maandag 04 juli 2016
samenwerking_OVAM_GO.jpg

GO! en OVAM pakken samen bodemverontreiniging op scholen aan

Op 30 juni sloten het GO! en de OVAM een overeenkomst die bodemsanering op scholen moet versnellen. Vervuilde schoolterreinen worden in kaart gebracht en scholen krijgen administratief, praktisch en financieel ondersteuning bij de sanering.

Alle scholen van het GO! kunnen een beroep doen op de overeenkomst; kleuterscholen, basisscholen, het middelbaar onderwijs, internaten en CLB’s. In september starten de OVAM en het GO! met een eerste informatieronde. Scholen kunnen zich aanmelden via een digitaal formulier op de OVAM-website.

Henny De Baets, administrateur-generaal van de OVAM: “Tegen 2036 willen we alle saneringen van historische vervuiling ten minste opgestart hebben. Deze overeenkomst met het onderwijs is een uitgelezen kans om bodemvervuilingen snel aan te pakken. Zo stellen we een gezonde en duurzame toekomst - voor jong en oud - veilig.”

Wat houdt de overeenkomst in?

Scholen die weten of vermoeden dat hun bodem vervuild is, kunnen zich aanmelden via de OVAM-website. Na goedkeuring van het dossier door de stuurgroep scholen wordt er een eerste (oriënterend) bodemonderzoek uitgevoerd op hun terrein. Ze kunnen daarbij gebruik maken van een standaardbestek van de OVAM en het GO! neemt de financiering op zich.

Wanneer het oriënterend bodemonderzoek de vervuiling bevestigt, start eerst een tweede (beschrijvend) bodemonderzoek. Waar zit de vervuiling? Om welke soort vervuiling gaat het? Vormt de vervuiling een (potentieel) risico en moet ze dus gesaneerd worden? Daarna wordt (indien nodig) de bodemsanering opgestart.

Vanaf de tweede onderzoeksfase worden de scholen nauw begeleid door experten van de OVAM. Zij nemen de uitvoering en de opvolging van het beschrijvend bodemonderzoek en de sanering volledig op zich. “Het GO! wil niet enkel een gezonde, veilige en inspirerende leer- en leefomgeving aanbieden, maar zet zich vanuit zijn voorbeeldfunctie ook in om op het belang hiervan te duiden. Met deze overeenkomst houden we de administratieve en praktische lasten voor onze scholen zo laag mogelijk”, aldus Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!

Het beschrijvend bodemonderzoek en de bodemsanering wordt voor 60 procent gefinancierd door de OVAM. De overige 40 procent past het GO! bij.

Goede ervaring met andere scholen

In 2013 sloot de OVAM een soortgelijke overeenkomst met het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn). Sindsdien hebben 236 scholen uit het vrije onderwijs zich aangemeld voor een bodemonderzoek. Op 28 scholen heeft de OVAM reeds de bodemonderzoeken of bodemsanering kunnen opstarten.

Meer informatie

Sarina Simenon
persverantwoordelijke GO!
0476 26 66 36
sarina.simenon@g-o.be