vrijdag 06 oktober 2023
Meisje In Klas Foto GO! Freinetschool De Boomhut Brugge Rh2

Extra houvast voor cognitief sterke leerlingen

Het GO! wil voor elke leerling maximale leerwinst. Daar zetten onze scholen ook sterk op in. Maar cognitief sterk functionerende leerlingen vallen soms een beetje uit de boot omdat expertise ter zake niet overal aanwezig is. Dat is niet typisch voor het GO! uiteraard. Het fenomeen doet zich in heel Vlaanderen voor. Daarom voorziet de Vlaamse overheid extra ondersteuning voor deze doelgroep door een selecte groep ankerscholen hiervoor te financieren.  Van hen wordt verwacht dat ze de opgedane inzichten delen en verspreiden onder andere scholen. Bij die ankerscholen zitten ook GO! scholen. Twee ervan op een boogscheut van elkaar in Sint-Andries Brugge. 

De Vlaamse overheid, Departement Onderwijs, wil dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen met een maximale leerwinst. Dat geldt ook voor cognitief sterk functionerende leerlingen. Twintig ‘ankerscholen’ (14 basisonderwijs, 6 secundair onderwijs) die een kwalitatief beleid en een passende onderwijspraktijk uitbouwen voor die specifieke leerlingen én inzetten op het delen van hun expertise, kunnen rekenen op financiële ondersteuning. Ze krijgen een budget om een ondersteuningsbeleid op te zetten voor andere scholen, in de vorm van een lerend netwerk. Twee van de veertien Vlaamse basisscholen die geselecteerd werden, zijn scholen van GO! scholengroep !mpact. Zowel GO! freinetschool De Boomhut als GO! basisschool Manitoba liggen in de Brugse deelgemeente Sint-Andries.

GO! freinetschool De Boomhut: groeien en inspireren

GO! freinetschool De Boomhut is al drie jaar ankerschool en diende een dossier in om de werking verder te zetten, te verbreden en te verdiepen. Jana Vermeulen werd met middelen uit de vorige ronde aangetrokken om het project in De Boomhut uit te werken. Vanuit haar opleiding als pedagoge en vanuit haar ervaring als zorgleerkracht werkte ze een traject uit voor de school. Jana Vermeulen: ‘Maar niet enkel de eigen school heeft baat bij zo’n traject. Het mooie aan ankerscholen is dat ze niet op een eiland werken, integendeel. De Vlaamse overheid verbindt voorwaarden aan de ondersteuning. Eén voorwaarde is dat scholen al ankerschool moeten zijn geweest of de voorbije drie jaar moeten deelgenomen hebben aan de lerende netwerken. Een andere voorwaarde is dat de inzichten worden gedeeld. De voorbije drie jaar kwamen wij maandelijks samen met geïnteresseerde scholen en bij die gelegenheid werd over de netten heen kennis en ervaring gedeeld. Elke deelnemende school kon tegelijkertijd inspireren en groeien. Daarom ben ik heel blij dat we opnieuw de nodige ondersteuning krijgen om hiermee door te gaan.’

De Boomhut voldoet ook aan de tweede voorwaarde: op de eigen school al een kwalitatief beleid rond CSF (cognitief sterk functionerende leerlingen) hebben.

Ellen Duyck, coördinator van GO! freinetschool De Boomhut, licht één van de pijlers van dat beleid in haar school toe: ‘Scholen werken gewoonlijk met een driesporenbeleid: een spoor voor de gemiddeld functionerende leerlingen, een spoor voor cognitief minder sterk functionerende leerlingen die remediëring nodig hebben en een spoor voor leerlingen die juist meer uitdaging nodig hebben. Die drie sporen vallen onder de regie van de leerkracht. Bij ons hebben we daar twee sporen aan toegevoegd en die vallen onder de regie van de zorgleerkracht: een spoor voor wie nog meer remediëring nodig heeft en een spoor voor wie nog meer uitdaging nodig heeft. In het dossier dat we indienden, willen we onder andere nog een soort van zesde spoor toevoegen: we willen leerlingen die nog meer aankunnen, los van de klas waarin ze zitten, samenbrengen en hen nog extra uitdagingen bieden. Dankzij de erkenning als ankerschool kunnen we de expertise van Jana verder inzetten.’

De extra uitdagingen waarvan sprake kunnen over de leerstof gaan: deze leerlingen, die er gewoonlijk geraken zonder te moeten werken, krijgen dan opdrachten (iets memoriseren, iets opzoeken…) waarvoor ze zich echt flink moeten inspannen. Zo leren ze een werkattitude aan die ze op een bepaald moment toch nodig zullen hebben. Maar het kan er ook om gaan dat zij – die anders zelden hulp nodig hebben om iets te begrijpen - leren om samen te werken met andere leerlingen die net als zij cognitief sterk functioneren. Het contact met gelijken werkt dan stimulerend.

Manitoba: expertise delen, werking verder uitbouwen

Bij GO! basisschool Manitoba is de werking met betrekking tot CSF-leerlingen al goed uitgebouwd, want het is een van de pijlers binnen de TOP!-visie van de school: Talenten, Open school, Persoonlijke aanpak en !ntellect – waarbij !ntellect slaat op de extra inspanningen voor CSF-leerlingen.
 
Directeur Valentina Vertriest: ‘Wij stapten ook al mee in het lerend netwerk CSF van ankerschool De Kleine Icarus in Gent, onder leiding van 'project talent'. We leren er meer over het signaleren van cognitief sterk functionerende leerlingen, het verrijken en verdiepen van de aanpak. Onze zorgcoördinator behaalde aan Howest ook het diploma hoogbegaafdheidscoach. We kijken er nu naar uit ons traject te delen met andere scholen.’

GO! scholengroep !mpact levert twee van de veertien ankerscholen basisonderwijs

Beide !mpactscholen uit Sint-Andries ontvingen, naast het positieve bericht dat hun aanvraag door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd, ook een uitnodiging om begin oktober deel te nemen aan het overlegmoment over de nieuwe organisatie. Het project voor de ondersteuning van CSF is ten opzichte van drie jaar geleden immers uitgebreid van 13 naar 20 ankerscholen – voor het basisonderwijs waren er voorheen 9 scholen, nu 14. Pieter De Winne, algemeen directeur van !mpact, is trots: ‘Onze scholengroep zet in op excelleren. Dat veronderstelt dat we iedereen meenemen. De toekenning van deze projectsteun is tegelijkertijd een erkenning van onze bestaande inspanningen daarvoor en een stimulans voor de toekomst.’

Naast de twee GO! basisscholen in Sint-Andries zijn er nog GO! scholen betrokken bij het project rond cognitief sterk functionerende leerlingen, zoals GO! klimaatschool Bree, GO! basisschool De Kleine Icarus Gent, GO! basisschool De Broebelschool Oudenaarde, GO! basisschool O.B.A.M.A. Beringen, GO! basisschool Erasmus Deinze en GO! talentenschool Turnhout.

quote icoon

Ankerscholen zijn geen eilanden maar zijn de spil van een netwerk dat inzichten deelt en anderen inspireert.

.

GO! nieuwsbrief