dinsdag 15 december 2020
Broebelschool 07

Het dubbele effect van een gezamenlijke switch

Het vroeg wat rijpingstijd maar toen twee jaar geleden het hele schoolteam van Dé BroeBELschool in Oudenaarde ervan doordrongen raakte dat ze de stap moesten zetten, kozen ze er resoluut voor om techniek en STEM volwaardig aan bod te laten komen en investeerden gedurfd in tablets en laptops.   

De voorbije jaren werden ze in Dé BroeBELschool, een basisschool van het GO! in Oudenaarde, meer en meer gewaar dat ze als school en als team nog in de kinderschoenen stonden wat betreft de aansluiting met STEM en programmeren. De voornaamste redenen daarvoor: een te klein budget om te investeren en enige onzekerheid bij de leerkrachten voor het onbekende.

Twee jaar geleden besliste de school echter om de koe bij de horens te vatten en deed een budgetaanvraag bij een bedrijf waar een ouder van een van de leerlingen werkt, om te investeren in STEM- en ICT-materiaal. Er werd onder meer gekozen voor de aanschaf van tablets en laptops met als doel die flexibel in te zetten voor een breed gamma van toepassingen: projectwerk, instructiefilmpjes, differentiatieopdrachten en het opvolgen van het (eigen) leertraject. Zo zette de school intuïtief meteen ook een stap richting gepersonaliseerd samen leren.

Broebelschool 06

In Dé BroeBELschool gaan ze er uitdrukkelijk van uit dat in elk kind diverse talenten kunnen schuilen. Ook talent voor techniek, programmeren en STEM in het algemeen. Door die keuze van twee jaar geleden krijgen de leerlingen nu meer dan vroeger de kans om ook die aspecten te ontdekken. Ze letten er daarbij op dat de laptops de kinderen niet van elkaar wegdrijven en zorgen ervoor dat er genoeg tijd besteed wordt aan elkaar helpen, constructief samenwerken en respect tonen voor elkaar. Actief burgerschap in de knop dus.

Vorig schooljaar werkte de school ook samen met het GO! atheneum in Oudenaarde, studenten van HoWest en My Machine rond het ontworpen van een echte zaaimachine. De school werkt bewust ervaringsgericht en hecht veel belang aan probleemoplossend denken en onderzoekend leren. Programmeren past daar perfect in. Kinderen leren zo een probleem ontleden en stapsgewijs zoeken naar een oplossing. De zaaimachine bundelde een en ander op een perfecte manier.

quote icoon

Het is nog steeds een zoektocht voor ons allemaal, maar wat zijn we blij dat we die keuze gemaakt hebben en zo daadwerkelijk zelf ook levenslang kunnen leren.

— Nathalie Van Driessche, coördinator van GO! Dé BroeBELschool in Oudenaarde

Toch stond niet iedereen meteen te springen voor deze verandering. Zoals al vermeld was er bij deel van het team uiteraard wat onzekerheid. Helemaal niet ongewoon. Onbekend is immers onbemind. Het was daarom een gouden zet om met het hele team samen in bad te gaan en te kiezen voor een teamopleiding over computationeel denken en programmeren in de basisschool, net voor de start van het schooljaar.

Die gezamenlijke aanpak prikkelde iedereen om erin te geloven en er voluit voor te gaan. Van achterblijvers was er zo geen sprake. Toen bovendien duidelijk werd hoe enthousiast en leergierig de leerlingen vervolgens reageerden was de zaak helemaal beklonken.

“Het is nog steeds een zoektocht voor ons allemaal, maar wat zijn we blij dat we die keuze gemaakt hebben en zo daadwerkelijk zelf ook levenslang kunnen leren. We zien nu al de meerwaarde bij onze leerlingen en de invloed op hun leerproces,” besluit Nathalie Van Driessche, coördinator van GO! Dé BroeBELschool in Oudenaarde.