zondag 19 juni 2016
workinprogress02b_kl.jpg

Hervorming secundair onderwijs

De hervorming van het secundair onderwijs is geen recent gegeven. Al in 2009 werd het rapport Monard gepubliceerd, in 2010 was er de oriëntatienota Mensen doen schitteren waarna in 2013 door de toenmalige Vlaamse regering het Masterplan secundair onderwijs werd opgesteld. In dat Masterplan secundair onderwijs staan 71 maatregelen waarvan een groot deel al uitgevoerd is of in uitvoering is.

Work in Progress

De hervorming van het secundair onderwijs is geen recent gegeven. Al in 2009 werd het rapport Monard gepubliceerd, in 2010 was er de oriëntatienota Mensen doen schitteren waarna in 2013 door de toenmalige Vlaamse regering het Masterplan secundair onderwijs werd opgesteld. In dat Masterplan secundair onderwijs staan 71 maatregelen waarvan een groot deel al uitgevoerd is of in uitvoering is. Deze legislatuur werden de screenings van alle studierichtingen in het secundair onderwijs afgerond (ook een maatregel uit dat Masterplan), waarna het wachten was op een conceptnota over de architectuur secundair onderwijs. Sinds 31 mei liggen er dan ook twee conceptnota’s, één over het basisonderwijs en de 1e graad en één over de 2e en 3e graad.

Deze conceptnota’s zetten de contouren uit, maar hebben nog nood aan verdere verfijning. Nu volgt een grondige kwaliteitscheck, onder meer via rondetafelgesprekken waarin onderwijsverstrekkers, sectoren en sociale partners worden betrokken.

workinprogress04.jpg

In een eerste reactie op 28 mei 2016 gaf afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck mee dat het GO! tevreden is dat er eindelijk duidelijkheid is gekomen over dit luik van de onderwijshervorming. Een aantal zaken, zoals het verbeteren van de overgang van het basis- naar het secundair onderwijs, zijn goede maatregelen, maar er zijn ook enkele maatregelen waar we vragen bij hebben, zoals de voorstellen van nieuwe studiedomeinen en hun invulling met studierichtingen.

Het GO! bracht opnieuw enkele grote bekommernissen te sprake: "Vooral met de vrijblijvendheid van schoolconcept hebben we het moeilijk", zegt Verdyck. "Scholen krijgen de keuze, maar dat zal het alvast voor de ouders moeilijk maken om te weten in welke school hun kind zal terechtkomen. Als we willen komaf maken met knelpunten in het onderwijs zoals het watervaleffect, en als we het maken van de studiekeuze willen verbeteren, dan gebeurt dat toch best voor iedereen op dezelfde manier?"

Omdat heel wat leerlingen, ouders, schoolteams en directies rechtstreeks betrokken zijn bij deze modernisering, is het belangrijk dat iedereen goed en correct geïnformeerd wordt over wat er tijdens deze legislatuur nog zal gebeuren. Op deze pagina op GO! pro bundelen we daarom alle relevante informatie en kan er ook steeds contact opgenomen worden met de collega’s binnen de centrale diensten die dit dossier opvolgen.

Lees het volgende artikel

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...