donderdag 20 september 2018
aanvangsbegeleiding_03.jpg

Blik op de toekomst: een nieuw driejarig begeleidingsplan

Dag in, dag uit zet de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! (PBD-GO!) zich in om de best mogelijk pedagogische ondersteuning te bieden aan al onze scholen, centra en instellingen.  Met een nieuw begeleidingsplan zetten zij de lijnen uit voor de komende drie jaar.

De pedagogische begeleidingsdienst staat niet stil en blijft vernieuwen. Met een nieuw driejaarlijks begeleidingsplan (3BP) speelt de PBD-GO! in op de noden en verwachtingen van scholen en scholengroepen en op inzichten van wetenschappelijke studies, reviews, peilingen en doorlichtingsverslagen.

“We kozen er resoluut voor om op de ingeslagen weg van betrokkenheid, participatie, efficiëntie en effectiviteit verdere stappen te zetten”, zegt Saskia Lieveyns, adviseur-coördinator van de pedagogische begeleidingsdienst. “Al haalden we uit een bevraging van directies en medewerkers ook heel wat nieuwe inzichten over de wijze waarop de werking en ondersteuning van de PBD-GO! kon inhaken op het onderwijskundig leiderschap van de scholengroepen.”

Heel concreet werd er een aanbod uitgewerkt bestaande uit veranderingstrajecten en professionaliseringsinitiatieven, die een duidelijk beeld geven van de manier waarop de PBD-GO! invulling geeft aan zijn prioriteiten.

Wat zijn de prioriteiten voor de komende drie jaar?

“We richten ons op curriculum in de brede zin, omdat dat in eerste instantie is wat we de leerling te bieden hebben: uitdagende en motiverende doelen, een krachtige leeromgeving, een nabije opvolging en een sterke leerlingenbegeleiding. Meer specifiek zal voor de ondersteuning van het basisonderwijs de focus liggen op wiskunde, STEM en taal (in een meertalige context met focus op lezen). De keuze op deze klemtonen werd bepaald door de bevindingen uit de gegevens van eigen analyses, veldervaring en de recente resultaten van peilingsproeven en internationaal onderzoek. Voor het secundair onderwijs komt de klemtoon onomwonden te liggen op de modernisering van het SO, en meer specifiek op de eerste graad. Door deze heldere afbakening kunnen we bij andere ondersteuningsvragen in toenemende mate een makelaarsrol opnemen en samenwerkingen met andere – interne en externe – actoren aangaan.”

Samen met het begeleidingsplan werd ook een nieuw professionaliserings- en nascholingsaanbod uitgewerkt.

“Ja, dat werd letterlijk rug-aan-rug in een overzichtelijke publicatie uitgebracht. Dit aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en houdt voor alle partners in het GO! de vinger aan de onderwijspols. Zo vinden niet alleen collega’s uit het basis- en secundair onderwijs hun gading, maar hebben we ook een interessant en relevant aanbod voor wie werkzaam is in internaten en IPO’s, volwassenenonderwijs en leerlingenbegeleiding of geïnteresseerd is in actief burgerschap, aanvangsbegeleiding, innovatie en schoolbeleid.”

Waar kunnen we deze nieuwe publicatie vinden?

“Het 3BP werd per post naar alle scholen verstuurd. Al is het natuurlijk ook digitaal te raadplegen. Net omdat we inspelen op actuele ontwikkelingen, raden we ook aan om geregeld een blik op de website GO! pro te werpen. Daar vind je per semester updates van ons aanbod.”

 

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...