ze een netwerk uit. Op het einde van de rit brengen ze een toonmoment voor hun ouders, vrienden en familie tijdens het buurtfeest in basisschool Drie Hofsteden.

DANZAS is een warme school waarbij elke leerling gestimuleerd wordt om te schitteren volgens eigen talent en mogelijkheden. DANZAS biedt een reeks van 8 lessen aan in sporthal Drie Hofsteden. Nog een andere partner is Das Kunst. Die leert kinderen en jongeren kijken naar en nadenken over hun stedelijke omgeving in verandering en hierbij hun verbeeldingskracht te gebruiken en te uiten. Das Kunst hanteert hierbij diverse kunsttalen. Das Kunst organiseerde 2 vakantiekampen op de site en zou zonder tussenkomst van corona ook een lessenreeks aanbieden in het najaar van 2020. FMDO (federatie voor mondiale verenigingen) is een koepelorganisatie en de kerntaak bestaat uit het ondersteunen van sociaal-culturele verenigingen van mensen met een migratieachtergrond. FMDO organiseert activiteiten voor kinderen en hun ouders.

Frisbee Club Flying Spartans zal in het Gebroeders Van Raemdonck park een reeks workshops begeleiden. Kortrijk Spurs (basketbal), voetbalclub KSV Kortrijk, handbalclub Apolloon en Red-Side Academy zullen eveneens een toeleiding naar hun werking bevorderen.

De Stroate is een sociaal-artistiek jongeren cultuurcentrum in de vorm van een Hip Hop Academie. Sinds april 2016 organiseert De Stroate workshops, evenementen en ontmoetingsmomenten voor jongeren. Workshops graffiti, rappen en breakdance worden aangeboden in de buurt Drie Hofsteden. Wildebras wil kinderen stimuleren om buiten te spelen. Omdat buiten spelen elk kind ten goede komt op velerlei manieren. Wildebras zou tijdens de paasvakantie een vakantiekamp organiseren op maat van de kinderen uit de buurt. Quindo is het Kortrijkse medialab met een avontuurlijke jongerenradio. Vanuit een state-of-the art-studio en professioneel uitgeruste redactie maken jongeren straffe radio en media voor kinderen en jongeren.

Destroate

Drempels verlagen, kansen verhogen 

Samen met de stedelijke partners willen ze in GO! athena school Kortrijk ook drempelverlagend werken en zo de kinderen uit de buurt betrekken in het vrijetijdsaanbod en hen op termijn toeleiden naar de organisaties in de binnenstad. Een nauwe samenwerking met de brugfiguren van Stad Kortrijk en het wijkteam Drie Hofsteden zal de toeleiding van kansengroepen naar buitenschoolse activiteiten versterken. Studenten van de bachelor in de orthopedagogie van de hogeschool VIVES gaan via het buddyproject aan de slag als brugfiguur voor kinderen en ouders met een migratieachtergrond naar zinvolle vrijetijdsbesteding. Vanuit de opleiding sociaal werk zullen de drempels die kansengroepen ervaren in kaart gezet worden. Ze willen nagaan wat de effecten zijn door drempels (financieel, praktisch, socio-cultureel) weg te nemen. Naast de toeleiding naar sport en cultuur willen ze met dit project de kinderen ook laten kennismaken met de erkende jeugdverenigingen, waaronder Scouts en Gidsen.

Talent@home

Net als alle andere zaken moest dit project noodgedwongen ook enigszins bijgestuurd worden door COVID-19. Daarom hebben ze samen met de externe partners een “Doe het zelf” boekje ontwikkeld zodat kinderen thuis ook aan de slag konden. Het boekje hebben ze samen met knutselpakketjes tot bij de kinderen gebracht zodat ze thuis zelfstandig hun creativiteit konden botvieren. Het boekje bevat meer dan 30 creatieve opdrachten om kinderen te inspireren en aan te zetten tot fantaseren. Het werd gerealiseerd in samenwerking met Academie Kortrijk, Kunstonderwijs Gent, OKAN athena en Wijkteam Zuid.

Steamkits Rh

STE(A)M-kits

Met dit project willen ze ondervertegenwoordigde groepen engageren voor wetenschapsactiviteiten. Ze willen kinderen ook in hun thuistijd kennis laten maken met STEAM-activiteiten en de vele mogelijkheden van STE(A)M- opleidingen en beroepen.

Samen met Howest en STEAM Hive hebben we STE(A)M-activiteiten uitgewerkt die kinderen zelfstandig thuis kunnen uitvoeren met huis-, tuin- en keukenmateriaal aangevuld met andere benodigdheden zoals gelasercutte onderdelen, elektromotortjes, batterijhouder, lijmpistool,… Dit materiaal krijgen de kinderen gratis thuis geleverd samen met duidelijke instructiefiches. Dit project wordt ondersteund door provincie West-Vlaandereren.

Een draaischijf voor talentontwikkeling ook buiten de school

Kortom het project Talent in vrije tijd van GO! athena school Kortrijk en buurtwerking Drie Hofsteden is een prachtig voorbeeld van hoe je als school in interactie kan gaan met de wereld rondom de school. Niet in het minst door zijn veelzijdigheid: zowel kunst, cultuurbeleving en cultuurparticipatie, sportparticipatie en een toeleiding naar erkende jeugdverenigingen komen aanbod. Met deze opening naar de wereld buiten de school zorgen ze ervoor dat kinderen en jongeren zich ook buiten de ‘schooluren’ kunnen ontplooien en de toegang vinden tot buitenschoolse, sportieve en culturele activiteiten die hen kansen zullen geven om zich ten volle te ontplooien en ontwikkelen. Want leren houdt niet op aan de schoolpoort.

Meer info over dit project

op www.talentinvrijetijd.be en op de facebookpagina van Talent in vrije tijd 
en via Thomas Desimpelaere
coördinator projectbegeleiding GO! athena school Kortrijk
thomas.desimpelaere@athena-driehofsteden.be
www.athena-school.be

Jongensgaanvissen 2