Strategisch Plan GO! 2030

Poolstervisie
  • Een maatschappij in verandering verdient onderwijs dat zorgvuldig omgaat met de evoluties die daar een bepalende rol in spelen.

  • Wetenschappelijk onderzoek is hierbij richtinggevend, verhogen van leerwinst, leervermogen en leermotivatie het doel.

  • Het Strategisch Plan GO! 2030 beschrijft hoe ons net dit tegen 2030 wil realiseren.

GO! standpunt Praktijkvoorbeelden


GO! 2030 – de blik vooruit…

Een maatschappij in verandering verdient onderwijs dat zorgvuldig omgaat met de evoluties die daar een bepalende rol in spelen. Het doet dat met respect voor de kennis die al eerder haar waarde heeft bewezen en vanuit een duurzame, toekomstgerichte visie. Onderwijskundig, psychologisch, (ortho)pedagogisch en sociologisch onderzoek zijn hierbij richtinggevend. Digitalisering en een groeiende hoeveelheid data helpen om zowel de gekende recepten als nieuwe inzichten op doordachte wijze in te passen in onderwijs dat inzet op zo groot mogelijke leerwinst, leervermogen en leermotivatie bij leerlingen.

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap vat in zijn poolstervisie samen hoe het dat onderwijs wil realiseren met de blik op 2030: door de favoriete leergemeenschap te vormen voor/van elke lerende, waarin elke lerende zich herkent en de nodige competenties verwerft om mee te bouwen aan onze samenleving.

We vormen dé favoriete leergemeenschap, voor iedereen gepersonaliseerd, spiegel en bouwsteen van de samenleving

— GO! poolstervisie

quote
Onderwijsmorgen Rh

Drie visieteksten

In 2020 – voor corona – schreven we drie visieteksten die cruciale aspecten van deze poolstervisie theoretisch uitdiepen: het leerproces (‘Gepersonaliseerd samen leren’), de onderwijsprofessional (‘De rol van de GO! onderwijsprofessionals’) en de leeromgeving (‘School als concept’).

De afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat deze visieteksten de juiste toon vatten en richtinggevend zijn voor een toekomstbestendige onderwijspraktijk. Deze denkkaders toetsen we voortdurend aan wetenschappelijke literatuur en onderzoek. Daarnaast leren we uit de ervaringen van scholen die ze in hun eigen context toepassen en die we hierin ondersteunen. Zo zorgen we voor verfijning en actualisering. Samen vormen we een grote, professionele leergemeenschap.

Het GO! legt de lat hoog voor zichzelf. We wensen de lezer veel plezier en nodigen uit om naar de praktijkvoorbeelden van de poolstervisie binnen onze diverse GO! contexten te kijken. Evenzeer voeren we graag elk debat dat kan leiden tot verdere verfijning van onze visies. Op de themapagina’s van de visieteksten geven we een aantal wenken mee om de aangereikte kaders op de juiste manier te interpreteren:

Themapagina Gepersonaliseerd samen leren 
Themapagina De rol van de GO! Onderwijsprofessionals 
Themapagina School als concept