maandag 16 oktober 2017
ixzo.png

IXZO, leren doe ixzo!

Tien secundaire en twee basisscholen van het GO! zijn vanaf dit schooljaar geselecteerd als testscholen voor IXZO!, een nieuw programma van het GO!. IXZO! is een digitaal leerplatform waarmee leerlingen, onder coaching van hun leerkrachten, hun ‘leren’ zelf kunnen opvolgen.

De 21e eeuw stelt heersende onderwijsbenaderingen sterk in vraag (nood aan kritisch burgerschap, wat is de meerwaarde van de digitale transformatie voor levenslang leren, globale ecologische, humanitaire en economische uitdagingen ...). Leerlingen en ouders, maar ook onze samenleving verwachten meer en meer maatwerk. Onze samenleving vraagt sterke, zelfbewuste, vaak unieke profielen. Met GO 3.0 en meer specifiek het project IXZO! wil het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap hierop inspelen. IXZO! is een leerplatform voor innovatieve scholen die een leerlinggecentreerde aanpak nastreven. Dit houdt in dat er meer autonomie is voor leerlingen en dat leerkrachten worden ondersteund om meer coachend te kunnen werken naar groepen of individuele leerlingen. Principes als flexibel leren, doelgericht evalueren, co-teaching, projectgericht leren en leermateriaal doelgericht deelbaar en vindbaar maken zijn uitgangspunten voor IXZO!.

Kort samengevat ontwerpt het GO! in samenwerking met een aantal partners, waaronder bedrijven en scholen, een digitale leeromgeving waarin de leerlingen hun opgedane kennis verder kunnen oefenen en toetsen. Bovendien kunnen ze hun ‘scores’ bijhouden, zodat ze hun eigen leerproces beter kunnen sturen.

Het GO! wil met deze digitale leeromgeving de oude manier van leren niet overboord gooien, maar een brug bouwen tussen traditioneel en vernieuwend onderwijs. IXZO! is een mooie mix tussen PUSH-leren en PULL-leren. Dat wil zeggen dat er een goed evenwicht is tussen curriculumgericht en ervaringsgericht leren.

Karen Fraters, directeur GO! atheneum Klein-Brabant in Bornem/Puurs:

De leerkrachten maken een digitale leermix rond hun project of lessenreeks. De leerlingen nemen zelf het leerproces in handen en gaan aan de slag met deze digitale leermix. Hierin staan allerhande digitale opdrachten die ze op eigen tempo en in eigen volgorde kunnen oplossen. De leerling staat dankzij deze tool centraal in zijn of haar leerproces. Onze leerkrachten gaan met deze tool aan de slag in twee modules van Tools 4 Life: Kunst en creatie en Mens en maatschappij. We zetten hiermee onze visie in de onderwijspraktijk om.

Sara Borghys, directeur GO! freinetschool Klim-Op in Tisselt:

Ik ben enthousiast. Ons team is al jaren op zoek naar een registratiesysteem en extra manieren om leerlingen zichzelf en anderen te laten evalueren. We waren ook vragende partij voor een duidelijk systeem om alle bereikte doelen per kind zichtbaar te maken. Het team wil ook leerlingen eigenaar maken van hun eigen kunnen, zodat ze zelf ook hun leren kunnen sturen en doelen beter begrijpen.

IXZO! wordt op dit moment getest in twaalf scholen. Als de tests succesvol zijn, gaat het GO! op zoek naar een partner om IXZO! in productie te brengen.

Wil je meer weten over IXZO!, leren doe ixzo!? Bekijk dan zeker eens dit filmpje.

 

Dit initiatief kadert binnen het GO! strategisch plan (het GO! garandeert kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen).

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...