zondag 29 maart 2015
actiefburgerschapdefliggend.jpg

Actief burgerschap

in praktijk gebracht

Excelleren in actief burgerschap is allerminst een project op papier. Hier lees je het verhaal van 3 projectscholen die EAB elk vanuit hun eigen invalshoek in de praktijk brengen.

GO! atheneum Da Vinci in Koekelare en GO! campus Tichelrij Sint-Truiden vertrekken vanuit wereldburgerschap. GO! technisch atheneum (KTA) Ieper zet het belang van democratie voorop.

"Durf te focussen op overeenkomsten en verschillen in culturen om zo in je school tot excelleren in actief burgerschap te komen"

Engelse dag - nodig eens een ambassadeur uit!

In 2013 stelde de vakwerkgroep Engels voor om een Engelse dag te organiseren op school. Wat zijn de gelijkenissen en de verschillen van de Britse en de Amerikaanse taal en cultuur? De hele school werd aangekleed volgens het thema - hierbij stak het meester-vak- en dienstpersoneel ook de handen uit de mouwen - en we organiseerden een hele reeks activiteiten. Om te beginnen kregen de leerlingen een smakelijk Engels ontbijt aangeboden. De leerkrachten Lichamelijke Opvoeding organiseerden een spel zonder grenzen rond uitsluitend Britse en Amerikaanse sportdisciplines. Een interactief Engels theater kwam langs.

Het hoogtepunt was het bezoek van de Britse en Amerikaanse ambassadeur. De leerlingen mochten vragen stellen. Ook tijdens de receptie achteraf sloegen de heren ambassadeurs nog een praatje met hen. Met dit nieuws haalde onze school de lokale pers. Een ongeziene afsluiter van een geslaagde dag!

Franse dag - wereldburger in eigen land

De organisatie van de Franse dag in 2014 verliep even vlekkeloos. Het project ging van start met een Franse verkleedwedstrijd. In de lessen Lichamelijke Opvoeding werden de leerlingen warm gemaakt voor allerlei Franse sporten en bouwden ze op gymnastische wijze de Eifeltoren na. De Franse nationale gerechten vielen uiteraard in de smaak. Toch hoeven onze leerlingen zich niet letterlijk te verplaatsen om andere culturen te ontmoeten. Wereldburgerschap begint in eigen land. ‘Allerslimste mens ter wereld’ Bert Kruismans focuste tijdens zijn voorstelling (volledig in het Frans!) op het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië. Begin klein en je school groeit vanzelf in actief burgerschap.
____________________________________________
"Een onvergetelijke oogopener voor de hele klas"

Céline Vandepoel, 17 jaar , leerlinge 3e graad ASO Wetenschappen-Talen
"Leerrijk, interactief en onvergetelijk. Zo kijk ik terug op de Engelse en Franse dagen. De ontmoeting met de ambassadeurs blijft bij. Ze vertelden openlijk over hun werk en beantwoordden al onze vragen. Bijzonder dat de beide heren zo bereikbaar waren. De twee dagen openden de ogen van elke klasgenoot. Ik begrijp nu dat een andere cultuur de manier van omgaan met anderen en elkaar kan bepalen."

Bijkomende informatie nodig? Mail naar evelien.boonen@campustichelrij.be.

 

dromendurvendoen.jpg
quote icoon

"Excelleren in actief burgerschap is ... dromen, durven en doen"

GO! Da Vinci Atheneum Koekelare verkent Brazilië

Benny Van Troeye, directeur:

"Met leerlingen werken rond wereldburgerschap en kinderrechten, dat was het opzet. Het schoolteam en ik bestudeerden het groeipad en de 21 organisaties. KIYO, een ngo voor ontwikkelingssamenwerking, helpt met de voorbereidingen van de inleefreis naar Brazilië in april 2015. Onze leerlingen zullen ter plaatse de straatkinderen en hun manier van (over)leven met eigen ogen zien. Het project heet ‘no rights, no glory’."

Blijf jezelf als school steeds uitdagen

"De uitdagingenfase bestaat uit het verzamelen van getuigenissen en het uitwisselen van informatie. Het doel van het project formuleren is belangrijk. Voor onze school was dat: leerlingen een bredere kijk geven op de wereld en hen een rijpheid meegeven in het maken van latere levenskeuzes. We koppelden de inleefreis aan de GWP, de leerplandoelstellingen en vakoverschrijdende eindtermen. Partners zoeken bij lokale en provinciale spelers voor fondsenwerving is nodig. Zo werk je lokaal aan het positieve imago van je school. Een win-winverhaal."

