woensdag 23 februari 2022
Technisch Atheneum Keerbergen Foto Artikel 600X400

Gepersonaliseerd samen leren met Virtual Reality

Wil je de aandacht van je leerlingen bij de les houden? Dan is werken met VR (virtual reality) mogelijk ook in jouw school een optie. In het GO! technisch atheneum Keerbergen werken ze al enkele jaren met deze technologie. Voor veel vakken is het gebruik van VR ondertussen een volwaardige aanvulling van het leertraject. We nemen je graag mee naar deze school waar het bedrijfsleven op een virtuele manier realiteit wordt.

VR in Keerbergen al jaren échte realiteit 

Wat is de bedoeling van het gebruik van VR in jullie school?

Directeur Steven Hendrickx: “We zijn al enkele jaren aan het onderzoeken hoe we VR in onze school kunnen gebruiken. We merken dat in bedrijven de innovatie snel gaat. Het is logisch dat we onze leerlingen willen voorbereiden op deze realiteit en hen vertrouwd maken met de laatste nieuwe technieken. Naast duaal leren en bedrijfsstages past het gebruik van VR-technologie perfect in dat plaatje. Het is een manier om de kloof tussen de schoolbanken en de werkvloer zoveel mogelijk te dichten.”

Virtuele realiteit gebruiken in de klas… het lijkt niet evident. Hoe zijn jullie daarmee gestart?

SH: “Enkele jaren geleden hebben we een aantal VR-projecten samen met Imec en InnoVET opgestart. Daardoor konden we de mogelijkheden van virtuele realiteit op school onderzoeken. Dankzij die projecten was het mogelijk om de vrij dure applicaties en materiaal aan te kopen om zo ervaring op te doen met deze nieuwe technologie.

En zijn jullie ondertussen overtuigd van de meerwaarde?

SH: “Nu we al enige ervaring hebben opgebouwd, zien we zeker een mooie toekomst voor VR op onze school. Eens er voldoende software beschikbaar is, wordt dit een perfecte schakel in een blended en zelfs hybride leerpad. Een mix van nieuwe leertechnologieën geeft ons de mogelijkheden om in de toekomst doelgericht te differentiëren om zo nog meer werk te maken van gepersonaliseerd samen leren.”

> Gepersonaliseerd samen leren staat centraal in ons Strategisch Plan GO! 2030. Je leest er meer over in onze visie op en ons standpunt over gepersonaliseerd samen leren. Je vindt er ook enkele andere praktijkvoorbeelden.

Het belang van een VR-coördinator

De ervaring in Keerbergen leert dat je bij het invoeren van VR op school te maken krijgt met groeipijnen. Om daarmee om te gaan heeft het atheneum een innovatiecoach aangesteld, in dit geval VR-coördinator Lars Van den Put. Het is zijn taak om ervoor te zorgen dat VR-technologie in zoveel mogelijk lessen een plaats krijgt. Lars dient hiervoor de vakgroepen warm te maken en leerkrachten te ondersteunen. Dat doet hij door informatie te verspreiden via pedagogische studiedagen of als coteacher. Het is door zijn inspanningen dat VR nu in heel wat lessen wordt gebruikt.

Was het op praktisch vlak eenvoudig om VR te integreren in de school?

Lars Van den Put, VR-coördinator: “In het begin hebben we geprobeerd om met VR te werken in de klassen zelf. Maar dat bleek moeilijk: er was te veel tijd nodig om alles op te stellen en weer af te breken. Daarom hebben we op een bepaald ogenblik een VR-ruimte geïnstalleerd waar de toestellen opgesteld bleven staan. Vandaag hebben we een aantal klaslokalen omgevormd tot leerzones. In elke leerzone is een VR-set aanwezig. Zo proberen we de technologie terug in eigenaarschap van de leerkrachten te krijgen.”

En dat loopt nu vlot?

LVdP: ”Ondertussen werken we met verschillende toepassingen per studierichting. Onder meer bij Houtbewerking, Bouwtoepassingen en Automechanica integreren we VR in het leertraject. We experimenteren ook met toepassingen voor algemene vakken. Chemie bijvoorbeeld, waar op een visuele manier chemische verbindingen worden voorgesteld.”

quote icoon

Ondertussen werken we met verschillende VR-toepassingen per studierichting, zowel voor technische richtingen als voor algemene vakken zoals chemie.

LVdP: “Leerlingen kunnen telkens individueel hun eigen pad afwerken en er zijn zelfs toepassingen met verschillende instapniveaus en trajecten. Soms laten we ook leerlingen per twee werken en casten we wat de ene leerling ziet met de VR-bril naar een scherm. Zo kunnen ze elkaar helpen en bevorderen we zowel het gepersonaliseerd als het samen leren met behulp van VR.”

