donderdag 20 september 2018
aanvangsbegeleiding_02.jpg

Onthaalaanbod voor startende leerkrachten

Voor goed onderwijs heb je goede leerkrachten nodig. Helaas kiezen jonge leerkrachten te vaak en te snel voor een ander pad. Het GO! pleit al lang voor een diepgravend loopbaandebat en aangepaste maatregelen die het beroep aantrekkelijker maken. Omdat we niet bij de pakken willen blijven zitten, lanceert het GO! een eigen onthaalaanbod voor startende leraren.

Elk jaar starten er heel wat nieuwe leraren, jong en oud, in onze scholen. Uit cijfers weten we dat aanvangsbegeleiding invloed heeft op de retentiegraad. Daarom zet het GO! als eerste onderwijsverstrekker in op systematische ondersteuning van startende leerkrachten. Dit doen we met een gestructureerd en laagdrempelig traject voor aanvangsbegeleiding.

Startende leraren zullen kunnen rekenen op gratis bijscholing in vier modules: van klasmanagement en het pedagogisch project tot specifieke kennis over hun vak en aanvangsbegeleiding. De lessen vinden plaats in het Huis van het GO! in Brussel en in de verschillende scholengroepen.

"De nood aan ondersteuning is zeer groot", zegt afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck. "Het is immers niet zo dat leerkrachten na hun afstuderen meteen alles in de vingers hebben. Ze hebben ook inlooptijd nodig. We hadden al een theoretische startersgids, maar we merkten dat niet elke school daarmee actief aan de slag ging. Juist daarom hebben we in overleg met de scholen en scholengroepen een volledig traject uitgewerkt."

quote icoon

Leerkrachten hebben na hun afstuderen niet meteen alles in de vingers. Ze hebben ook inlooptijd nodig.

— Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder GO!

De pedagogische begeleidingsdienst van het GO! werkte een professionaliseringstraject uit waarmee zowel de scholen(groepen) als de individuele leerkracht ondersteund worden. Het traject loopt over het eerste schooljaar van de startende leraren. De vormingen zijn zowel algemeen, bijvoorbeeld over klasmanagement, als vakspecifiek, gericht op het omzetten van leerplannen. Het hele traject is gratis, om de drempel zo laag mogelijk te houden.

Tot slot ondersteunt het GO! ook bijkomend de onthaaldagen die scholengroepen nu al organiseren voor startende leerkrachten met een train-the-trainer aanbod: leraren geven zelf vorming over ons net, ons pedagogisch project en neutraliteit. Startende leerkrachten, zo blijkt, zijn immers vaak niet of onvoldoende bekend met ons onderwijsnet. Nieuwe leerkrachten worden ook gevoed met een ‘zelfhulppakket’ in video’s. Zo kunnen ze alles wat ze te horen krijgen, nog eens rustig raadplegen en herbekijken.

Meer info vind je in de catalogus.

Lees het volgende artikel

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...