maandag 28 mei 2018
omgaanmet_goeie kleur groenaamloos.png

Nieuw in het GO! publicatiefonds: Omgaan met alcohol en andere drugs op school

Het GO! pakt uit met een handige, overzichtelijke brochure over hoe je een duurzaam drugbeleid op school (DOS) kunt ontwikkelen. Voor de redactie werd een beroep gedaan op de expertise van Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), een van onze partners in het gezondheidsbeleid.

Alcohol, drugs, gamen en gokken zijn verbonden met de leefwereld van onze leerlingen. Ook als school word je hiermee geconfronteerd. In deze brochure wordt heel overzichtelijk uitgelegd welke ingrediënten je nodig hebt om een 'Drugbeleid Op School' (DOS) te ontwikkelen. Je formuleert een visie op middelengebruik en bouwt je DOS op vier pijlers:

  • een regelgeving over alcohol en andere drugs
  • een begeleidingstraject voor leerlingen met (mogelijke) problemen
  • preventie via educatie
  • structurele maatregelen in de schoolcontext

Alle pijlers werk je uit aan de hand van drie acties. Alle acties zijn van belang voor het succes van het DOS.

De tekst werd geschreven door Nina De Paepe (VAD), in samenwerking met onze collega's Anouk Vanlander (Permanente ondersteuningscel voor de CLB's) en Sigrid De Vuyst (afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel).

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. VAD is ook de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs.

Reeks

Deze brochure past in een reeks waarmee het GO al wie betrokken is bij het schoolgebeuren wil ondersteunen bij het uitwerken van een beleid rond een thema dat te maken heeft met het welbevinden van leerlingen op school.

Meer info op www.politeia.be 

 

Lees het volgende artikel

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...