zaterdag 28 maart 2015
Lucliggend02.JPG

Vorming - Hoe genderstereotiep denk ik?

Bewust omgaan met gender voor meer verdraagzaamheid

Hoe genderstereotiep denken wij? En welke invloed hebben deze stereotypen op het onderwijs dat we geven? Pedagogisch adviseur Luc Vernaillen van het GO! zet aan tot nadenken met twee webinars op dindag 12 mei. Een webinar? Jawel, interactieve vorming bij je thuis – het leven kan soms gemakkelijk zijn. Luc Vernaillen licht alvast een tip van de sluier.

Luc Vernaillen: "Het webinar gaat over gender op school. Concreet: hoe gaan we om met verschillen tussen man en vrouw, met holebiseksualiteit, met transgenders en met genderstereotypen. Het is belangrijk dat scholen en leerkrachten hierover nadenken en een beleid ontwikkelen. Alleen zo kunnen we de stereotiepe uitspraken herkennen en vermijden. Als een jongen met uitstekende resultaten in het middelbaar aangeeft talen te willen studeren, dan luidt de reactie soms: 'Zou je niet beter wiskunde of wetenschappen kiezen?' Een meisje met dezelfde resultaten zal daarentegen bevestigd worden in haar keuze voor een taalrichting. In het TSO en het BSO is dat soort stereotypen nog meer uitgesproken dan in het ASO. Kort door de bocht: alles wat met verzorging te maken heeft, is voor meisjes; alles met een zweem van techniek is voor jongens. Dat zit ons ingebakken van in de kleuterklas. Een kleuter komt in de klas met zijn brooddoos en wat zegt de meester of de juf: 'Heeft jouw mama lekkere boterhammetjes gemaakt?' Terwijl het net zo goed de papa kan zijn, natuurlijk.

gender02zwartmeisjeenblankejongeninspiegelgrootliggendklein.jpg

Genderstereotypen vind je overal terug. Ook in rekenen en wiskunde. Denk aan een typisch vraagstuk in het basisonderwijs: 'Moeder gaat naar de markt, koopt appels en vis, krijgt hier en daar korting – hoeveel moet ze betalen?' Ik heb er niets op tegen dat moeder naar de markt gaat, maar waarom vader niet? Het uiteindelijke doel van genderbewustzijn is om vanuit de waarden van het GO! te werken aan meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen en aan meer verdraagzaamheid."

Kan je ons alvast enkele tips geven?

"Tip één: maak het thema zichtbaar in de scholen. Hang affiches uit die de aandacht vestigen op genderthema’s. Verspreid folders over verschillen in seksuele geaardheid. Zorg voor voldoende documentatie voor de leerlingen. Ook openheid is erg belangrijk. Maak het thema bespreekbaar. Veeg het niet onder de mat. Reageer als een leerling of een collega een misplaatste opmerking maakt vanuit genderstereotypen. Moppen over domme blondjes, bijvoorbeeld. En een derde tip: zorg voor een veilige omgeving op school. Veel pestgedrag heeft met genderverschillen te maken. Geef in het schoolreglement expliciet aan dat dit niet getolereerd wordt. Zorg ook voor een vertrouwenspersoon, bij wie leerlingen (en leerkrachten) terechtkunnen."

Mogen we dan geen grappen meer vertellen over domme blondjes?

"Natuurlijk wel. Dat geef ik ook mee in de vorming. We hoeven niet té politiek correct te zijn. Wat telt, is de context: hoe wordt de mop verteld, door wie, tegenover wie, in welke situatie. Kan je er iemand mee kwetsen?

webinarLucliggendklein.JPG

Vaak worden leerlingen geviseerd die sowieso al niet sterk staan. Dan is een grap minder onschuldig dan ze lijkt. Lachen mag; alleen moeten we ons goed bewust zijn van de context."

De vorming gebeurt in een webinar. Hoe werkt dat precies?

Iedereen kan het webinar thuis of op school volgen. Het enige wat je nodig hebt is internet en een pc, laptop of een tablet met klank. Bij de inschrijving ontvang je een log-in. Op het afgesproken tijdstip kun je je aanmelden en online de vorming volgen. Ik ben als spreker in een hoekje van het scherm zichtbaar, maar de powerpoint staat centraal. Via de chatfunctie kunnen de deelnemers reageren en vragen stellen. Het wordt heel interactief. Daarom beperken we het aantal deelnemers tot 30. Deelnemen is gratis en inschrijven kan online.

De webinar vindt plaats op dinsdag 12 mei 2015 (2 sessies)


Schrijf je hier in.

Lees het volgende artikel

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...