maandag 28 november 2022
Katty Vanhoecke Aan Het Woord Op Workshop Saamo En Stad Ninove

Niet bang voor een andere thuistaal

Als ouders van een leerling betrokken zijn bij het schoolgebeuren, heeft dat meestal een gunstig effect op de schoolresultaten van de leerling. Maar dat is niet evident wanneer ze geen of nauwelijks Nederlands spreken. Dan kan je als school zeggen, da's jammer. Of je kunt naar alternatieven zoeken zoals ze in GO! kleuterschool Decroly in Ronse deden. Met succes overigens. De school werkte de afgelopen jaren hard aan een schooleigen diversiteits- en talenbeleid. Directeur Katty Vanhoecke werd uitgenodigd om de aanpak van de school uit de doeken te doen op een netoverschrijdende studiedag van SAAMO & Stad Ninove.


De GO! kleuterschool Decroly in Ronse werkte de afgelopen jaren hard aan een schooleigen diversiteits- en talenbeleid. Hun aanpak werpt intussen duidelijk vruchten af voor hun leerlingen en voor hun ouders. Daarom mocht directeur Katty Vanhoecke vorige week een workshop geven op een netoverschrijdende studiedag over omgaan met racisme en diversiteit op school, georganiseerd door SAAMO & Stad Ninove.

Katty Vanhoecke legde op de studiedag aan de hand van voorbeelden uit hoe zij en haar team in GO! kleuterschool Decroly in Ronse hun werking in de loop der jaren zo wisten om te buigen dat ook een sterke communicatie en samenwerking met ouders die het Nederlands niet machtig zijn kon worden opgebouwd. “Hoe dichter je bij de ouders kan staan als school, hoe dichter je bij het kind komt. Daarom is het belangrijk om de ouders van kinderen met een andere thuistaal mee te trekken in het verhaal op school”, legt Katty uit. “Ouders zijn de experten van hun kind. We doen er dus alles aan om met hen in gesprek te gaan en hen te laten participeren, ondanks de taalhindernissen.”

Op school proberen ze die brug op verschillende manieren te slaan. Het hele team zet hard in op het zoeken naar een gemeenschappelijke taal. Zo durven ze voor belangrijke gesprekken een secretariaatsmedewerker die bijvoorbeeld ook Arabisch spreekt, inschakelen. In de schoolcommunicatie werken ze dan weer met een systeem van pictogrammen om alles in één oogopslag duidelijk te maken.

quote icoon

Alle initiatieven die in deze context genomen worden, leveren bovendien niet alleen iets op voor de anderstalige ouders. Ook van de Nederlandstalige ouders komt er positieve feedback over de ouderbabbels, de handige pictogrammen in de communicatie, de openklasmomenten, … De communicatie is voor iedereen een pak duidelijker.

— Katty Vanhoecke, directeur GO! kleuterschool Decroly in Ronse

Ook de ouderbabbels die de school organiseert, zijn een manier om de communicatie te versterken. "Op vaste momenten mogen de ouders ’s morgens even blijven plakken op school en overlopen we samen de maandplanning. Ouders helpen elkaar om de uitleg te verstaan. Anderstalige ouders die al wat Nederlands spreken, worden op zo’n momenten ingeschakeld als tolk voor de andere ouders. En op die manier wordt iedereen bij de schoolwerking betrokken."

“We zijn als school niet bang voor een andere thuistaal” zegt Katty Vanhoecke. “We weten intussen hoe we die taalkloof kunnen overbruggen. ”Alle initiatieven die in deze context genomen worden, leveren bovendien niet alleen iets op voor de anderstalige ouders. Ook van de Nederlandstalige ouders komt er positieve feedback over de ouderbabbels, de handige pictogrammen in de communicatie, de openklasmomenten, … De communicatie is voor iedereen een pak duidelijker.

Het spreekt voor zich dat dit op school enkel mogelijk is als het hele team meestapt in het verhaal. “De afgelopen jaren werkten we niet alleen aan het talenbeleid. Ook rond kansarmoede gingen we met het hele team aan de slag”, vertelt Katty Vanhoecke. "De stad Ronse staat jammer genoeg nog steeds hoog op de lijst van regio’s met veel kansarmoede. Net zoals bij anderstaligheid is het ook bij kansarmoede van belang om niks in de doofpot te steken. Door het bespreekbaar te maken bij onze ouders en dankzij het engagement van alle leerkrachten, kunnen we heel wat veranderen. Voor onze leerlingen en voor hun ouders.”

.

GO! nieuwsbrief