Waren alle collega’s snel te overtuigen om VR te gebruiken in de lessen?

LVdP: “Het is sowieso niet de bedoeling om elke leerkracht te verplichten met VR aan de slag te gaan. We willen het vooral aanbieden, zodat ze het kunnen gebruiken. Er is natuurlijk bij heel wat leerkrachten koudwatervrees. Daarom kan elke leerkracht ook de toestellen meenemen naar huis om te oefenen en de technologie te leren beheersen.”

Is VR-technologie niet te duur om te gebruiken in een school?

LVdP: “Op zich is het materiaal inderdaad te duur voor een school. Daarom kijken we naar samenwerkingen met bedrijven, sectorfederaties en de overheid om deze te voorzien. Onze samenwerking met GF Piping Systems is daar een mooi voorbeeld van. Zij leveren gratis de software aan waarmee wij onze leerlingen levensecht kunnen trainen.”

Samenwerking met bedrijven maakt VR betaalbaar

Niko Verhaegen – GF Piping Systems: “Wij gebruiken in ons bedrijf al twee jaar VR om personeel en klanten te trainen. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat we door samenwerking met scholen de kloof tussen ons bedrijf en het onderwijs kleiner maken. Met onze VR-software kunnen leerlingen op hun eigen tempo verschillende toepassingen leren beheersen. Het herstellen van een lek in een grote transportleiding bijvoorbeeld, of het aansluiten van water of gas in een woning. Door op school de nieuwste technologieën te leren kennen, wordt de stap naar het bedrijfsleven makkelijker om te zetten.”

> Scholen maken meer en meer deel uit van een breder ecosysteem. In ons Strategisch Plan GO! 2030 passen samenwerkingen met externe partners of bedrijven helemaal binnen onze idee over ‘de school als concept’. Wil je hierover meer weten, grasduin dan zeker eens door onze visie, standpunten en mooie praktijkvoorbeelden van ‘School als concept’.

De voordelen van VR in de klas

Meer motivatie en een groter leervermogen

De VR-technologie leunt dicht aan bij de leefwereld van de jongeren. Het is als het ware werken in een soort game-setting. Die insteek maakt volgens de directeur van de school een groot verschil:

Steven Hendrickx: “We merken dat VR een grote impact heeft op de leermotivatie, de leerwinst en het leervermogen van onze leerlingen. Leerlingen komen terecht in een waarheidsgetrouwe context waardoor ze kennis veel langer vasthouden. Het is wel belangrijk om te benadrukken dat VR in geen geval de traditionele instructie vervangt. Het blijft belangrijk dat we voldoende basisbouwstenen meegeven opdat leerlingen het volledige leerpad kunnen doorlopen.”

Tijdswinst voor bedrijfsstage

Ook de leerkrachten die met VR aan de slag gaan zien de voordelen. Zo ook Hans Frederickx, leerkracht centrale verwarming op het GO! technisch atheneum van Keerbergen:

Hans Frederickx: “Met de VR-technologie moeten onze leerlingen het juiste stappenplan doorlopen en op dezelfde manier werken als in de realiteit. Zo bouwen ze autonomie op en winnen ze tijd doorheen hun stages of op de duale werkplaatsen.”

Was het moeilijk om als leerkracht deze nieuwe technologie te gebruiken?

HF: “Alle leerkrachten krijgen de kans om op eigen tempo deze technologie te leren gebruiken. We kunnen de toepassingen herhalen tot we ons er comfortabel bij voelen om het ook in de klas te gebruiken met onze leerlingen.”

Meer leerplezier

Een derde voordeel is er natuurlijk voor de leerlingen. Zij merken ook de voordelen van het gebruik van VR. Ze kunnen levensecht oefenen en de tijd vliegt op een leerrijke manier voorbij:

Jordi Volkaerts – Leerling 5B Duaal Sanitaire installaties en Verwarming: “Vorige keer moesten we een bad ineenzetten en de koperen leidingen in beugels leggen. Dat was met VR veel plezanter omdat we dat op ware grootte konden doen. In de klas zou dat niet mogelijk zijn.”

Shyrel Bonadonna – Leerling 6TSO Houtbewerking: “Ik vind het leuk om met VR aan de slag te gaan, want je ervaart de taken die je moet doen meer als een spel. Daardoor blijf je ook veel aandachtiger bij de opdrachten.”

Miguel Rampaert – Leerling 6 Duaal Centrale Verwarming: “Het is handig omdat we met VR veel kunnen oefenen zonder dat we iets kunnen kapotmaken. Bovendien vliegen de uren voorbij als we met VR bezig zijn.”

.

GO! nieuwsbrief