donderdag 07 juli 2016
DSC_6512.JPG

Pedagogen in spe op visite in Huis van het GO!

Eind juni waren 7 masterstudenten pedagogie en onderwijskunde aan de UGent op visite in het Huis van het GO!. Ze stelden er op uitnodiging van projectleider integraalplan Cristian Vergara het resultaat voor van een opdracht onderwijskundig ontwerpen.

Woensdag 29 juni waren zeven eerstejaarsmasterstudenten pedagogie en onderwijskunde aan de UGent op visite in het Huis van het GO!. Ze kwamen er op uitnodiging van projectleider integraalplan Cristian Vergara het resultaat voorstellen van een opdracht onderwijskundig ontwerpen in het kader van hun opleiding. 

Waar veel van hun studiegenoten doorgaans kiezen voor een onderwerp dat vooral op zoek gaat naar de integratie van didactiek en nieuwe digitale middelen wilden zij het over een andere boeg gooien. Ze kozen ervoor een problematiek te onderzoeken die verband hield met de fysieke ruimte waarin het onderwijs plaatsvindt.

De zeven studenten vormden twee teams. Het ene team kreeg een bestaand infrastructureel probleem voorgeschoteld in een GO! basisschool, het tweede team een casus in een secundaire school. Bedoeling was om vanuit de pedagogische vakliteratuur en in overleg met de lokale onderwijsmensen een oplossing te vinden die zowel aan de infrastructurele noden als aan de didactische tegemoet kwam.

De studenten kwamen tijdens hun opdracht de collega’s tegen die zich ontfermen over de integraalplannen. Een openbaring, zo bleek. Ze waren zeer aangenaam verrast door hun totaalaanpak. Het breed in kaart brengen van de omgevingsfactoren die een effect kunnen hebben op de werking van een school was een echte eyeopener.

De opdracht laat bij het zevental een heel tevreden gevoel na. Het gaf hen de kans om de theoretische kennis die ze de afgelopen drie tot vier jaar hebben opgedaan te toetsen aan de praktijk maar dan vanuit een aparte hoek waar ze weinig mee vertrouwd zijn.

En het werk van de studenten wordt gewaardeerd! Erik Cremers (collega van Cristian) zal het onderzoek en de projectuitwerking van de studenten integreren bij het integraalplan van scholengroep 1 (Antwerpen) en scholengroep 7 (Kempen) waar hij projectleider is.

Op de slotvraag of de studenten het lesgeven al voelden kriebelen bleef het - op één studente na - een beetje stil. Maar er is natuurlijk nog een masterjaar te gaan en er zijn uiteraard ook andere manieren dan lesgeven om een bijdrage te leveren aan (de kwaliteit van) ons onderwijs.

Meer informatie via

Cristain Vergara
02 790 96 37
0497 74 77 26
cristian.vergara@g-o.be

Erik Cremers
02 790 92 63
erik.cremers@g-o.be