Joke Borra, leraar Frans en Muzikale Opvoeding over EAB op klasniveau:

Lesmateriaal vakoverschrijdend bundelen

"Groepsgesprekken in de klassen bleken al vlug een harde confrontatie met de realiteit van de Braziliaanse straatkinderen. Om de ‘schok’ minder groot te maken bereiden de leerkrachten hen hierop voor in alle lessen. Tijdens de

KA_DA_Vinci_Koekelare_naar_Brazilië_liggend.jpg

projectweek werken we vakoverschrijdend. De les(senreeks) wordt bekeken vanuit de leerplandoelstellingen en vakoverschrijdende eindtermen. Een videodagboek bijhouden, een liedjestekst schrijven, … op die manier kunnen onze leerlingen uiten wat hen en hun ouders bezighoudt. Bundel alle lesmateriaal vakoverschrijdend om de ervaring te delen en opnieuw te gebruiken. Trek de projectdoelen op naar schoolniveau. Zo trok onze school naar de Millenniumbeurs en kon iedere klas genieten van een Braziliaans zomerfeest."

Gilles Serry, 18 jaar, leerling 3de graad TSO Boekhouden-Informatica:

"De voorbereidingen verlopen in een heel open sfeer met de directeur en leerkrachten. We krijgen inspraak bij het opstellen van het reisschema en het bepalen van de activiteiten ter plaatse. Iedere stem telt mee. Ik verwacht dat onze ogen op de wereld nog meer geopend zullen worden. Het besef dat we in België ook met minder luxe tevreden kunnen zijn is nu al aanwezig, wat zal dat geven wanneer we terugkeren uit Brazilië (lacht). Ik tel af!"

Benieuwd naar meer EAB-tips? Contacteer Benny Van Troeye van Da Vinci Atheneum Koekelare op directeur@davinci-atheneum.be.

kta_Ieper katamosghana 03liggend.jpg
quote icoon

"Kiezen voor excelleren in actief burgerschap geeft een stem aan je leerlingen en je schoolteam"

GO! technisch atheneum Ieper: van milieuzorg naar EAB

Peter Vanthuyne, directeur:

"In een school gaan leren en leven hand in hand. De school biedt in de eerste plaats een plek waar ten volle samengeleefd wordt. Excelleren in actief burgerschap (verder: EAB) verdient hierdoor een centrale plaats in je schoolwerking. Enkel zo krijgen je leerlingen unieke GO! waarden mee om als mondige burgers sterker te staan in een steeds diverser wordende samenleving. De vraag is niet langer hoe je met je school moet werken aan burgerschapsvorming maar wel hoe je als school nòg beter kan worden in actief burgerschap. Het antwoord: door in te stappen op het pedagogisch begeleidingsproject rond EAB."

Schoolprojecten verankeren in je schoolorganisatie

"In GO! technisch atheneum (KTA) Ieper loopt EAB al 2 jaren. Eerst bepaalt het groeipad de ruimte waarin je als school kan uitmunten. Je gaat na welke leerplandoelstellingen en vakoverschrijdende eindtermen in de al lopende schoolprojecten aan bod komen. Vervolgens onderzoek je de relatie met EAB en koppel je de unieke PPGO! waarden aan de projecten. Je maakt een visietekst op en toetst die af met je hele schoolteam. Een belangrijke stap."

Smartschoolkalender als handig instrument

"Dankzij EAB is de projectwerking nu in onze schoolorganisatie gebeiteld. Het gebruik van de Smartschoolkalender vermijdt dat leraars dubbele activiteiten plannen. Het herwerkte extra-murosdossier biedt meer inzicht in de administratie rond het organiseren van een uitstap of project.

kta_Ieper_katamosghana_liggend.jpg

De koppeling van de burgerschapsprojecten aan de vakoverschrijdende eindtermen bewaakt dat elke leerling in zijn schoolloopbaan met elk burgerschapsthema in aanraking komt."

Els Heytens, leerlingbegeleider en GOK-coördinator:

"Een enorme stimulans voor de schoolwerking. Zo verwoord ik het resultaat van EAB. Absolute voorwaarde: het leerkrachtenteam krijgt ruimte en vertrouwen van de schooldirectie. Eerst leer je als schoolteam creatief omgaan met de eindtermen. Durf het traditionele denkpatroon rond vakoverschrijdende eindtermen doorbreken. Het afvalproject ‘Katamosghana’ zorgde voor gemengde niveau- en graadoverschrijdende leerlingengroepen en samenwerkingsverbanden met lokale partners."

Een positief schoolimago

"De hele school krijgt vleugels. Dankzij EAB schuiven we richting de Brede Open School. Leerlijnen ontwikkelen met de unieke (PP)GO!-waarden als uitgangspunt is mogelijk, zolang je voldoende out of the box denkt. Net door het EAB-succes wandelen nieuwe projecten vanzelf onze school binnen en werken we aan onze schoolprofilering."

Meer weten over de projecten in Ieper en hun ervaringen rond EAB? Contacteer Els Heytens els.heytens@sgw28.be.

Lees het volgende artikel

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...