maandag 25 mei 2020
Shutterstock Kunst Toneel

Scholen met kunstkuren

Via Kunstkuur krijgen leerplichtscholen de kans om hun beleid rond kunst en cultuur te versterken, dankzij een verbindende samenwerking met een academie, die op die manier ook expertise binnenhaalt. Kunstkuur stimuleert de samenwerking tussen een school uit het basis-, secundair of hoger onderwijs én een nabijgelegen academie. Zo zorgen ze er voor dat nog meer kinderen de kans krijgen om te genieten van kunst en cultuur. Cultureel bewustzijn en culturele expressie helpen jongeren immers om de uitdagingen van morgen zelfbewuster aan te gaan.

Tijdens de goedkeuringsronde van 2019 zijn er 3 GO! academies geselecteerd die hun project vanaf 1 september 2019 konden opstarten. Het betreft:

 • de GO! muziekacademie in Willebroek met het project ‘Bengels on Stage’;
 • de GO! academie voor beeldende kunsten in Antwerpen KASKA met het project ‘Beeld-taal, taal en beeld samenbrengen tot een muzische apotheose’;
 • de GO! school voor beeldende kunsten Tongeren met het project ‘KultUUR’.

In 2020 zullen ongetwijfeld bijkomende GO! projecten kunnen opstarten.

Naast deze 3 projecten, zijn er nog 18 andere projecten waarbij een GO! instelling van het kleuter-, lager of secundair onderwijs een kunstleerkracht over de vloer krijgt.

Het betreft de volgende instellingen en projecten:

 • Muzisch Maatwerk: GO! medisch pedagogisch instituut met de Stedelijke Muziekacademie Geel
 • Everybody will create – op muzisch appvontuur met curieuzeneuzen: GO! basisschool curieuzeneuzen Balen met de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Mol
 • Jong en belegen, samen op pad via KUNSTwegen, QR route Park Groot Schijn: GO! freinetschool De Pientere Piste met de Academie Deurne Muziek-Woord
 • Kriebelen achter bomen: GO! basisschool – De Zevensprong Nijlen met de Academie voor Beeldende Kunsten Nijlen
 • Kunsttruck: zin in beeld: Europaschool 01/07: GO! basisschool Europaschool Genk met de gemeentelijke academie voor Kunst/ Beeldende Kunst & Media Genk
 • Alle kleuren GROEN: GO! Next basisschool de Mozaïek met de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Hasselt
 • Kunsttruck: zin in beeld: Het Kompas 02/07: GO! basisschool Het Kompas Genk met de gemeentelijke academie voor Kunst/ Beeldende Kunst & Media Genk
 • Kunsttruck: zin in beeld: Stippe Stap 03/07: GO! basisschool Stippe Stap Genk met de gemeentelijke academie voor Kunst/ Beeldende Kunst & Media Genk
 • Kunstacademie en Middenschool: GO! middenschool Geraardsbergen met de Kunstacademie Geraardsbergen
 • Kunstenbad voor leerlingen BuBao type 2: GO! medisch pedagogisch instituut – ’t Craeneveld Oudenaarde met de Stedelijke Academie voor Muziek Woord en Dans Oudenaarde
 • Kunstacademie en BSBO De Drempel: GO! basisschool voor buitengewoon onderwijs – De Drempel Geraardsbergen met de Kunstacademie Geraardsbergen
 • Muzisch bouwen aan het wonder dat kind heet: GO! basisschool Hamme met de Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunsten Hamme
 • Toekomstgerichte creativiteit in DIGI-ART: GO! middenschool MIRA met de Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunst Hamme
 • Attractie en connectie: GO! basisschool Atheneum Zottegem met de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Zottegem
 • Molenveld creatief: GO! basisschool Molenveld Denderhoutem met de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove
 • STOMP 2.0: GO! technisch atheneum Halle met de Stedelijke Servaisacademie voor Muziek, Woord en Dans Halle
 • Futura Retoricare: GO! grenslandscholen 2e/ 3e graad Menen en Wervik met de Stedelijke Academie voor Muziek & Woord Menen
 • Talent in beweging - talenten ontdekken en ontplooien: GO! basisschool Menen met de Stedelijke Academie voor Muziek & Woord Menen

De projecten Kunstkuur van de geselecteerde GO! academies in de picture!

Kunstkuur
quote

Het deeltijds kunstonderwijs en het kleuter- en leerplichtonderwijs slaan de handen in elkaar!

