woensdag 18 mei 2016
hotspot02.jpg

Nieuwe hotspot voor onderwijs en bedrijfsexpertise

Als we de vaardigheden willen aanbieden die bedrijven in de eenentwintigste eeuw zoeken, dan moeten we het traditionele schoolconcept durven doorbreken. En dat is precies wat ze in GO! CVO Crescendo in Mechelen doen. Directeur Marleen Mast aan het woord.

Door de verhuis van de Artesis Plantijn Hogeschool naar campus Spoor Noord in Antwerpen kan CVO Crescendo het gebouw aan de Leopoldstraat 42 in Mechelen toevoegen aan het bestaande gebouw aan de Vaartdijk. “Dankzij deze nieuwe campus kunnen we een uniek expertisecentrum uitbouwen voor onze HBO5-opleidingen en de specifieke lerarenopleiding”, zegt directeur Marleen Mast.

De campus aan de Leopoldstraat is op de eerste plaats een open centrum. “Leren doe je niet alleen, maar met anderen”, zegt Marleen Mast. “CVO Crescendo is een dynamische, lerende gemeenschap, waar de wereld buiten die leergemeenschap een voedingsbodem is voor wat er in het centrum gebeurt. Die wereld stuurt steeds nieuwe impulsen. Veranderen, creatief zijn en innoveren zijn werkwoorden die in onze kwaliteitsvolle lerende gemeenschap thuishoren.”

In de campus aan de Leopoldstraat streeft CVO Crescendo naar een unieke koppeling tussen het volwassenenonderwijs en de bedrijfswereld. “De lectoren zijn professionals die hun kennis uit de bedrijfspraktijk in de HBO5-opleidingen doorgeven”, legt adjunct-directeur HBO5 Daniël Coninckx uit. “Dat maakt van de gegradueerde een waardevolle werknemer die vanuit de bedrijfspraktijk gevormd is.”

CVO Crescendo is tevens een innovator op het gebied van volwassenenonderwijs. Het centrum wisselt daartoe expertise uit met bedrijven, andere onderwijsverstrekkers en het brede publiek. “Met een apart traject volwassenenonderwijs binnen de specifieke lerarenopleiding zal de nieuwe campus een laboratoriumfunctie hebben op het gebied van lesgeven aan volwassenen.”, zegt Daniël Coninckx. “Levenslang leren is een maatschappelijke noodzaak en daar heb je goed opgeleide lesgevers voor nodig die weten hoe ze een volwassen publiek moeten aanpakken.”

“Als we de vaardigheden die bedrijven in de eenentwintigste eeuw zoeken, willen aanbieden, dan moeten we het traditionele schoolconcept durven doorbreken.”, zegt Marleen Mast. “Onze nieuwe campus moet een hotspot worden voor contacten met professionals uit alle sectoren. Enkel zo houden we de vinger aan de pols en kunnen we relevante projecten doen ontstaan die de studenten met beide voeten in de praktijk zetten.”

Meer informatie via

Steven Timmermans
communicatiemedewerker CVO Crescendo Mechelen
0473 24 42 72
communicatie@cvo-crescendo.be