vrijdag 22 maart 2024
Eden Met Zijn Ros

Geef je kleuters vertrouwen, laat ze blinken

In GO! leefschool Dendermonde zijn de komende weken de jongste kleuters aan het woord tijdens de ‘Blinkweken’. Elke week brengt een andere kleuter een aantal voorwerpen mee naar de klas, waarover ze vertellen tijdens de verschillende kringmomenten. ’t Ros Beiaard uit lego, handpoppen of een echte pony,… ze passeren allemaal de revue. Vaardigheden als spreekdurf, samenwerken, sociale interactie, exploreren en experimenteren,… worden ermee aangewakkerd. Alsook de ouderbetrokkenheid, iets waar de leefschool veel belang aan hecht.

"In alle leefgroepen van de school start de dag met een kringmoment," vertelt Linsy Beeckwee, algemeen coördinator van GO! leefschool Dendermonde. "Het kringmoment zorgt er namelijk voor dat de kinderen zich meteen op hun gemak voelen in de groep. We leren er luisteren naar elkaar, de kinderen kunnen zich uitspreken als er wat scheelt en er is direct interactie. Zo leren ze spontaan zorgzaam omgaan met elkaar."

"Door in de jongste groep kleuters de Blinkweken in te voeren, willen we de kleuters voorbereiden op de kringen in de hogere jaren die later volgen, waar ze dan met vol vertrouwen luidop kunnen zeggen wat ze leuk vinden,” gaat Linsy verder. 

Lena Toont Trots Haar Lievelingsboekje

Lena toont trots haar lievelingsboekje

Het idee van de Blinkweken is dat de kleuters samen met hun ouders 3 voorwerpen uitkiezen uit hun thuiswereld, die ze vervolgens meebrengen naar school om erover te praten. Dat kan gaan om een prentenboek, een knuffel of hun favoriete speeltje.

"En ze stellen ook iets bijzonders voor, zoals een hobby, iets wat ze gevonden hebben op weg naar school of iets wat een belangrijke plaats inneemt binnen hun gezin. De ouders worden hier sterk in betrokken omdat we binnen de leefschool sterk geloven in het ‘samen’ opvoeden en school maken.”

Een van de kleuters is Eden. De ouders van Eden reageerden heel positief op het initiatief. “Onze zoon vraagt regelmatig of hij een speelgoedje mee naar school mag nemen om het te laten zien”, zegt Ben, papa van Eden. De Blinkweek bood een geweldige gelegenheid voor hem om een hele week lang samen met zijn vriendjes te werken rond thema's die zijn interesse wekken. Eden koos voor z'n Ros Beiaard uit Lego en vertelde heel trots over de 4 heemskinderen en het Ros.”

Lotte Bracht Doktersspullen Mee Om Nijntje Te Verzorgen

Lotte bracht doktersspullen mee om Nijntje te verzorgen

Een andere kleuter is Lizz. Zij mag in mei een week 'blinken'. Mama Melissa regelde al dat de 2 pony’s van Lizz dan op bezoek komen op school. Lena bracht dan weer haar handpoppetjes mee en trakteerde de andere kleuters op een poppenspel. Ook de ouders van Hanne zien de voordelen van de Blinkweken. “Hanne praat thuis veel over wie wat al had meegebracht en wat er mee gedaan werd. Het is fijn dat echt iedereen aan de beurt komt. De kinderen leren belangstelling tonen voor elkaar en ontdekken nieuwe dingen”, aldus Sofie, mama van Hanne.

Elke week een kleuter de kans geven om even te blinken in de groep zorgt ervoor dat ze allemaal het gevoel krijgen dat ze erbij horen. En zo hoort het ook.

.

GO! nieuwsbrief