donderdag 20 september 2018
vers_van_de_pers.jpg

Nieuw in het publicatiefonds

Vanuit de dagelijkse praktijk is er in het GO! heel wat expertise opgebouwd. Kennis en vaardigheden die onze professionals op het terrein heel goed van pas kunnen komen. Om die expertise niet verloren te laten gaan en zo breed mogelijk te verspreiden, heeft het GO! een eigen publicatiefonds. De voorbije weken rolden er weer twee mooie publicaties van de drukpersen.

Twee_in_een.jpg

Groeien in actief burgerschap

"Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap creëert dankzij deze publicatie een mijlpaal in burgerschapseducatie. Dit boek vormt een ideaal instrument om de blik van jongeren op onze huidige samenleving te openen. Het schrijft immers niet voor wat je moet, maar tekent specifiek uit hoe je vanaf het 1ste jaar van de 1ste graad secundair systematisch en kritisch als actieve 21ste-eeuwse burger kunt leren denken." (Dimokritos Kavadias, professor politieke wetenschappen VUB).

Behalve Dimo Kavadias hebben nog drie andere prominente experten het boek warm verwelkomd: Ellen Claes, docent en onderzoeker sociale wetenschappen aan de KU Leuven, Ingrid de Jonghe, voorzitter TEJO Vlaanderen, en Mark Elchardus, emeritus professor sociologie aan de VUB. Hun citaten staan te lezen op de kaft van het boek.

Actief burgerschap zit vervat in onze baseline samen leren samenleven, een engagement dat al onze leerkrachten, personeelsleden, bestuurders, jongeren en hun ouders aangaan. Wat ons allemaal verbindt, is dat we burgers zijn.

Actief burgerschap is wat het GO! verstaat onder neutraliteit, maar het kan niet bestaan zonder een kritische en onderzoekende houding en het participeren in de maatschappij. De recentste burgerschapsonderzoeken illustreren dat voor 21ste-eeuwse burgers kennis over burgerschap alléén niet volstaat; ze moeten die kennis kunnen toepassen en daar hebben ze vaardigheden en attitudes voor nodig. Actieve burgers informeren zich, leren bij en stellen zich oprecht betrokken op tegenover anderen en hun omgeving.

In dit boek lees je hoe actief burgerschap in het curriculum op school er kan uitzien. In de wetenschappelijk onderbouwde en inclusieve leerlijn valt actief burgerschap uiteen in drie competenties: filosoferen, waardenvorming en duurzaam samenleven. Deze competenties nemen over de graden heen toe in opbouwende beheersingsniveaus. Per competentie zijn er effectieve werkvormen uitgeschreven om uit te voeren in de klaspraktijk.

'Groeien in actief burgerschap. Samen leren samenleven' werd geschreven door Sven Gellens, Lore Deweerdt en Mieke Enckels en is hier te bestellen.

Anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs: geen 'apart' verhaal

Goed onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in de basisschool, hoe pak je dat aan?
Voor onthaalleerkrachten, klasleerkrachten, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren en directeurs brengt de komst van anderstalige nieuwkomers vaak heel wat vragen met zich mee:

- Hoe onthaal je nieuwkomers en hun ouders op een ‘warme’ manier en hoe maak je hen wegwijs op school?
- Hoe organiseer je onthaalonderwijs en geef je het vorm?
- Wat zegt de wetgeving hierover?
- Hoe bepaal je de beginsituatie?
- Hoe bouw je een individueel werkplan op?
- Welke competenties breng je in ontwikkeling?
- Welke doelen streef je na?
- Hoe evalueer je?
- Hoe bied je goede zorg?
- Hoe maak je verbinding met de klas en zorg je ervoor dat anderstalige nieuwkomers goed kunnen aansluiten bij de reguliere lesactiviteiten?


Naast algemene en noodzakelijke informatie over de organisatie van het onthaalonderwijs, geeft dit cahier enkele GO! specifieke antwoorden op deze vragen.

Praktijkvoorbeelden, tips en didactische hulpmiddelen bieden je inspiratie en handvaten om met het hele schoolteam te werken aan optimale ontwikkelingskansen voor anderstalige nieuwkomers. Het onthaalonderwijs is immers geen ‘apart’ verhaal maar een gedeelde verantwoordelijkheid van het hele schoolteam.

Bestel het boek hier.

 

 

Lees het volgende artikel

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...