woensdag 22 juni 2022
Slotevent GSL 2022 1 Rh

Een GO! voor gepersonaliseerd samen leren

Woensdag 8 juni vond in het statige Herman Teirlinckgebouw in Brussel het evenement ‘Een GO! voor gepersonaliseerd samen leren’ plaats. Hier maakte het onderwijs een afspraak met de toekomst. Op de uitnodiging klonk het duidelijk: “We steken de innovatieve koppen samen om verder te schrijven aan het verhaal achter gepersonaliseerd samen leren.” Onder dat motto verzamelden een honderdtwintigtal mensen uit het GO! om elkaar te inspireren en te enthousiasmeren.

Een raket in open space

Het event maakte gebruik van de Open Space methode, waarbij steeds wisselende groepjes ontstaan op basis van gedeelde interesses of loutere nieuwsgierigheid. In een dynamische setting met mobiele flipcharts en gekleurde ballonnen konden deelnemers van het ene interessante idee naar de andere boeiende visie stuiteren. Master of ceremony Jeltsen Peeters trapte de dag af… met een lege agenda.

Jeltsen Peeters: “We hebben een grote, fysieke agendamuur voorzien, maar die is helemaal leeg. Het zijn de aanwezigen zelf die de topics moeten aanbrengen. Dat kunnen onderwerpen zijn waardoor ze zelf gepassioneerd zijn, of juist zaken waar ze meer over te weten willen komen. Eens de agenda is ingevuld, beslissen de deelnemers bij welk groepje ze willen aansluiten. Zo krijg je voortdurend nieuwe groepjes rond diverse onderwerpen.”

“Het is zo fijn dat we eindelijk nog eens live kunnen samenkomen met allemaal mensen die het afgelopen jaar samenwerkten rond gepersonaliseerd samen leren. Iets dat startte als een visietekst zie je op een dag als deze steeds meer vorm krijgen. De visie tegen 2030 in de praktijk realiseren is een hele zoektocht. De rode draad van vandaag is dan ook niet wat al dan niet werkt, maar vooral hoe het komt dat iets al dan niet werkt. We kunnen pas zaken realiseren als er veel mensen aan hetzelfde eind trekken. En dat is nu net wat dit event kan stimuleren.”

Slotevent GSL 2022 3 Rh

3 teams innoveren in de ‘zandbak’

Onder de aanwezigen waren de deelnemers van GO! sandbox goed vertegenwoordigd. De GO! sandbox, een project dat begin dit schooljaar van start ging, is een soort professionele speeltuin waar verschillende profielen uit diverse onderwijsniveaus samenwerken rond innovatie in het onderwijs. Tijdens dit event kregen we een mooi overzicht van waar de sandbox-projecten vandaag staan.

Ariane Carlier: “Ik coördineer samen met collega’s Mark Willems en Katleen Janssens de GO! sandbox vanuit de centrale diensten. Nu het eerste jaar bijna achter de rug is, hoop ik dat alle sandboxers fier zijn op zichzelf, op wat ze tot nu toe al hebben gerealiseerd. Wij zijn als organisatoren alleszins heel trots op hen. Corona maakte er een hele uitdaging van, maar toch waren zoveel enthousiastelingen bereid om extra energie te stoppen in deze innovatieve projecten.”

“De projecten zijn op dit moment geland bij een soort prototype van de aanvankelijke ideeën. Het is de bedoeling om nu nog een stap verder te gaan met een ‘proof of concept’, een werkend model van de verschillende projecten. Als een grotere groep van gebruikers enthousiast is over de producten, bekijken we de kansen in het ecosysteem om dit verder uit te rollen.”

quote icoon

Alle sandboxers mogen fier zijn op wat ze dit jaar hebben bereikt.

— Ariane Carlier, coördinator GO! sandbox

Leren over de grenzen

We kunnen altijd van elkaar leren. In het GO! verzamelen we zoveel mogelijk goede praktijkvoorbeelden om elkaar te inspireren en te enthousiasmeren. Maar ook over het muurtje kijken in het buitenland is altijd heel boeiend. Via het Europese KA1-project kon een heel aantal leerkrachten uit verschillende GO! scholen buitenlandse instellingen bezoeken of er een cursus volgen. Enkele van hen waren op 8 juni ook van de partij. Zo ook Steven Hendrickx, directeur van het GO! technisch atheneum Keerbergen.