Binnen Kunstkuur kunnen academies voor deeltijds kunstonderwijs samen met een school uit het basisonderwijs, secundair of hoger onderwijs een samenwerking aangaan voor 3 schooljaren. Zij ontvangen hier de nodige middelen voor.

Hoe samenwerken binnen Kunstkuur?

De leerkracht uit het deeltijds kunstonderwijs komt in het kader van de lessen muzische vorming in de klas. Dit heeft als voordeel dat leerlingen die van thuis uit niet altijd even gemakkelijk in contact komen met kunst en cultuur, laagdrempelig de academie leren kennen. Daarnaast maakt het ook uitwisseling van expertise tussen de leerkrachten onderling mogelijk. De uitwisseling vormt een nascholing voor de leerkrachten leerplichtonderwijs, die tegelijkertijd hun collega’s uit het deeltijds kunstonderwijs kunnen ondersteunen op pedagogisch vlak.

Binnen het GO! zijn er 3 academies geselecteerd die hun project vanaf 1 september 2019 kunnen starten in de desbetreffende partnerscholen. We zetten deze projecten graag in de kijker!

 • Bengels on Stage

Dit project vormt  een samenwerking tussen de GO! muziekacademie Willebroek en de GO! school voor buitengewoon secundair onderwijs Groenlaar.

Binnen dit project wil men enerzijds de leerlingen uit het buitengewoon onderwijs laten kennismaken met alle mogelijke muzische vormen van het deeltijds kunstonderwijs. Anderzijds wil men ook de expertise van de leerkrachten uit de secundaire school delen met de leerkrachten uit het dko, die minder ervaring hebben in het werken met leerlingen met beperkingen. Er wordt gewerkt met een groep van 30 leerlingen tussen de 13 en 24 jaar. Een belangrijk doel is om opleidingsvormdoorbrekend te werken, ongeacht de individuele typering of de opleidingsfase waarin de leerling zich bevindt. Er zal op een gedifferentieerde manier te werk gegaan worden, opdat iedere leerling kan bijdragen naar zijn eigen mogelijkheden. Het eindresultaat zal een musical/muziektheater worden, ‘Bengels on stage’, dat opgevoerd zal worden tijdens een toonmoment in de academie.

 • Beeld-taal, taal en beeld samenbrengen tot een muzische apotheose

Dit project is een samenwerking tussen KASKA, de GO! academie voor beeldende kunsten in Antwerpen en de GO! freinetschool De kRing Berchem.

Binnen dit project wil men via coteaching een ontdekkingsreis aanbieden aan de leerlingen om hun beeldende talenten te ontdekken en hun vaardigheden verder uit te diepen. De bedoeling is om op die manier te komen tot een databank voor het domein beeldende kunsten waar alle leerkrachten lager onderwijs uit kunnen blijven putten, ook na afloop van dit driejarig project. Het eindresultaat van het project is, naast de databank, ook een eindvoorstelling in het CC Berchem. Die voorstelling zal vakoverschrijdend en domeinoverschrijdend opgebouwd worden vanuit de freinetmethode en zal gecreëerd worden vanuit de ervaringen van de leerlingen zelf. De muzikale ondersteuning van de apotheose zal komen vanuit de GO! muziekacademie in Antwerpen.

 • KultUUR

In dit project wordt er samengewerkt tussen de GO! school voor beeldende kunsten Tongeren en de GO! basisschool Atheneeke.

Dit goedgekeurd project bouwt verder op een samenwerkingsinitiatief dat op eigen initiatief al van start was gegaan in het huidige schooljaar. Men wil binnen dit project inzetten op het verdiepen en leren kennen van verschillende technieken en materialen om zelf op een beeldende manier aan de slag te gaan en de eigen talenten te laten ontwikkelen. Tijdens de komende 3 schooljaren wil men hier verder op inspelen door verschillende materialen, kunstenaars en stromingen in het licht te zetten om te komen tot een mooi naslagwerk, gekoppeld aan de kunstgeschiedenislijn – van de prehistorie tot nu. Om alles uit dit project te halen, zal men samenwerken met een aantal externe partners, met onder meer het Huis van het Kind en met een grootvader van een leerling die uit Irak is gevlucht en een masterdiploma heeft in de kunsten en de kalligrafie. Er zullen atelierbezoeken, voorstellingen en expo’s plaatsvinden om de leerlingen onder te dompelen in de wereld van de beeldende kunsten en zo hun fantasie te prikkelen.