dinsdag 17 november 2020
Maggyvankeerberghen

Een digitaal verhaal schrijf je samen

Het GO! technisch atheneum in Halle is meer dan klaar voor afstandsleren. Directeur Maggy Vankeerberghen vertelt over de digitale omslag in haar school, die boeken naar de papiermand verbande en een laptop voor elke leerling bracht. ‘Een digitaal verhaal schrijf je als team’, geeft ze goede raad.

Na de verlengde herfstvakantie zijn de scholen weer opgestart in code oranje. Voor het secundair onderwijs betekent dat voor de helft inzetten op afstandsleren, iets waar ze aan het GO! technisch atheneum in Halle wel raad mee weten. “Ook vóór de vakantie waren wij al gedeeltelijk overgeschakeld op afstandsonderwijs, omdat het de verkeerde kant uitging met de coronabesmettingen op school. Dat maakt dat we klaar waren voor deze herstart”, vertelt directeur Maggy Vankeerberghen. “Concreet hebben we de uurroosters op maat van elke klas afzonderlijk herwerkt. De eerste graad komt, op een halve dag na, gewoon naar school, en in de tweede en derde graad zetten we volop in op afstandsonderwijs voor de theoretische vakken, terwijl de praktijklessen in kleine groepen op school plaatsvinden. Kort gezegd: hoe hoger de jaren, hoe meer dagen afstandsonderwijs per week.”

De leerkracht LO als buddy

Een digitale klas vraagt een andere aanpak dan analoog lesgeven, legt Maggy uit. “De instructielessen duren bijvoorbeeld geen heel lesuur maar slechts twintig minuutjes, gevolgd door een pauze. Kortere lessen dus, maar wel gefocust en met meer diepte. Op die manier houden we de leerlingen gemotiveerd. Daarnaast hebben we terugkomdagen waarop we de leerlingen een-op-een kunnen evalueren en nagaan hoe het met hun welzijn is gesteld. Ook de leerkrachten van de levensbeschouwelijke vakken houden de vinger aan de pols tijdens hun lessen die in kleine groepen op school plaatsvinden. En ten slotte hebben we een traject voor kwetsbare leerlingen. Zij worden dagelijks op school uitgenodigd en krijgen begeleiding van buddy’s, waaronder de leerkrachten lichamelijke opvoeding die hun lessen zagen wegvallen.”

quote icoon

Het digitale is geen doel op zich, maar een middel dat ons ondersteunt in de opdracht om leerlingen verder te brengen.

— Maggy Vankeerberghen, directeur GO! technisch atheneum Halle

Een laptop voor elke leerling

Het atheneum in Halle maakte vijf jaar geleden de digitale omslag. Uit noodzaak, vertelt Maggy. “Wij ondervonden dat lesgeven met een boek, bord en krijtje niet volstaat voor de uiterst diverse leerlingengroepen van vandaag. Die diversiteit vraagt om onderwijs op maat. Daarom hebben we een digitaal plan opgesteld en hebben we een jaar later al de omslag gemaakt naar een digitale school. Elke leerkracht heeft een interactief leerpakket ontwikkeld waarmee de leerlingen op hun laptop aan de slag kunnen. Ook de communicatie tussen de teamleden verloopt digitaal. Dat hebben we klaargespeeld door sterk te investeren in ICT-kennis voor een groep leerkrachten. Die opgedane kennis is vervolgens intern doorgegeven, en ook nu nog kunnen onze leerkrachten bij elkaar terecht om hun kennis bij te spijkeren.”

Het speerpunt van de digitale omslag vormen de ruim 700 laptops die de school uitdeelde. “Door meteen de leerboeken en dus ook het boekengeld af te schaffen, konden we ons idee van een laptop voor elke leerling waarmaken. We zijn begonnen in het eerste jaar en zo stelselmatig naar boven gegaan”, zegt Maggy. “Ouders betalen gedurende drie jaar €23 per maand, daarna is de laptop van de leerling. Dat bedrag is voor alle ouders haalbaar, merken we. En zijn er uitzonderlijk toch betalingsproblemen, dan hebben we een vzw die kan bijspringen.”

Schermen voor gelijke kansen

Om alle scholen dezelfde digitale kansen te bieden, is de GO! foundation opgericht. Deze stichting ondersteunt scholen die aan fondsenwerving doen voor de aankoop van laptops, of bijvoorbeeld softwarepakketten of interactieve schoolborden. Geknipt voor scholen die een gelijkaardig verhaal willen schrijven als in Halle. Voor die scholen heeft Maggy Vankeerberghen goede raad: “Het is ontzettend belangrijk om te weten waar mensen staan, hoeveel ICT-kennis er aanwezig is en wat de noden zijn. Leerkrachten kunnen vaak ook meer dan ze denken, maar zijn bang om fouten te maken. Het is aan een directie om die angst weg te nemen door de mensen te verzorgen en zacht te zijn, en niet met deadlines te zwaaien. De ene zal sneller leren dan de andere, maar zelfs de kleinste vooruitgang is winst. Belangrijk is ook dat je dit verhaal als team schrijft, zodat geen enkele leerkracht er alleen voor staat. Het digitale mag bovendien geen doel op zich zijn, maar een middel dat ons ondersteunt in de opdracht om leerlingen verder te brengen. Daarnaast zal er altijd plaats zijn voor warm contact en groepsgevoel.”

Ook zin om je school dat digitale zetje in de rug te geven? Start een project op via de campagne ‘Schermen voor gelijke kansen’ van de GO! foundation!