dinsdag 18 september 2018
happy_kids_02_shutterstock_612141671.jpg

Leerlingencijfers: het GO! stijgt naar 205.001 leerlingen

Sterk pedagogisch project vertaalt zich in duurzame groei, maar vrije keuze moet gegarandeerd blijven.

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap telt op dit moment 205.001 leerlingen, dat zijn er 3.830 meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de spoedtelling die jaarlijks plaatsvindt bij de start van het schooljaar. Het leerlingenaantal in het GO! neemt toe in het lager en secundair onderwijs. Het aantal kleuters daalt, maar minder sterk dan het geboortecijfer. Omwille van plaatstekort moet het GO! jammer genoeg opnieuw leerlingen weigeren, dit jaar ruim 5.000.

De groei van het GO! stijgt boven de nataliteit uit. In het kleuteronderwijs daalt het aantal leerlingen licht, met 1,02 procent, minder sterk dan de nataliteit. Het aantal leerlingen in het lager onderwijs neemt toe met 1,44 procent. In het gewoon secundair onderwijs loopt de stijging op tot 3,41%, dat zijn 2.823 leerlingen meer dan vorig jaar.

“Onze duurzame groei toont aan dat ons pedagogisch project ‘samen leren samenleven’ wérkt”, zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!. “Jammer moesten we ook dit jaar door plaatstekort weer te veel leerlingen weigeren, zo’n 5.050. Er is dringend nood aan extra middelen om onze scholen uit te breiden. Alleen zo blijft de vrije schoolkeuze gegarandeerd.”

 

llncijfers_01.PNG

In tegenstelling tot vorige jaren zien we een stijging in de cijfers voor het buitengewoon onderwijs. Het GO! is en blijft sterk voorstander van inclusief onderwijs. We stelden eerder dat een succesvolle implementatie vraagt om een goed georganiseerde en inhoudelijk sterke aanpak, en voldoende middelen.

De daling in het deeltijds beroepssecundair onderwijs kunnen we toeschrijven aan de opkomst van duaal leren.

STEM-richtingen blijven in populariteit toenemen. We merken een sterke stijging van wetenschappelijke richtingen in het ASO en TSO. Vooral in het ASO heeft de sterke visie van het GO! effect. In het BSO noteren we een daling, maar minder sterk dan verwacht op basis van de leerlingenaantallen.

llncijfers_02.PNG

**Bovenstaande tabel vermeldt de gegevens van het leerplicht- en het kleuteronderwijs. De cijfers voor het deeltijds kunstonderwijs (de kunstacademies en muziekscholen) zijn niet opgenomen omdat hier de inschrijvingen pas eind september worden afgerond. Ook de internen in de internaten en de cursisten in het volwassenenonderwijs werden in deze spoedtelling niet meegenomen. Veel cursussen van het volwassenenonderwijs zijn immers modulair opgebouwd, waardoor de instapdatum niet vast is.

De spoedtelling werd dit schooljaar georganiseerd door het agentschap voor onderwijsdiensten, AgODi. Van daaruit werden de cijfers aan de onderwijsverstrekkers bezorgd.

Contact:

Persverantwoordelijke Nathalie Jennes
0494 48 38 26
nathalie.jennes@g-o.be

In de 1.000 scholen en voorzieningen van het GO!, het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, zijn we allemaal vip: unieke mensen met specifieke talenten, interesses en ambities. Met 38.000 medewerkers biedt het GO! aan meer dan 330.000 leerlingen en cursisten kwaliteitsvol onderwijs. Iedereen krijgt gelijke kansen om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Samen leren samenleven en actieve burgers vormen is onze missie.

 

Lees het volgende artikel

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...