maandag 06 juni 2016
klaarvoordearbeidsmarkt05.jpg

Klaar voor de arbeidsmarkt

Op 28, 29 en 30 juni behalen zo’n 150 volwassenen hun diploma secundair onderwijs bij GO! CVO Antwerpen. 70 volwassenen mogen hun graduaatsdiploma in ontvangst nemen. Verder worden er ongeveer 400 certificaten Nederlands uitgereikt aan anderstaligen,

150 certificaten bij de taal- en andere opleidingen en 40 getuigschriften bedrijfsbeheer uitgereikt. Dit is niet alleen heugelijk nieuws voor de cursisten, maar ook voor de economie én de arbeidsmarkt.

Elke cursist telt en verdient zijn of haar minute of glory. Daarom krijgt elk departement (tweedekansonderwijs, hoger beroepsonderwijs, vreemde talen, Nederlands, maritieme opleidingen, bedrijfsbeheer en CAD) zijn eigen proclamatie op GO! CVO Antwerpen. Op 28, 29 en 30 juni worden de cursisten van het volwassenenonderwijs geproclameerd in o.a. campus Hoboken, Ruggeveld, Craeybeckx en sinds dit schooljaar ook op campus Leerhaven (nieuw sinds dit schooljaar).

Het wordt een heugelijk feest, want met een diploma in de hand zijn de cursisten van grote waarde op de arbeidsmarkt. Bij de 25- tot 34-jarige Belgen heeft 18 procent geen diploma secundair onderwijs. In de leeftijdscategorie 25 tot 64 jaar heeft 26 procent van de Belgen geen diploma secundair onderwijs. Dat blijkt uit de studie 'Education at a Glance 2015' van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het volwassenenonderwijs laat zien dat het nooit te laat is om je diploma te behalen.

OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) wijst er bovendien op dat wie geen diploma hoger secundair onderwijs heeft, bijna drie maal meer kans heeft om werkloos te zijn dan wie hoger onderwijs gevolgd heeft. En jobs zijn er wel degelijk. De Antwerpse havenbedrijven binnen de koepelorganisatie Alfaport verwachten dat ze in de komende drie jaar zowat 800 nieuwe vacatures zullen hebben, waarvan ongeveer een derde door groei van de activiteiten. De afgestudeerden van de maritieme opleidingen bij GO! CVO Antwerpen hebben dus mooie toekomstperspectieven.

Maar ook in andere sectoren is er een nijpend tekort aan werkkrachten. GO! CVO Antwerpen zet zich in op beroepsgerichte opleidingen, specifiek gericht op knelpuntberoepen (VDAB knelpuntberoepenlijst). De kersverse boekhouders en lassers zullen dan ook in een mum van tijd aan de slag kunnen.

Het krijgen van kansen op de arbeidsmarkt is vaak ook gelinkt aan talenkennis. Iemand met een andere etnische afkomst loopt tijdens zijn schoolcarrière in het algemeen een grotere leerachterstand op. GO! CVO Antwerpen reikt zo’n 300 attesten Nederlands voor anderstaligen uit. Hiermee hebben deze volwassenen de beste troef in handen voor integratie op de arbeidsmarkt en in de samenleving.

Meer informatie via

Alici De Beukelaer
communicatiemedewerker GO! cvo Antwerpen
alici.debeukelaer@cvoantwerpen.be
www.cvoantwerpen.be