donderdag 01 december 2022
Warmste Week GO! BS Hertog Jan Kortenberg Foto 600X400

Het GO! vlamt mee tegen kansarmoede 

De Warmste Week komt dichterbij en over heel Vlaanderen worden naar goede gewoonte massaal geldinzamelacties georganiseerd voor het goede doel. Ook het GO! hart staat natuurlijk opnieuw in vuur en vlam. Veel van onze scholen registreerden al fantastische en originele acties. Afgevaardigd bestuurder, Koen Pelleriaux, stak de handen uit de mouwen bij een van de projecten waarvoor De Warmste Week geld inzamelt, in GO! basisschool Hertog Jan Kortenberg.


De Warmste Week zet dit jaar kansarmoede op de agenda. Een thema dat ons in het GO! erg nauw aan het hart ligt, want gelijkwaardigheid is ee
n van onze belangrijkste kernwaarden. Directeurs, leerkrachten en leerlingen dragen dan ook met plezier hun steentje bij om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor projecten die kansarmoede van de kaart willen vegen. We zagen al heel wat leuke acties uit onze GO! scholen de revue passeren. Zo organiseerde GO! atheneum Dendermonde een eigen warmathon, zette GO! Unescoschool Sterrenbos Hamme een inzamelactie voor speelgoed op poten en trok GO! internaat de Mix in Hasselt op halloweentocht.

Inzamelactie Speelgoed2

Leerlingen van GO! Unescoschool Sterrenbos Hamme leveren ingezameld speelgoed aan de Kringwinkel.

GO! basisschool Hertog Jan Kortenberg 

De Warmste Week zamelt ook dit jaar geld in voor een aantal vooraf geselecteerde projecten. Eén daarvan is het hartverwarmende initiatief van GO! basisschool Hertog Jan in Kortenberg. “Met ons project ‘Eet gezond het hele jaar rond’ willen we elk kind op school dagelijks gratis een stuk fruit of groente aanbieden,” vertelt directeur Rita Coucke. “Zo starten al onze leerlingen de dag met een gezonde portie vitaminen en energie.”


Vlam mee tegen kansarmoede
 

Ook jouw school kan helpen om geld in te zamelen voor De Warmste Week en kinderen gelijke kansen te geven. Organiseer met je school  een actie voor de Warmste Week en registreer ze op www.dewarmsteweek.be. Een kerstmarkt, rommelmarkt of snoepverkoop, het maakt niet uit wat je organiseert: alle beetjes helpen!  

Warmathon

Leerlingen van GO! atheneum Dendermonde lopen zich warmathon op de dijk.

Halloweentocht

In GO! internaat de Mix in Hasselt houden ze er altijd het hoofd bij. Ook op Halloween.

.

GO! nieuwsbrief