vrijdag 13 oktober 2017
kinderbegeleider_shutterstock_601137647.jpg

Ministerieel bezoek voor klas duaal leren in GO! Spectrumschool Deurne

Op vrijdag 13 oktober kreeg GO! Spectrumschool in Deurne bezoek van Vlaams minister van Werk, Philippe Muyters. In de school vormen de vijfdejaars Elektriciteit duaal met  11 leerlingen één van de grootste klassen duaal leren van Vlaanderen.

Duaal leren is een combinatie van een brede vorming op school en een ruime opleiding op de werkvloer. Vanaf dit schooljaar wordt deze nieuwe formule via het proefproject “Schoolbank op de werkplek” stapsgewijs ingevoerd. Dit project kwam er vanuit een gezamenlijk plan van Minister van Onderwijs Hilde Crevits en Minister Muyters. Daarom zal deze laatste uit interesse de school bezoeken.

Duaal Leren combineert leren op school en leren op de werkplek. Jongeren vanaf 15 jaar brengen 3 dagen door op de werkvloer.  Algemene vakken en vakgerelateerde theoretische en praktische kennis wordt aangeleerd op school. Praktijkgerichte kennis en relevante werkervaring ontwikkelen de leerlingen in een echt bedrijf. Het diploma is gelijkwaardig aan dat van het voltijds secundair onderwijs.

elektricien_duaal_leren_shutterstock_242442616.jpg

 

Vorig schooljaar werden al voorbereidende proefprojecten georganiseerd in 34 scholen. Dit schooljaar werd dit proefproject uitgebreid naar 136 scholen die één of meer opleidingen duaal leren aanbieden. Vanaf volgend schooljaar zal het voor elke school mogelijk zijn om duaal leren in te richten en wordt het aanbod sterk uitgebreid.

De Spectrumschool biedt beroeps- en technische opleidingen aan binnen de harde en de zachte sector. Het is net binnen dit aanbod dat in de toekomst duaal leren zal georganiseerd worden. “Elektriciteit duaal” en “Kinderbegeleider duaal” zijn de eerste stappen binnen de school.   “We waren al vanaf het begin betrokken als één van de 34 scholen binnen het proefproject.” zegt Christine Hannes, directeur van de Spectrumschool. “Al jaren zetten we sterk in op samenwerking met de arbeidsmarkt via onder andere bedrijfsbezoeken, werkplekleren en maximale stageperiodes. Daarnaast hebben we een afdeling leren en werken (deeltijds onderwijs) waar 350 leerlingen 2 dagen leren op school combineren met 3 dagen leren op de werkvloer. Daar zijn heel wat raakvlakken met het uitgangspunt van duaal leren.”

Het verschil met het deeltijds onderwijs is dat een jongere binnen duaal leren pas van start kan gaan als een werkplek gevonden wordt, wat niet zo is in het deeltijds onderwijs.

“De tewerkstellingscel van onze afdeling deeltijds onderwijs heeft gedurende de jaren een sterke know how ontwikkeld en heeft en breed netwerk binnen de bedrijfswereld. Daarom is onze tewerkstellingsgraad ook hoger dan de meeste andere scholen. We hebben dus wel wat te bieden voor de opleidingen die we duaal zullen aanbieden”,  zegt Guy Duchene, coördinator deeltijds onderwijs van de school. “Heel wat bedrijven zijn ook mee met het verhaal en willen mee investeren in de werking.”

“We geloven sterk in het verhaal van duaal leren en willen dit verder mee uitwerken. Het concept werkt en slaat ook aan bij de leerlingen, hoewel 11 leerlingen niet zo’n bijster groot aantal is om één van de grotere klassen van Vlaanderen te zijn. Dat maakt het duidelijk dat dit alles nog sterk moet groeien” besluit Christine Hannes. “We zijn dan ook vereerd dat minister Muyters uit interesse onze werking komt bekijken. Zo kunnen we de minister vanuit onze ervaring duidelijk maken wat reeds loopt en wat nog verbeterd kan worden.”

Meer informatie via 

Christine Hannes
directeur GO! spectrumschool Deurne
info@spectrumschool.be 
www.spectrumschool.be