dinsdag 31 maart 2015
columnRaymondaliggend.jpg

Voorwoord Raymonda

Een frisse blik

Samen met de eerste lentezon verwennen we jullie met het voorjaarsnummer van Helemaal GO!. Drie thema’s die binnen het GO! al geruime tijd aandacht krijgen, worden met een (lente)frisse blik gebracht.

Zo kan je in 'een modern secundair onderwijs' lezen hoe scholen nu al bepaalde principes uit de hervorming van het secundair onderwijs in de praktijk brengen. Als groot voorstander van de hervorming van het secundair onderwijs lees ik graag hoe GO! campus Geel bewust kiest voor een brede eerste graad om jongeren tijd en ruimte te geven om hun talenten en interesses te ontdekken. En wie denkt dat werken en leren enkel haalbaar is in technische en beroepsgerichte opleidingen kan zich laten verrassen door het filmpje dat we maakten in GO! atheneum Etterbeek.

Collega’s Sarah Bossaert en Dilys Vincke vertellen elk vanuit hun functie waarom het zo belangrijk is om te excelleren in actief burgerschap en waarom wij jongeren willen helpen zich te ontwikkelen tot actieve en betrokken burgers. De vier uiteenlopende praktijkvoorbeelden tonen dan weer hoe je vanuit diverse invalshoeken werk kan maken van actief burgerschap en zo op kleine en grotere schaal kan bijdragen aan een betere samenleving.

Pedagogisch adviseur Luc Vernaillen ten slotte drukt ons met de neus op de feiten, in twee webinars gaat hij aan de slag met de vragen: Hoe genderstereotiep denken wij? En welke invloed hebben deze stereotypen op het onderwijs dat we geven? Respect voor diversiteit is binnen het GO! een kernwaarde, streven naar gendergelijkheid maakt daar onlosmakelijk deel van uit. Toch kunnen we leren om nog meer genderbewust te zijn en zo vanuit de waarden van het GO! verder te werken aan meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen en aan meer verdraagzaamheid.

Dit magazine zorgt met zijn tips en praktijkvoorbeelden uit onze scholen zeker voor inspiratie. Aan de slag!

Lees het volgende artikel

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...