donderdag 28 mei 2015
kinderopvang0002.jpg

Kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang

Ook zonder groot budget

Enkele cijfers vooraf

83% van onze scholen organiseert voor- en naschoolse opvang.

80% van de opvang vindt plaats op de hoofdschool.

Dagelijks blijven gemiddeld 7600 kinderen in de opvang.

Gemiddeld 2500 kinderen tellen we op woensdagnamiddagen.

55% van de scholen voorziet begeleide activiteiten.

Een half uur kinderopvang kost gemiddeld 0.90 euro.

49% van onze scholen organiseert ook vakantieopvang.

31% organiseert opvang in de zomervakantie.

naschoolseopvanginBSBevegemliggend.JPG

De cijfers spreken boekdelen. Kinderopvang is meer dan ooit een maatschappelijk thema waar aandacht en middelen voor nodig zijn. Dat laatste is niet evident in budgettair krappe tijden. Peggy Mons van GO! basisschool Bevegem legt uit hoe je met weinig centen toch vijfsterren-kinderopvang organiseert.

Ruime opvanguren

Een van onze troeven is de ligging vlakbij het station van Zottegem. 85% van onze leerlingen heeft pendelende ouders. Daar kan je niet omheen. Onze opvanguren zijn bijgevolg ruim: van 6.30 tot 18.30 uur, op woensdagnamiddag tot 13 uur. Tijdens de schoolvakanties organiseert de stad Zottegem voldoende mogelijkheden.

Onze opvang is heel kindgericht. Welzijn, verbondenheid en respectvol omgaan met elkaar staan centraal in onze visie. In een goede voor- en naschoolse opvang voelt elk kind zich veilig. Eventjes bekomen van een dag vol leerstof en indrukken kan met weinig middelen.

It takes a village to raise a child

De lokale verankering is belangrijk. Vroeger was er 1 opvangjuf voor alle kinderen. Nu staat een gemotiveerd opvangteam van 3 medewerkers en eigen leerkrachten klaar.

(Op de foto links directeur Peggy Mons, rechts juf An)

Juf Rita werkt als gepensioneerd vrijwilliger, is verpleegster en doet de huistaakbegeleiding van 1e, 2e en 3e leerjaar. Meester Gerben is leraar in GO! atheneum (KA) Zottegem en neemt de huistaakbegeleiding op zich voor het 4e, 5e en 6e leerjaar. Door de brug te slaan met het atheneum én de buurt werken we aan de Brede Open School.

Rots in de branding is vaste opvangjuf An. An is kinderverzorgster bij de kleuters en ouder van de school. Dankzij meester-, vak- en dienstpersoneelsuren werkt An voltijds op onze school. Hierdoor is de opvangjuf méér dan enkel opvangjuf. Ze begeleidt de kinderen in elke les-, leer- en speelruimte van de school. Bovendien is An het vaste aanspreekpunt voor de ouders.

Samen boterhammen eten

Van 6.30 tot 7 uur is een tiental kinderen aanwezig. Het ontbijt brengen ze van thuis mee. Na schooltijd is er eerst vrij spel. Voor de kleuters zijn er aangepaste activiteiten zoals educatieve spelen, knutselactiviteiten en vrij spel. De huistaakbegeleiding voor de lagere schoolleerlingen is verplicht en loopt van 16.30 tot 17.30 uur. Om 17 uur eten alle kinderen samen een boterham uit het vuistje met choco of confituur. Na 17.30 uur kunnen ze samen met juf An spelen, sporten of gezelschapsspelletjes doen. Steeds begeleid en aangeboden aan het kind, soms vrij gekozen door het kind. Het gebeurt wel eens dat de ophalende (groot)ouder wat moet wachten (lacht).

Naschoolse sport- en taallessen

De vijfdes en zesdes kunnen op vrijdagavonden deelnemen aan sportactiviteiten. De lessen stoppen een uurtje vroeger. Hiervoor maakt onze school gebruik van de infrastructuur van de stad. Het 6e leerjaar kan lessen Engels volgen bij een leraar van GO! atheneum Zottegem.

Een financiële nuloperatie

Lonen en brood zijn de hoogste kosten. Boterhammen kosten 1.600 € per jaar. Uit de ouderbijdragen betalen we de lonen. Opvang kost 0,75 € per begonnen half uur. Eigen leraren springen in op vrijwillige basis. Daarbovenop krijgen we nog een globale subsidie van de stad. Om onze polyvalente zaal (boterhammenrefter ‘s middags) op te smukken hielden we een kerstmarkt. De vriendenkring koopt nieuwe materialen aan. Alle inkomsten en uitgaven bij elkaar geven een nuloperatie.

Positieve gevolgen van een goede buitenschoolse opvang

Niet enkel de kinderen maar ook de school wint in dit verhaal. Op vlak van leerlingenwinst zijn we een sterke stijger in de regio. Op die manier werkt GO! basisschool Bevegem aan haar profilering als fijne stadsschool met ruime opvangmogelijkheden. Door de samenwerking met het atheneum in Zottegem is de kans op doorstroom van leerlingen een pak groter. De Brede Open School in de praktijk toegepast.

Meer weten over de aanpak van GO! basisschool Bevegem? Contacteer directeur Peggy Mons op 09 360 31 15.

 

Lees het volgende artikel

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...