maandag 13 juni 2016
STEM-ambassadeurs2016_01.jpg

STEM-ambassadeurs 2016

De samenleving van vandaag en zeker die van morgen zit meer dan ooit vol wetenschap en technologie. Om de jonge generatie van nu daarop voor te bereiden hebben we lesgevers met kennis van technische processen nodig; en liefst al van in de basisschool: wij noemen ze onze STEM-ambassadeurs.

experimenteren met kleur en licht.jpg

Kennis delen

Om tegemoet te komen aan de behoefte aan professionalisering van leerkrachten als het gaat over techniek heeft de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! (PBD GO!) de jongste jaren sterk ingezet op ondersteuning. Dat gebeurde hetzij met individuele nascholingen of begeleidingen techniek voor leerkrachten kleuter en lager onderwijs; hetzij via geïntegreerde professionaliseringstrajecten (nascholing en begeleiding) techniek voor interne techniekcoaches in basisscholen. In de trajecten techniek werden er per basisschool leerkrachten gevormd tot interne techniekcoaches die op hun beurt zorgen voor inhoudelijke en didactische ondersteuning aan collega’s bij de implementatie van techniek (en dit in nauwe samenwerking met begeleiders actief in de regio).

weg van het water.jpg

Verschillende pistes

Dit schooljaar ontwikkelde de PBD GO! voor basisscholen in Vlaams Brabant en Brussel een nieuw professionaliseringsaanbod voor interne techniekcoaches: Via onderzoekend en ontwerpend leren uitdagende ‘STEM’–activiteiten ontwikkelen met extra accent op ‘ontwerpen met kinderen’ en ‘vastleggen van kennis in techniek’. Tijdens dit traject maken de coaches zelf kennis, via de methodiek van onderzoekend leren, hoe een technisch proces vorm verloopt in een bedrijf. Door dit bezoek leren coaches hoe bedrijfsbezoeken met kinderen kunnen georganiseerd worden.

Om STEM-didactiek te versterken in onze scholen neemt de PBD GO! nog deel aan de Community of Practice ‘STEM voor de basis’, o.l.v. het Expertisenetwerk Lerarenopleidingen AUGent (associatie universiteit Gent). In dit lerende netwerk proberen alle deelnemers samen vorm te geven aan een aantrekkelijke en kwalitatieve STEM-didactiek.

Van techniek naar STEM

Door de focus op wetenschappen, techniek, wiskunde, ontwerpen en onderzoeken wil de PBD GO! aantrekkelijk, levensecht en uitdagend onderwijs aanbieden waarbij kinderen hun talenten kunnen ontplooien.

elektriciteit02.jpg

Werken in fasen

In de eerste fase wordt, via een interne STEM-werkgroep binnen de PBD, een traject uitgetekend waarin doelstellingen, inhouden en de rollen van elk van de partners worden meegenomen.

In een tweede fase werden per provincie 3 praktijksessies voorzien (samenkomsten met STEM-coaches van verschillende scholen). Tijdens de praktijksessies werden didactische principes rond onderzoekend en ontdekkend leren verkend in STEM-activiteiten.

Leerplatform

Na elke praktijksessie krijgt de interne techniekcoach een opdracht om het geleerde toe te passen in de eigen school met zijn of haar collega’s. Dit vraagt om intern overleg en de mogelijkheid om principes uit te proberen en bij te sturen om wat geleerd werd nadien ook vast te leggen. Dit proces van samenwerken gebeurt in nauw overleg tussen scholen en de PBD.

De PBD werkt hiervoor ondersteunend materiaal uit. Het gaat om leerlijnen, praktische voorbeelden, een ontwerp rond een STEM-visie en sjablonen om activiteiten met leerlingen vorm te geven. Een en ander wordt gebundeld en samen met materialen van scholen via een elektronisch leerplatform op smartschool ter beschikking gesteld aan al onze scholen.

techniekenboek_bij.jpg

Apotheosemoment 31 mei 2016

Net als het project ‘Een robot in de klas’ vorig jaar was er ook voor de editie STEM-ambassadeur 2016 een plechtige apotheose in het Huis van het GO! waarop de deelnemers hun leerlijnen konden tonen en waaruit een top 3 werd gekozen.

Het apotheosemoment gaf een duidelijk beeld hoe Vlaanderen breed met STEM aan de slag is gegaan. Hoe creatief scholen stem-activiteiten hebben uitgewerkt en hoe actief, interactief en constructief kinderen aan de slag zijn gegaan. Dit inspirerend moment gaf ook een beeld aan de visie die scholen hebben of ontwikkelden rond onderzoekend leren.

De hoofdprijs ging naar GO! basisschool Hertog Jan in Kortenberg. De tweede prijs was voor GO! basisschool De Zwierezwaai in Vilvoorde. De derde prijs ten slotte kon GO! basisschool De Reigers in Zelzate in de wacht slepen.

Buiten categorie voor de scholen van Brussel ging GO! basisschool Balder in Sint- Gillis met de papieren stoel met de hoogste i-wowfactor met de prijs lopen.

Lees het volgende artikel

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...