dinsdag 06 december 2016
zichtop2.JPG

Zicht op historische tijd

Historisch bewustzijn wakkert de burgerzin van leerlingen aan. Het huidige leerplan wereldoriëntatie in het basisonderwijs geeft hierbij al een goede richting, maar er is verfijning, duiding en meer concrete ondersteuning nodig. Geschiedenis moet opnieuw een belangrijke plaats krijgen in het curriculum van elke basisschool en leerkrachten moeten zich bezinnen over zowel aanpak als inhoud.

Een nieuwe pedagogische publicatie over geschiedenisonderwijs

Met ‘Zicht op historische tijd’, een nieuw pedagogisch cahier voor het basisonderwijs, geeft het GO! leerkrachten meer duidelijkheid over het algemene opzet, de op bouw, de concrete inhoud en de didactische aanpak van historische tijd in de basisschool.

In de introductie van het cahier wordt de visie op goed geschiedenisonderwijs geschetst. In de volgende hoofdstukken focussen de auteurs op de wijze waarop het domein historische tijd concreet wordt opgebouwd vanaf het kleuteronderwijs over het eerste leerjaar tot het zesde leerjaar. Bij elk leerjaar staan de auteurs stil bij belangrijke aandachtspunten, zowel qua inhoud als aanpak.

De Pedagogische begeleidingsdienst van het GO! biedt met dit cahier ook methodieken aan die geschiedenisonderwijs in de lagere school boeiend en afwisselend maken en meer leerlinggericht en leerling gestuurd.

Via een virtuele ruimte op het GO! smartschoolplatform kunnen leraren aanvullend didactisch materiaal downloaden: een reeks boeiende methodiekfiches, een overzicht van historische informatiebronnen en een hulpmiddel bij het in kaart brengen van de sporen van het verleden in de omgeving.

Wil je Zicht op historische tijd bestellen?

spiegel2.JPG

Op 28 oktober 2016 werd Zicht op historische tijd officieel voorgesteld tijdens een inspirerende voormiddag voor directeurs en leerkrachten basisonderwijs in het Huis van het GO!. Geert van Istendael, auteur van o.a. Een geschiedenis van België: voor nieuwsgierige kinderen, kwam spreken over het belang van geschiedenisonderwijs.

Lees het volgende artikel

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...