zaterdag 18 juni 2016
andriesValcke.jpg

Directeursopleiding nieuwe stijl

De directeursopleiding is dit jaar grondig vernieuwd. Coördinator Andries Valcke van GO! nascholing legt uit wat er veranderde en waarom. En we blikken meteen ook even terug op de eerste ervaringen met de nieuwe opleiding. De cursisten zijn alvast erg tevreden, zo blijkt uit metingen door de UGent.

quote icoon

Het beste van twee werelden

De directeursopleiding maakt deel uit van het ‘professioneel continuüm’ dat kandidaten voorbereidt op het beroep van schooldirecteur. Als voortraject is er de talentenwerf die elke scholengroep organiseert voor personeelsleden met de ambitie om ooit een leidinggevende functie op te nemen. "Tijdens de talentenwerf kan je al even proeven of dit iets voor jou is", legt Andries Valcke uit. "Je leert er communicatieve vaardigheden en je krijgt er een visie op het ambt. Dit voortraject is een verplichte stap voor elke directeur in spe."

Vernieuwing

"Na de talentenwerf volgt als tweede stap de directeursopleiding. Deze opleiding bestaat al lang. Het GO! is overigens het enige net dat een verplichte opleiding organiseert voor zijn (kandidaat-) directeurs. De voorbije jaren is die opleiding in diverse vormen aangeboden. Inhoudelijk lag de klemtoon de ene keer op pedagogische inzichten, de andere keer op het wettelijke kader. Ook de methodiek varieerde: van bijeenkomsten in kleine groepjes tot grote hoorcolleges. En zelfs de toewijzing van cursisten veranderde door de jaren heen. Soms waren het de scholengroepen die kandidaten toewezen, dan weer werd voor een vrije instroom gekozen."

"Vorig jaar hebben we een grote evaluatie gemaakt met alle betrokken partijen. Op basis van die evaluatie hebben we de krijtlijnen vastgelegd en de opleiding grondig bijgestuurd. En zoals dat wel vaker gaat, is de uitkomst een mooi evenwicht. Inhoudelijk werd geopteerd om én het pedagogische én het wetgevende aan bod te laten komen. Methodisch worden hoorcolleges afgewisseld met interactieve oefeningen. En ook voor de toewijzing is voor de gulden middenweg gekozen, met tickets vanuit de scholengroepen én een vrije inschrijving hiervoor."

Innovatieve methodiek

"Het meest vernieuwende in de directeursopleiding zit niet in het inhoudelijke, want dat zat vrij goed, zo bleek uit de evaluatie. De innovatie schuilt vooral in de methodiek. Blended learning biedt het beste van twee werelden. Enerzijds heb je geregeld direct contact met de cursisten en ook de cursisten kunnen onderling ervaringen delen. Anderzijds kun je ook thuis informatie en documentatie verwerken op je eigen tempo en wanneer het je goed uitkomt."

"Er zijn over het jaar verspreid zeven zaterdagbijeenkomsten geweest. Vaak ging aan deze bijeenkomsten een opdracht vooraf. Het wetgevende luik zat grotendeels in afstandsonderwijs met op het einde een practicum. We hanteerden hier het principe van de ‘flipped classroom’, ondersteund met videoboodschappen. Om de opleiding af te sluiten, organiseerden we een tutorial over twee halve woensdagen. Tijdens deze tutorial werd alle leerstof nog eens op een rij gezet en geanalyseerd, waarna we samen een synthese maakten."

meneer-hoogte.jpg

"De thema’s die aan bod komen, zijn heel verscheiden. Dat gaat van een sterke visie op het ambt en het wetgevende kader, over onderwijskundig leiderschap tot en met kwaliteitszorg, hr-beleid, veranderingsmanagement en financieel beheer. Er is ook ruimte om een actueel thema uit te diepen. Dit jaar kozen we onder andere voor het M-decreet."

Meten is weten

"Omdat we de directeursopleiding erg belangrijk vinden, werken we nauw samen met de vakgroep onderwijskunde van de UGent, die het hele proces van nabij gevolgd heeft. Er is een nulmeting georganiseerd en twee tussentijdse metingen, zodat we de evolutie van nabij konden opvolgen. Op dit ogenblik worden de resultaten van de eindmeting verwerkt. Op basis van de twee tussentijdse metingen mag ik gerust stellen dat de directeursopleiding hoog scoort bij de deelnemers. We zullen dit onderzoek trouwens drie jaar aanhouden, zodat we ook de effecten op langere termijn kunnen meten."

blended-learning2_thumb.jpg

"Aan de directeursopleiding kunnen maximaal 130 cursisten deelnemen uit alle niveaus: basis- en secundair onderwijs, buitengewoon onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs en centra voor leerlingenbegeleiding. Wie de opleiding heeft voltooid, krijgt zeven jaar de tijd om in de functie van directeur te stappen. Wie directeur wordt, zet ook de derde stap in het ‘professioneel continuüm’: de jobtraining. Die begeleiding op de werkvloer wordt op het niveau van de scholengroep georganiseerd."

Veeleisende job

"Schooldirecteur is geen gemakkelijke job. Het is een veeleisend beroep, dat naast het inhoudelijke ook veel administratie vergt. Uit de opleiding onthoud ik echter dat de cursisten erg gemotiveerd zijn. Verder heb ik uit dit project nog wel wat dingen geleerd. Dat blended learning als methodiek werkt, bijvoorbeeld. Allicht kunnen we die methodiek ook toepassen in opleidingen zoals techniekcoach en zorgcoördinator. Als het technisch op punt staat, zijn webinars en video handige tools. Ook de methodiek van de flipped classroom, waarbij cursisten eerst zelfstandig theorie doornemen, eventueel ondersteund door video, en daarna praktijkgerichte contactlessen volgen, is ook in andere omgevingen toe te passen."

Lees het volgende artikel

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...