Steven Hendrickx: “Mijn interesse gaat vooral uit naar personalised learning en zelfregulerende vaardigheden. We trokken hiervoor naar Frankrijk op studiereis. Daar kregen we onder meer les van een Franse professor over microcredentials, het digitaliseren van allerlei verworven vaardigheden. Een ontzettend interessant idee! We hebben ook enkele scholen bezocht en van dichtbij kunnen kennismaken met de structuur van het Franse onderwijs. Die is heel verschillend van ons systeem en veel meer centraal gestuurd. Het is altijd boeiend om op die manier je blik te verruimen.”

Slotevent GSL 2022 2 Rh

Scholen als mentor van elkaar

Hoe kunnen we gepersonaliseerd samen leren in de praktijk brengen? Hoe kunnen we bepaalde ideeën en praktijken vertalen naar andere scholen? Dat is wat MenSI beoogt. Trekker van dit project binnen het GO! is Judith Verhaert.

Judith Verhaert: “MenSI is een internationaal project dat georganiseerd wordt vanuit European Schoolnet. De bedoeling is dat elk deelnemend land een mentorschap opricht. Vier mentorscholen bouwen een netwerk met vier andere scholen. Zo krijg je vier hubs van telkens vijf scholen die samenwerken rond digitale transformatie. Het leren van elkaar staat centraal. Zo zijn alle hubs aan de slag gegaan rond de verschillende soorten digitale leerplatformen om te kijken welke voor hen het beste werken. De scholen deden hiervoor bij het begin van het project een uitgebreide ‘selfie’-test, als benchmark voor hun digitale skills. Op het einde van het project zal die test opnieuw gebeuren om te bekijken hoeveel vooruitgang werd geboekt. In december loopt het traject af en zullen we in beeld brengen wat dit mentorschap heeft opgebracht.”   

Na een dag in open space keerden heel wat aanwezigen voldaan en met een open geest weer naar huis. De intense kruisbestuiving van dit slotevent geeft ongetwijfeld heel wat zuurstof aan de vele mooie innovatie-initiatieven binnen het GO!.

Slotevent GSL 2022 5 Rh

Pitchen met pit

Een goed idee moet je ook goed kunnen verkopen. Je wil anderen natuurlijk warm maken, maar soms moet je ook eenvoudigweg financiële middelen ervoor vinden. Veel staat of valt daarbij met een goede en overtuigende pitch. Op het event kregen de sandbox-leden een snelcursus van Nik Vissers om zelf een zo’n presentatie ineen te boksen.

Nik Vissers: “Ik ben pedagogische medewerker bij de centrale diensten van het GO!. Dat heeft op zich niets te maken met wat ik hier vandaag doe. Vandaag ben ik hier voor mijn persoonlijke passie: mensen leren spreken voor een publiek. Ik geef de aanwezigen tips & tricks over hoe ze hun project krachtig kunnen overbrengen en zo eventueel fondsen binnenhalen. In een eerste fase leer ik hen de pitch ‘droog’ te brengen, later voegen we video toe voor nog meer overtuigingskracht.”

Slotevent GSL 2022 6 Rh

Vinden wat je niet zoekt

Een dag waarbij voortdurend nieuwe ideeën de revue passeren, heeft soms ook als gevolg dat je vindt wat je niet zocht. Zo ondervond ook Kathleen Van Craenenbroeck van GO! atheneum en leefschool De Tandem in Eeklo.

Kathleen Van Creanenbroeck: “Ik kwam vandaag naar dit event om meer te weten te komen over zelfregulerend leren, maar nu zit ik in de sessie ‘Kiezen is winnen’ van de GO! sandbox. Dit concept wil ik absoluut meenemen naar mijn school. Het is een interessant idee dat leerlingen bepaalde vakken sneller kunnen afronden om zo extra tijd vrij te maken voor verdieping in andere vakken. Echt kiezen om te winnen, want zo kunnen laatstejaars zich gerichter voorbereiden op hogere studies.”

____________________________________

Wil jij ook graag je schouders onder innovatieve initiatieven zetten? Heb je tonnen ideeën die je graag met anderen deelt en uitwerkt? Hou in het najaar de communicatiekanalen van het GO! in de gaten, want dan lanceren we opnieuw een oproep voor GO! sandboxprojecten!                                           

Sponsors Rh

.

GO! nieuwsbrief